Międzynarodowe Zamówienia Publiczne

Międzynarodowe Zamówienia Publiczne

Zamówienia dla przedsiębiorców

Wartość globalnego rynku zamówień publicznych w 2014 r. oszacowana została na 50 mld dolarów amerykańskich. Rynek międzynarodowych i zagranicznych zamówień publicznych otwarty jest dla polskich przedsiębiorców.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o zamówieniach publicznych:

Po zapoznaniu się z informacjami, kolejnym krokiem przedsiębiorcy do aktywnego uczestnictwa w rynku globalnych przetargów jest monitorowanie bezpłatnych baz przetargowych  (strona polska , in English).

Publikacje

Zamówienia Publiczne w Republice Czeskiej – praktyczny przewodnik

Poradnik

Zamówienia Publiczne w Republice Czeskiej – praktyczny przewodnik

Zobacz
Zamówienia Publiczne Organizacji Narodów Zjednoczonych – praktyczny przewodnik. Wydanie II, 2019

Poradnik

Zamówienia Publiczne Organizacji Narodów Zjednoczonych – praktyczny przewodnik. Wydanie II, 2019

Zobacz
Polski przedsiębiorca na rynku projektów i przetargów międzynarodowych instytucji finansowych

Poradnik

Polski przedsiębiorca na rynku projektów i przetargów międzynarodowych instytucji finansowych

Zobacz
Zamówienia publiczne w Niemczech w zasięgu polskich przedsiębiorców

Poradnik

Zamówienia publiczne w Niemczech w zasięgu polskich przedsiębiorców

Zobacz

Przydatne linki

Serwis Ministerstwa Rozwoju

Międzynarodowe zamówienia publiczne

Publikacje Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Praktyczny przewodnik dla biznesu. Międzynarodowe projekty i zamówienia – droga do sukcesu. Materiał pokonferencyjny Warsaw Procurement Forum 2019

Przewodnik dla polskiego przedsiębiorcy - Zamówienia publiczne i projekty organizacji międzynarodowych (2016)

Raporty Banku Światowego

Benchmarking Public Procurement 2017: Assesing public procurement systems in 180 economies [Analiza porównawcza zamówień publicznych 2017: Ocena procedur zamówieniowych w 180 gospodarkach światowych]

Raporty ONZ

Raporty i interaktywne dane statystyczne dotyczące zamówień organizacji systemu ONZ Annual Statistical Report on United Nations Procurement (ASR)

Procedury udzielania zamówień i dotacji na potrzeby działań zewnętrznych Unii Europejskiej

Procurement and Grants for European Union External Actions - a Practical Guide [Praktyczny przewodnik po procedurach udzielania zamówień i dotacji na potrzeby działań zewnętrznych Unii Europejskiej, PRAG 2019]

Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny Międzynarodowe Zamówienia Publiczne (MZP) jest projektem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości realizowanym we współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP.

Misją Punktu jest wprowadzenie polskich przedsiębiorców na rynek zamówień organizacji międzynarodowych, w tym systemu Organizacji Narodów Zjednoczonych, grupy Banku Światowego i banków rozwoju, jak również zamówień publicznych zagranicznych, prowadzonych w różnych krajach, na różnych kontynentach.

Zakres działań Punktu oparty jest na trzech filarach: informacyjnym, doradczym i networkingowym.

INFORMACJA

  • udzielanie informacji w zakresie międzynarodowych i zagranicznych zamówień publicznych
  • szkolenia, konferencje tematyczne
  • działalność wydawnicza

DORADZTWO

  • praktyczne korzystanie z elektronicznych baz przetargów publicznych
  • wsparcie w procedurach przetargowych
  • porady ekspertów

NETWORKING

  • pomoc w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych w ramach organizowanych wydarzeń
  • kojarzenie partnerów biznesowych
  • organizacja misji gospodarczych

 

Kontakt

Zapytania związane z działalnością Punktu Informacyjnego Międzynarodowe Zamówienia Publiczne (MZP) prosimy kierować na adres e-mail: mzp@parp.gov.pl