Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do składania wniosków o umieszczenie w Wykazach kandydatów na ekspertów do udziału w wyborze projektów do dofinansowania na lata 2014 – 2020 w ramach Programów Operacyjnych:

• Inteligentny Rozwój – POIR
• Polska Wschodnia – POPW
• Wiedza Edukacja i Rozwój – POWER

Nabór na kandydatów na ekspertów prowadzony jest w trybie ciągłym.

Poniżej zamieszczamy „Zasady naboru wniosków o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów oraz współpracy z ekspertami, biorącymi udział w procesie wyboru projektów do dofinansowania w PO IR, PO PW, PO WER na lata 2014 – 2020".

W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt na adres mailowy:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wykazy kandydatów na ekspertów

Poniżej zamieszczamy Wykazy kandydatów na ekspertów w procesie wyboru projektów do dofinansowania w POIR, POPW, POWER na lata 2014 - 2020 oddzielnie dla każdego Programu Operacyjnego. Wykazy będą aktualizowane na bieżąco, po zakończeniu weryfikacji aplikacji pod względem formalnym, merytorycznym oraz po pozytywnym zaliczeniu testu wiedzy (POIR, POPW) i/lub zaliczeniu szkoleń poświadczonych certyfikatem POWER.


 FAQ - nabór ekspertów
   FAQ - nabór ekspertówDownload this file (FAQ - Nabór ekspertów.docx).docx158 kB pobierz

 Wykazy kandydatów na ekspertów
   WYKAZ KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW POIR Download this file (WYKAZ KANDYDATÓW  POIR.pdf).pdf659 kB pobierz
   WYKAZ KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW POPWDownload this file (WYKAZ KANDYDATÓW  POPW.pdf).pdf655 kB pobierz
   WYKAZ KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW POWERDownload this file (WYKAZ KANDYDATÓW  POWER.pdf).pdf571 kB pobierz

 Zasady naboru wniosków wraz z załącznikami
   Zasady naboru wniosków o umieszczenie w Wykazie kandydatów na ekspertówDownload this file (Załącznik_ZASADY NABORU I WSPÓŁPRACY Z EKSPERTAMI.docx).docx192 kB pobierz
   Załącznik 1 Spis dziedzinDownload this file (Z1 do Zasad_Spis dziedzin.docx).docx256 kB pobierz
   Załącznik 2 Wzór Wniosku o umieszczenie w Wykazach kandydatów na ekspertówDownload this file (Z2 do Zasad_Wniosek o umieszczenie w Wykazie kandydatów na ekspertów_19.10.16_czysta.docx).docx291 kB pobierz
   Załącznik 3 Zaproszenie do złożenia wniosków o umieszczenie w Wykazie kandydatówDownload this file (Z3 do Zasad_Zaproszenie do złożenia wniosków o umieszczenie w Wykazie.docx).docx281 kB pobierz
   Załącznik 4 Szczegółowy wykaz zadań ekspertaDownload this file (Z4 do Zasad_Szczegółowy wykaz zadań eksperta.docx).docx187 kB pobierz
   Załącznik 5a Wzór oświadczenia kandydata na ekspertaDownload this file (Z5a do Zasad_Wzór oświadczenia kandydata.doc).doc212 kB pobierz
   Załącznik 5b Wzór oświadczenia kandydata na ekspertaDownload this file (Z5b do Zasad_Wzór oświadczenia kandydata.docx).docx185 kB pobierz
   Załącznik 5c Wzór oświadczenia kandydata na eksperta/ekspertaDownload this file (Z5c do Zasad_Wzór oświadczenia kandydata.doc).doc220 kB pobierz
   Załącznik 6a Wzór zgody kandydata na przetwarzanie danych osobowychDownload this file (Załącznik 6a  Wzór zgody kandydata na przetwarzanie danych osobowych.doc).doc215 kB pobierz
   Załącznik 6b Wzór zgody kandydata na przetwarzanie danych osobowychDownload this file (Załącznik 6b Wzór zgody kandydata na przetwarzanie danych osobowych.doc).doc215 kB pobierz
   Załącznik 6c Wzór zgody kandydata na przetwarzanie danych osobowychDownload this file (Załącznik 6c Wzór zgody kandydata na przetwarzanie danych osobowych.doc).doc215 kB pobierz
   Załącznik 7a Wzór umowy z kandydatem na ekspertaDownload this file (Z7a_UMOWA Z KANDYDATEM.docx).docx65 kB pobierz
   Załącznik 7b Wzór umowy z kandydatem na eksperta - działalność gospodarczaDownload this file (Z7b_UMOWA Z KANDYDATEM - DZIAŁALNOŚĆ.docx).docx64 kB pobierz
   Załącznik 8 Wzór oświadczenia eksperta o bezstronnościDownload this file (Załącznik 8 Wzór oświadczenia o bezstronności.docx).docx24 kB pobierz

