Fundusz Pożyczkowy Wspierania Innowacji jako mechanizm wspierający współpracę między inwestorem a początkującym przedsiębiorcą pozwala na finansowanie innowacyjnych, nierzadko przełomowych projektów, które ze względu na wysokie ryzyko nie miałyby szans powodzenia jedynie dzięki zaangażowaniu kapitału prywatnego.

 

Jak wynika z ewaluacji ex post1 pierwszej fazy działań w ramach Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji , wartość innowacyjnych przedsięwzięć, które otrzymały do tej pory wsparcie, wyniosła niemal 165 mln zł, a każde 2 zł środków publicznych przyciągnęło 1,44 zł kapitału prywatnego.

Mechanizm Funduszu dzięki możliwości finansowania przedsięwzięć kapitałem dłużnym redukuje ryzyko inwestycji, zachęcając inwestorów prywatnych i instytucjonalnych do uruchamiania własnych środków. Co więcej, zasilenie finansów przedsiębiorstwa kapitałem pochodzącym ze środków Funduszu nie powoduje rozwodnienia udziałów spółki, co mogłoby nastąpić w przypadku konieczności pozyskania środków od kolejnego inwestora prywatnego.

Na decyzję zaangażowania środków własnych wpływa również struktura lokowania pozyskanego kapitału – głównym kierunkiem wydatkowania jest działalność inwestycyjna (50 %), która tworzy silną bazę rozwojową finansowanych przedsiębiorstw. Potencjał startupów korzystających z oferty Funduszu oferowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości budują również nakłady na działalność badawczo-rozwojową, która podnosi poziom innowacyjności realizowanych przedsięwzięć. Dzięki temu ryzyko niepowodzenia skutecznej komercjalizacji przedsięwzięć i znacznie się obniża, czyniąc z początkujących przedsiębiorców atrakcyjnych partnerów biznesowych dla prywatnych inwestorów.

Wprowadzono również nowe rozwiązanie, które pomaga stworzyć korzystne otoczenie inwestycyjne wokół przedsiębiorcy. Oferta Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji jest teraz dostępna również dla przedsiębiorców, którzy skorzystali już wcześniej z pierwszej rundy finansowania, pozyskując środki publiczne albo prywatne w ciągu 55 miesięcy poprzedzających moment złożenia wniosku o udzielenie pożyczki.

 

 

1Ewaluacja ex post projektu systemowego PARP pt. „Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji” w ramach Pilotażu w III osi priorytetowej PO IG” opracowana przez PAG Uniconsult Sp. z o.o., Warszawa, październik 2015.

id: 48961