Pomiń nawigację

Międzynarodowe Zamówienia Publiczne

Zamówienia organizacji międzynarodowych

Wartość rynku zamówień organizacji międzynarodowych oraz zamówień w projektach finansowanych przez międzynarodowe instytucje finansowe osiąga kilkadziesiąt miliardów dolarów amerykańskich rocznie. Rynek międzynarodowych zamówień publicznych jest otwarty dla polskich przedsiębiorców.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o zamówieniach publicznych:

Publikacje

Zamówienia Publiczne w Republice Czeskiej – praktyczny przewodnik

Poradnik

Zamówienia Publiczne w Republice Czeskiej – praktyczny przewodnik

Zobacz
Zamówienia Publiczne Organizacji Narodów Zjednoczonych – praktyczny przewodnik. Wydanie II, 2019

Poradnik

Zamówienia Publiczne Organizacji Narodów Zjednoczonych – praktyczny przewodnik. Wydanie II, 2019

Zobacz
Polski przedsiębiorca na rynku projektów i przetargów międzynarodowych instytucji finansowych

Poradnik

Polski przedsiębiorca na rynku projektów i przetargów międzynarodowych instytucji finansowych

Zobacz
Zamówienia publiczne w Niemczech w zasięgu polskich przedsiębiorców

Poradnik

Zamówienia publiczne w Niemczech w zasięgu polskich przedsiębiorców

Zobacz

Przydatne linki

Serwis Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii

Międzynarodowe zamówienia publiczne

Przewodnik Zostań dostawcą armii amerykańskiej stacjonującej w Polsce

Publikacje Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Praktyczny przewodnik dla biznesu. Międzynarodowe projekty i zamówienia – droga do sukcesu. Materiał pokonferencyjny Warsaw Procurement Forum 2019

Przewodnik dla polskiego przedsiębiorcy - Zamówienia publiczne i projekty organizacji międzynarodowych (2016)

Raporty Banku Światowego

Benchmarking Public Procurement 2017: Assesing public procurement systems in 180 economies [Analiza porównawcza zamówień publicznych 2017: Ocena procedur zamówieniowych w 180 gospodarkach światowych]

Raporty ONZ

Raporty i interaktywne dane statystyczne dotyczące zamówień organizacji systemu ONZ Annual Statistical Report on United Nations Procurement (ASR)

Procedury udzielania zamówień i dotacji na potrzeby działań zewnętrznych Unii Europejskiej

Procurement and Grants for European Union External Actions - a Practical Guide [Praktyczny przewodnik po procedurach udzielania zamówień i dotacji na potrzeby działań zewnętrznych Unii Europejskiej, PRAG 2019]

Co robimy

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wspiera polskich przedsiębiorców w wejściu na rynek zamówień i projektów organizacji międzynarodowych, w tym agend systemu Organizacji Narodów Zjednoczonych, Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża, grupy Banku Światowego i banków rozwoju i Unii Europejskiej oraz na perspektywiczne zagraniczne rynki zamówień publicznych - w państwach członkowskich UE i poza UE.

Nasze działania opierają się na trzech filarach: informacyjnym, doradczym i networkingowym.

WIEDZA

  • udzielanie informacji w zakresie międzynarodowych i zagranicznych zamówień publicznych
  • szkolenia, konferencje tematyczne
  • działalność wydawnicza

DORADZTWO

  • korzystanie z elektronicznych baz przetargów publicznych
  • wsparcie w procedurach przetargowych
  • porady ekspertów

NETWORKING

  • pomoc w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych w ramach organizowanych wydarzeń
  • kojarzenie partnerów biznesowych
  • organizacja misji gospodarczych

Skorzystaj ze wsparcia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i dołącz do globalnego rynku zamówień publicznych!

 

Kontakt

Zapytania dotyczące międzynarodowych zamówień publicznych prosimy kierować na adres e-mail: mzp@parp.gov.pl