Program Operacyjny Polska Wschodnia wspiera innowacyjną przedsiębiorczość w makroregionie. Fundusze z UE rozwijają start-upy, a także firmy, które wykorzystują w produkcji i usługach prace badawczo-rozwojowe.

W makroregionie działa 16 parków naukowo-technologicznych, inkubatory dla start-upów. Na firmy czeka rozwinięta infrastruktura, hektary uzbrojonych terenów inwestycyjnych, rozbudowująca się sieć komunikacyjna i transportu miejskiego, szybki internet. Dzięki programom dla Polski Wschodniej, makroregion nadrobił ok. 1/5 dystansu rozwojowego w relacji do UE.

Podczas Kongresu 590, w panelu „Czy warto robić biznes w Polsce Wschodniej” (16 listopada br., godz.16:00), w dyskusji o możliwościach dalszego rozwoju makroregionu, wezmą udział:

  • Adam Hamryszczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju;
  • Bogdan Romaniuk, wicemarszałek województwa podkarpackiego;
  • Wojciech Buczak, poseł na Sejm RP;
  • Tomasz Małecki, prezes zarządu Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego;
  • Andrzej Rybka, dyrektor Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego "Dolina Lotnicza"
  • Konrad Ziaja, CinematicVR.

Gospodarzem panelu i moderatorem dyskusji będzie Patrycja Klarecka, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

www.kongres590.pl

 

id: 49780