 Załączniki do umowy 7a
   Załącznik 2 do Umowy Oświadczenie znajomość przepisów ochrony danychDownload this file (Z2 do Umowy 7a_Oświadczenie znajomosc przepisow ochrony danych.doc).doc35 kB pobierz
   Załącznik 3 do Umowy Cennik stawek ekspertówDownload this file (Z3 do Umowy 7a_Cennik stawek ekspertów.docx).docx190 kB pobierz
   Załącznik 4 do Umowy Wzór rachunkuDownload this file (Z4 do Umowy 7a_Wzór rachunku.doc).doc213 kB pobierz
   Załącznik 5 do Umowy Wzór oświadczenia eksperta dla celów podatkowychDownload this file (Z5 do Umowy 7a_Oświadczenie o statusie podatkowym.doc).doc215 kB pobierz
   Załącznik 6 do Umowy Wzór oświadczenia eksperta o statusie ewidencyjnymDownload this file (Z6 do Umowy 7a_Oświadczenie o statusie ewidencyjnym.doc).doc217 kB pobierz
   Załącznik 7 do Umowy Wzór protokołu odbioru zamówienia na świadczenie usługiDownload this file (Z7 do Umowy 7a_Protokół odbioru zamówienia na świadczenie PARP.docx).docx202 kB pobierz
   Załącznik 8 do Umowy Wzór arkusza oceny pracy ekspertaDownload this file (Z8 do Umowy 7a_Arkusz oceny eksperta.docx).docx193 kB pobierz

 Załączniki do umowy 7b
   Załącznik 2 do Umowy Oświadczenie znajomość przepisów ochrony danychDownload this file (Z2 do Umowy 7b_Oświadczenie znajomosc przepisow ochrony danych.doc).doc35 kB pobierz
   Załącznik 3 do Umowy Cennik stawek ekspertówDownload this file (Z3 do Umowy 7b_Cennik stawek ekspertów.docx).docx272 kB pobierz
   Załącznik 4 do Umowy Wzór protokołu odbioru zamówienia na świadczenie PARPDownload this file (Z4 do Umowy 7b_Protokół odbioru zamówienia na świadczenie PARP.docx).docx199 kB pobierz
   Załącznik 4 do Umowy Wzór protokołu odbioru zamówienia na świadczenie usługiDownload this file (Z4 do Umowy 7b_Wzor protokołu odbioru zamówienia na świadczenie usługi.docx).docx202 kB pobierz
   Załącznik 5 do Umowy Wzór oświadczenia eksperta o statusie ewidencyjnymDownload this file (Z5 do Umowy 7b_Oświadczenie o statusie ewidencyjnym.doc).doc217 kB pobierz
   Załącznik 6 do Umowy Wzór arkusza oceny pracy ekspertaDownload this file (Z6 do Umowy 7b_Arkusz oceny eksperta.docx).docx194 kB pobierz
id: 48418