"Newsletter PARP" umożliwia zainteresowanym osobom automatyczne otrzymywanie wiadomości związanych m.in. z tematyką konkursów i programów operacyjnych wdrażanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości finansowanych ze środków Unii Europejskiej, informacji o zamówieniach publicznych ogłaszanych przez PARP, organizowanych wydarzeniach, misjach gospodarczych i międzynarodowych targach, a także możliwościami uzyskania finansowego wsparcia dla prowadzonej działalności gospodarczej.

 

id: 49019