Międzynarodowe Zamówienia Publiczne

Międzynarodowe Zamówienia Publiczne

Zamówienia dla przedsiębiorców

Wartość globalnego rynku zamówień publicznych w 2014 r. oszacowana została na 50 mld dolarów amerykańskich. Rynek międzynarodowych i zagranicznych zamówień publicznych otwarty jest dla polskich przedsiębiorców.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o zamówieniach publicznych:

Po zapoznaniu się z informacjami, kolejnym krokiem przedsiębiorcy do aktywnego uczestnictwa w rynku globalnych przetargów jest monitorowanie bezpłatnych baz przetargowych  (strona polska , in English).

Publikacje MZP

Publikacja Punktu Informacyjnego Międzynarodowe Zamówienia Publiczne PARP Zamówienia Publiczne Organizacji Narodów Zjednoczonych – praktyczny przewodnik

 Okadka-Zamwienia-ONZ

 

Publikacja Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Polski przedsiębiorca na rynku projektów i przetargów międzynarodowych instytucji finansowych (2018)

Publikacja Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Zamówienia publiczne w Niemczech w zasięgu polskich przedsiębiorców (2018)

Publikacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Przewodnik dla polskiego przedsiębiorcy - Zamówienia publiczne i projekty organizacji międzynarodowych

Raporty Banku Światowego

Benchmarking Public Procurement 2017: Assesing public procurement systems in 180 economies [Analiza porównawcza zamówień publicznych 2017: Ocena procedur zamówieniowych w 180 gospodarkach światowych]

Annual Statistical Report on United Nations Procurement

Publikacje ONZ w formie raportów statystycznych w wybranych obszarach w zakresie przetargów publicznych (dostępne są w języku angielskim):

2017 Annual Statistical Report on United Nations Procurement [Roczny Raport Statystyczny ONZ w zakresie przetargów publicznych, 2017]

Procurement and Grants for European Union External Actions - a Practical Guide

http://ec.europa.eu/europeaid/prag/printable-document-download.do?mode=public&lang=en [PRAG 2016]

Publikacja Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Elektroniczne zamówienia publiczne w wybranych krajach Unii Europejskiej (2013)

Publikacja Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Zamówienia publiczne w wybranych państwach Unii Europejskiej (2011)

Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny Międzynarodowe Zamówienia Publiczne (MZP) jest projektem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości realizowanym we współpracy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii i Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP.

Misją Punktu jest wprowadzenie polskich przedsiębiorców na rynek zamówień organizacji międzynarodowych, w tym systemu Organizacji Narodów Zjednoczonych, grupy Banku Światowego i banków rozwoju, jak również zamówień publicznych zagranicznych, prowadzonych w różnych krajach, na różnych kontynentach.

Zakres działań Punktu oparty jest na trzech filarach: informacyjnym, doradczym i networkingowym.

INFORMACJA

  • udzielanie informacji w zakresie międzynarodowych i zagranicznych zamówień publicznych
  • szkolenia, konferencje tematyczne
  • działalność wydawnicza

DORADZTWO

  • praktyczne korzystanie z elektronicznych baz przetargów publicznych
  • wsparcie w procedurach przetargowych
  • porady ekspertów

NETWORKING

  • pomoc w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych w ramach organizowanych wydarzeń
  • kojarzenie partnerów biznesowych
  • organizacja misji gospodarczych

 

Kontakt

Zapytania związane z działalnością Punktu Informacyjnego Międzynarodowe Zamówienia Publiczne (MZP) prosimy kierować na adres e-mail: mzp@parp.gov.pl