Raport o stanie sektora MSP w Polsce 2017
Autor: Paweł Chaber, Jacek Łapiński, Melania Nieć, Joanna Orłowska, Robert Zakrzewski , Łukasz Widła-Domaradzki, Anna Domaradzka

Polska gospodarka staje się coraz bardziej konkurencyjna i dynamiczna. Z roku na rok rośnie udział firm w tworzeniu PKB. Powstaje coraz więcej przedsiębiorstw i miejsc pracy. Firmy wyraźnie zwiększają wydatki rozwojowe. Poprawa nastrojów przedsiębiorców zanotowana w połowie 2017 r. i towarzyszące im dalsze plany rozwojowe, pozwalają sądzić, że pozytywny trend utrzyma się na dłużej.
Takie są najważniejsze wnioski płynące z 20. edycji Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce opracowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Raport prezentuje obraz sektora przedsiębiorstw w Polsce w oparciu o przekrojowe dane statystyczne oraz wyniki badań własnych PARP.


Spis treści

Sektor przedsiębiorstw w Polsce 
Rozdział 1. Obraz statystyczny 
Rozdział 2. Ranking przedsiębiorczości w układzie wojewódzkim. Wskaźnik syntetyczny 
Rozdział 3. Innowacyjność przedsiębiorstw
Rozdział 4. Statystyczny obraz polskich mikroprzedsiębiorstw 
Rozdział 5. Wykorzystanie ICT w polskich przedsiębiorstwach 
Rozdział 6. Koniunktura i otoczenie biznesu 2017 

Rok wydania: 2017 ISBN: Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Przedsiębiorczość
Data publikacji: 08.09.2017 22:48 Data wytworzenia: 08.09.2017 22:48 Data modyfikacji: 02.03.2018 13:19
Modyfikujący: Karolina Starzyk Udostępniający: Karolina Starzyk Autor dokumentu: Karolina Starzyk