Centrum Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Pomagamy w rozwoju kompetencji i finansowaniu firmy

Szkolenia

E-learning

Ucz się i rozwijaj swoje umiejętności osobiste. Zdobądź wiedzę na bezpłatnych kursach on-line.

więcej

Szkolenia stacjonarne

Szkolenia z dofinansowaniem. Znajdź nowy zawód, rozwijaj umiejętności menedżerskie, poszerzaj wiedzę specjalistyczną. Znajdź dla siebie i swoich pracowników szkolenia, studia, coaching, mentoring, warsztaty, kursy.

więcej
Ostatnio dodane

Wiedza: poradniki, raporty i artykuły

Artykuł

Kurs Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów (PKPiR)

Jeśli prowadzenie ewidencji w firmie wydaje Ci się czarną magią, zobacz, jak je poskromić. Akademia PARP zaprasza na bezpłatny kurs on-line Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów (PKIPiR). Po przejściu kurs...

Czytaj więcej

Współpraca Przedsiębiorstw

Łączymy Twój biznes z innymi firmami. Znajdź biznesowych partnerów, nawiąż współpracę z innymi firmami i instytucjami w kraju z za granicą.

Finansowanie

Znajdź dofinansowanie dla swojej firmy

Wybierz cel, na jaki chcesz przeznaczyć dofinansowanie

+

Wyszukiwarka dofinansowań

22 kwietnia 2015

Nagrody PARP za innowacyjność rozdane

Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego zostały przyznane nagrody w dziedzinie innowacyjności, w ramach VI konkursu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Partnerem merytorycznym konkursu jest Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości, organizator Kongresu.

W tym roku nagrodzone zostały przedsiębiorstwa i instytucje otoczenia biznesu w następujących kategoriach: Innowacyjny projekt, Innowacyjna instytucja otoczenia biznesu, Wizjoner ICT, Firma odpowiedzialna w biznesie, Firma na miarę dużych możliwości, Technologia kosmiczna oraz nagroda specjalna w kategorii Lider Innowacji i Rozwoju. Nagrody laureatom wręczali Wicepremier, Minister Gospodarki Janusz Piechociński, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Bogdan Dombrowski, Poseł do Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek oraz Prezes PTWP SA Wojciech Kuśpik i Prezes PARP Bożena Lublińska-Kasprzak.

Celem konkursu jest popularyzacja innowacyjnych rozwiązań w biznesie poprzez promowanie projektów, które otrzymały dofinansowanie na projekt realizowany w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 za pośrednictwem PARP - szczególnie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Kolejnym, nie mniej ważnym celem konkursu jest promocja innowacyjnych instytucji otoczenia biznesu - naszych partnerów, którzy wspierają przedsiębiorców we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań, a także firm, które w sposób innowacyjny wspierają rozwój swoich pracowników - powiedziała prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Bożena Lublińska-Kasprzak.

Wojciech Kuśpik, prezes Polskiego Towarzystwa Wspierania Przedsiębiorczości, powiedział że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości towarzyszy Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu w Katowicach od lat. - Co roku, wspólnie nagradzamy innowacyjne działania w polskiej gospodarce. W naszej gospodarce skończyły się już proste rezerwy – niskie koszty, prosta poprawa efektywności. Teraz, jeżeli chcemy konkurować globalnie, musimy zaskakiwać tym co innowacyjne. Firmy, które otrzymały nagrody PARP pokazują, jak polskie przedsiębiorstwa inwestują w nowe procesy produkcyjne, jak tworzą nowe produkty czy budują innowacyjne startupy.

W kategorii „Innowacyjny projekt" nagrodę główną otrzymał Nowy Styl Sp. z o.o. Nagroda została przyznana za projekt „Innowacyjne technologie w przemyśle meblarskim-budowa nowoczesnego zakładu produkcyjnego w BN Factory oraz wdrożenie innowacyjnych produktów na rynku europejskim”. Założeniem projektu było wprowadzenie na rynek Europejski (rynek mebli biurowych) nowych, innowacyjnych produktów. Projekt jest realizowany w oparciu o innowacyjną na skalę światową technologię produkcji wyrobów meblowych z płyty komórkowej opartą o systemy mocowań Hettinject, system zamykania płyty komórkowej i opatentowany system mocowań podstaw.

Wyróżnienie w kategorii „Innowacyjny projekt" otrzymały ex aequo: Code Architecture & Design Sp. z o.o., za projekt „Badanie i wdrożenie przełomowego systemu odzysku energii z piekarników” oraz firma Medicalgorithmics za projekt „Działania mające na celu uzyskanie ochrony wynalazku firmy Medicalgorithmics na terytorium UE i USA”.

