Dzięki projektowi wsparcia regionalnych centrów rozwoju Ukrainy, ukraińscy przedsiębiorcy z Winnicy i Żytomierza zdobywają wiedzę z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej na terenie UE, oznakowania CE oraz możliwości finansowania ukraińskich start-upów w Polsce.

Pracownicy Departamentu Wsparcia PARP w ramach realizacji projektu wspierania regionalnych centrów rozwoju, finansowanego z programu Polska Pomoc, prowadzą szkolenia dla firm z obwodów winnickiego oraz żytomierskiego. 2 października w spotkaniu w siedzibie winnickiej Agencji Rozwoju Regionalnego wzięli udział przedstawiciele blisko trzydziestu ukraińskich firm, którzy zdobyli wiedzę z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium państw UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), oznakowania CE i systemu oceny zgodności obowiązującego na terenie Unii.

– Celem spotkania było przekazanie ukraińskim firmom sektora MŚP wiedzy z zakresu wprowadzania towarów z państw trzecich do UE, oznakowania, podstaw prawa gospodarczego, zakładania działalności w UE z uwzględnieniem regulacji dotyczących spółki europejskiej. Przedstawiliśmy również formy działalności gospodarczej, w ramach których obywatele Ukrainy mogą podejmować i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce, w tym możliwość rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za pomocą elektronicznego formularza – powiedziała prowadząca szkolenie Małgorzata Ignatowicz z PARP.

Znajomość regulacji unijnych jest niezbędna dla firm, w tym ukraińskich, które w swej strategii planują rozwój na  rynkach UE. Jednolity rynek, oparty na swobodzie przepływu towarów, usług, osób i kapitału jest rynkiem otwartym dla kontrahentów z państw trzecich, ale również jest obwarowany regulacjami prawnymi. Znajomość tych regulacji jest szczególnie ważna dla firm, które kooperują z polskimi przedsiębiorcami, dostarczając im komponenty czy półprodukty.

Szkolenia w zakresie oznakowania CE są o tyle ważne, że blisko połowa wyrobów produkowanych w UE wymaga takiego oznaczenia. Dotyczy ono 30 krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego i ponad 500 000 000 obywateli. Każda firma, która chce sprzedawać na rynku unijnym, prędzej czy później może się spotkać z koniecznością spełnienia standardów bezpieczeństwa i jakości, które potwierdza CE (wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej).

Ważne jest, aby zarówno ukraińscy producenci, jak i lokalne instytucje otoczenia biznesu, dysponowały wiedzą w zakresie przebiegu procesu oceny zgodności w UE, jak i dostępem do odpowiednich dyrektyw sektorowych i Nowego Podejścia.

W ramach usług świadczonych przez Enterprise Europe Network polscy przedsiębiorcy mogą skorzystać z podobnych szkoleń. Informacji udzialają pracownicy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Kolejną ważną kwestią jest zaprezentowanie możliwości związanych z  prowadzeniem działalności gospodarczej w UE przez obywateli państw trzecich. Szkolenia z tego zakresu tematycznego odbywają się w Żytomierzu i Winnicy.

W ramach tych spotkań przedstawiciele ukraińskiego środowiska start-upowego zdobędą wiedzę z zakresu komercjalizacji projektów technologicznych i możliwości udziału w programie Poland Prize organizowanym przez PARP. Szkolenie poprowadzi Dariusz Wojtaszek z Departamentu Wsparcia Przedsiębiorczości PARP.

Wszystkie działania PARP na Ukrainie są realizowane w ramach projektu Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju współfinansowanego w ramach programu polskiej pomocy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

id: 50327