Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zapraszają do współpracy instytucje szkoleniowe zainteresowane realizacją szkoleń dla uczestników projektu Kierunek Kariera, współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Aby móc realizować szkolenia w ramach Kierunku Kariera należy dokonać rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych.

Przypominamy, że rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych na stronie www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl może dokonać każdy podmiot, który:

 • posiada odpowiedni potencjał techniczny (wyposażenie biurowe zapewniające właściwe przechowywanie dokumentacji związanej ze świadczeniem usług oraz urządzenia techniczne - sprzęt komputerowy, oprogramowanie biurowe, sprzęt telefoniczny, dostęp do Internetu);
 • spełnia wymagania w zakresie potencjału ekonomicznego (brak zaległości do US, ZUS, niepozostawanie pod zarządem komisarycznym; brak wniosku o ogłoszenie upadłości; brak postępowania likwidacyjnego, naprawczego, restrukturyzacyjnego);
 • zapewnia realizację usług rozwojowych przez osoby, które posiadają niezbędne doświadczenie;
 • przestrzega zasad etyki zawodowej;
 • spełnia kryterium dot. systemu zapewniania jakości (uprawnienia wynikające z przepisów prawa lub certyfikat/akredytacja – wykaz certyfikatów: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/files/Do_pobrania/11_01_2017/Aktualna_lista_certyfikatowakredytacji_stan_na_10.01.2017_v2.pdf ).

Po rejestracji w Bazie każdy usługodawca musi zawrzeć z WUP Kraków Umowę na rozliczanie Usług z wykorzystaniem elektronicznych bonów szkoleniowych w ramach projektu Kierunek Kariera. Wzór umowy do pobrania: https://www.pociagdokariery.pl/kierunek-kariera/36,wspolpraca-z-instytucjami-szkoleniowymi.

Kto może być uczestnikiem projektu Kierunek Kariera?

Uczestnikami projektu pn. Kierunek Kariera mogą być pracujące osoby dorosłe (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, samozatrudnieni nie zatrudniający pracowników), które mieszkają lub uczą się lub pracują w Małopolsce.

Z jakich usług mogą skorzystać uczestnicy projektu?

Każdy uczestnik rozpoczyna udział w projekcie od usługi doradztwa zawodowego, podczas której określane są kierunki dalszego rozwoju i sporządzany jest Bilans Kariery. Usługa doradztwa zawodowego jest bezpłatna i realizowana przez doradców zawodowych WUP Kraków.

Po usłudze doradczej każdy uczestnik może skorzystać z usług szkoleniowych dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych w zakresie:

 • języków obcych;
 • szkoleń informatycznych;
 • kursów prawa jazdy;
 • kursów z zakresu zarządzania projektami;
 • kursów umiejętności ogólnych, przygotowujących np. do matury, egzaminów, w wyniku których możliwe będzie uzupełnienie braków w wykształceniu, kończące się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, świadectwa ukończenia gimnazjum lub świadectwa dojrzałości;

Ile osób będzie korzystać z usług szkoleniowych?

W projekcie zaplanowano, iż 23 000 osób z całej Małopolski skorzysta z dofinansowanych usług szkoleniowych. Aktualnie do udziału w projekcie przystąpiło przeszło 2800 osób.

Jakie środki przewidziane są na usługi szkoleniowe?

Kwota zaplanowana na usługi szkoleniowe w ramach projektu to ponad 65 000 000,00 zł.

Jaką kwotę może wykorzystać jedna osoba na realizację szkoleń?

Każdy uczestnik może wykorzystać kwotę max. 2 700,00 zł ( w tym 351,00 zł wkładu własnego).

Jak uczestnicy dokonują wyboru firmy szkoleniowej?

Każdy uczestnik po zawarciu umowy na dofinansowanie z WUP Kraków dokonuje samodzielnego wyboru usług w ramach oferty zawartej w Bazie Usług Rozwojowych (www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl), następnie zapisuje się na nią za pośrednictwem tej Bazy, a za usługę płaci bonami. Po zakończeniu usługi uczestnik wypełnia elektronicznie krótką ankietę dot. zrealizowanej usługi.

W jaki sposób będą rozliczane usługi zrealizowane przez firmę szkoleniową?

Zrealizowane usługi rozliczane będą w systemie elektronicznych bonów szkoleniowych przez Operatora finansowego - firmę SODEXO.  Każdy uczestnik może otrzymać max. 180 bonów o wartości 2700,00 zł, co w przypadku szkoleń:

 • językowych odpowiada 180 godzinom dydaktycznym usługi (1 h dydaktyczna = 1 bon, o wartości maksymalnie 15 zł);
 • informatycznych i kursów prawa jazdy odpowiada 90 godzinom dydaktycznym usługi (1 h dydaktyczna = 2 bony, o łącznej wartości maksymalnie 30 zł);
 • z zakresu zarządzania projektami odpowiada 60 godzinom dydaktycznym usługi (1 h dydaktyczna = 3 bony, o wartości maksymalnie 45 zł).

Usługodawca przesyła w elektronicznym systemie bonów szkoleniowych dokumenty rozliczeniowe wraz z FV za daną usługę do Operatora finansowego – firmy SODEXO, która dokonuje rozliczenia i wypłaca należność Usługodawcy.

Więcej informacji o Kierunku Kariera udziela:

Anna Buczek, tel.: 12 619 84 09

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.pociagdokariery.pl

Masz pytania dotyczące Bazy Usług Rozwojowych:

tel. 801 808 108

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

id: 49631