W kategorii „Innowacyjna instytucja otoczenia biznesu” nagrodę główną otrzymała firma Platinum Seed Sp. z o.o., która jest funduszem zalążkowym o innowacyjnym modelu działania opartym na wiedzy, innowacjach i współpracy. Innowacyjność tę doskonale odzwierciedla model procesu inwestycyjnego i dalszego etapu rozwoju projektów. Model biznesowy Funduszu skierowany jest na tworzenie kontaktów wielostronnych z różnymi partnerami środowisk lokalnych i zagranicznych. Dzięki innowacyjnemu modelowi Fundusz zapewnia swoim projektom wsparcie na każdym etapie ich trwania, począwszy od pre-inkubacji, gdzie otrzymują od Platinum Seed szerokie wsparcie doradcze, poprzez inkubację, inwestycję w firmę, jej wsparcie i rozwój, a skończywszy na ekspansji na rynki zagraniczne.

Wyróżnienie w kategorii „Innowacyjna instytucja otoczenia biznesu" otrzymał Wrocławski Park Technologiczny, za projekt rozwój powiązań kooperacyjnych Klastra NUTRIBIOMED, zmierzających do komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań.

W kategorii: „Wizjoner ICT” nagrodę otrzymał eLeader Sp. z o.o., za projekt „Bankowość mobilna nowej generacji uwzględniająca indywidualne cechy nowoczesnych urządzeń”

Wyróżnienie w kategorii „Wizjoner ICT" otrzymała firma LGBS Polska Sp. z o.o. za wdrożenie systemu B2B działającego w modelu SaaS w celu usprawnienia głównych procesów współpracy między firmą LGBS a partnerami. Drugie wyróżnienie w kategorii „Wizjoner ICT” otrzymuje SHER.LY twórca lokalnej chmury danych na urządzeniach przechowywania danych już dostępnych w organizacji.

Nagrodą główną w kategorii „Firma na miarę dużych możliwości" otrzymał Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ -SYSTEM SA za innowacyjne laboratorium, w którym możliwe jest wykonywanie wzorcowania gazomierzy przy ciśnieniu roboczym, zarówno w systemie otwartym, jak i zamkniętym. Wyróżnienie w tej kategorii otrzymuje przedsiębiorstwo Pojazdy Szynowe PESA SA za wdrożenie innowacyjnej technologii budowy i eksploatacji pojazdów szynowych opartej na najnowszych osiągnięciach w dziedzinie telemetryki.

W kategorii „Technologia kosmiczna” nagroda trafiła do Śląskiego Centrum Naukowo - Technologicznego Przemysłu Lotniczego Sp. z o.o. za innowacyjną technologię wytwarzania kompozytowych paneli strukturalnych do budowy głównej platformy satelity. Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała firma Hertz System Ltd Sp z o.o.

W kategorii „Firma odpowiedzialna w biznesie" uhonorowano przedsiębiorców, którzy dbając o rozwój firmy, przykładają specjalną wagę do dbania o swoich pracowników oraz środowisko naturalne. Nagrodę główną w tej kategorii otrzymała firma Przedsiębiorstwo Produkcyjne Lesław Domino. Przedsiębiorstwo Produkcyjne Lesław Domino prowadzi produkcję wyrobów mącznych pod marką Pierogarnia Piaski. Działalność przedsiębiorcy opiera się na koncepcji rolnictwa ekologicznego. Celem działań CSR firmy jest przede wszystkim wdrożenie rozwiązań proekologicznych w całym procesie produkcyjnym, rozwój kompetencji pracowniczych w tym zakresie, a także edukacja rolników i konsumentów na temat upraw naturalnych, znaczenia zdrowego żywienia oraz zagrożeń ze strony chemicznych dodatków do żywności.

Wyróżnienie w tej kategorii trafiło do dwóch firm: OPINION Strefa Druku Sp. z o.o. oraz MEGA Sp z o.o za zaangażowanie w ochronę środowiska naturalnego, relacje z personelem przedsiębiorstwa i zaangażowanie społeczne.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z zakończeniem perspektywy finansowej na lata 2007 - 2013, postanowiła przyznać nagrody specjalne firmom - swoim beneficjentom, którzy przez ostatnią dekadę rozwinęli swoje firmy przy udziale dotacji z funduszy europejskich, czyli "Lider innowacyjności i rozwoju". Otrzymała ją firma SELVITA SA za badania i wdrożenie innowacyjnej substancji o działaniu przeciwnowotworowym oraz Przedsiębiorstwo Pojazdy Szynowe PESA.

 

zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie