Centrum Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Pomagamy w rozwoju kompetencji i finansowaniu firmy

Aktualności

Szkolenia

E-learning

Ucz się i rozwijaj kompetencje osobiste, zdobądź wiedzę z zakresu prawa, zarządzania, sprzedaży i wielu innych dziedzin na darmowych kursach online.

E-learning
Szkolenia stacjonarne
Baza usług rozwojowych
Szkolenia stacjonarne

Szkolenia stacjonarne z dofinansowaniem. Znajdź nowy zawód, rozwijaj umiejętności menadżerskie, poszerzaj wiedzę specjalistyczną.

Zobacz także bezpłatne szkolenia organizowane przez PARP

Ostatnio dodane

Wiedza: poradniki, raporty i artykuły

Artykuł

Poszukiwany producent cylidrycznych form piankowych

Przemysłowego producenta cylidrycznych form piankowych o dużej gęstości poszukuje młode przedsiębiorstwo z Francji wykonujące drewniane zabawki...

Czytaj więcej

Współpraca Przedsiębiorstw

Łączymy Twój biznes z innymi firmami. Znajdź biznesowych partnerów, nawiąż współpracę z innymi firmami i instytucjami w kraju z za granicą.

Finansowanie

Znajdź dofinansowanie dla swojej firmy

Wybierz cel, na jaki chcesz przeznaczyć dofinansowanie

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok

+

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok


13 sierpień 2015

Otwarcie III etapu obwodnicy Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej 985 zrealizowanego w ramach działania IV.1 Infrastruktura drogowa PO RPW

Udostępnij

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w dniu 13 sierpnia 2015 r. nastąpiło uroczyste otwarcie ostatniego odcinka obwodnicy Mielca realizowanego w ramach projektu pn. „Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów - Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20 + 636 do ulicy Dębickiej w km 38 + 522 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi - etap I".
Przedmiotowy projekt został zrealizowany przy wsparciu środków z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

Za realizację projektu odpowiedzialny był Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Całkowity koszt projektu wyniósł 124,16 mln zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 102,27 mln zł.

W ramach projektu wybudowano dwa etapy obwodnicy Mielca (etap I oraz etap III) o łącznej długości ok. 13 km wraz z dwupoziomowym skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 764, chodnikami, drogami serwisowych oraz infrastrukturą towarzyszącą.

Realizacja III etapu zakończyła budowę obwodnicy Mielca, która wyprowadzi ruch tranzytowy z miasta. Otwarty odcinek jest ostatnim elementem większego ciągu drogowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, łączącego województwo podkarpacie (Kolbuszowa) i województwo świętokrzyskie (Jędrzejów).

W ramach wskazanego ciągu drogowego zrealizowano następujące projekty:

  1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 875 na odcinku Mielec - Kolbuszowa łącznie z budową obwodnicy Kolbuszowej;
  2. Budowa obwodnicy Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów-Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębickiej w km 38+522 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi – etap I;
  3. Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów-Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębickiej w km 38+522 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi – etap II;
  4. Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z przebudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875;
  5. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 na odcinku Staszów – Osiek;
  6. Budowa drogi wojewódzkiej nr 765 Chmielnik – Osiek (odcinek Chmielnik – Staszów);
  7. Budowa północnej obwodnicy Jędrzejowa w ciągu drogi krajowej nr 78.

Długość wybudowanych i przebudowanych dróg w ramach ww. projektów wynosi łącznie 118,63 km. Łączna wartość projektów to ponad 893,52 mln zł, w tym dofinansowanie z środków EFRR 613,31 mln zł.