Monitoring trendów krajowych i światowych – Raport 2
Autor: Paweł Chaber, Jacek Łapiński, Melania Nieć, Joanna Orłowska, Anna Skowrońska, Maja Wasilewska, Robert Zakrzewski

Monitoring trendów krajowych i światowych, stanowi część szerszych działań z zakresu Monitoringu Narodowych Systemów Innowacji (NSI) realizowanych w ramach projektu inno_LAB. Jego celem jest systematyczne wyszukiwanie i analizowanie zjawisk technologicznych, społecznych, politycznych czy gospodarczych, które wpływają na rozwój innowacyjnych rozwiązań, wzrost przedsiębiorstw, a także poprawę jakości życia społeczeństw. W szczególności monitorowane są kraje, których NSI są uznawane za wysokorozwinięte, a funkcjonujące tam rozwiązania mogą stanowić inspirację dla działań w Polsce.

Niniejszy raport jest drugim opracowaniem z monitoringu trendów krajowych i światowych. W jego skład wchodzą:

  1. Kalendarium wydarzeń kluczowych dla polskiego ekosystemu przedsiębiorczości i innowacyjności, które miały miejsce w I połowie 2017 r.
  2. Zestawienie NSI wybranych krajów (Austria, Irlandia, Izrael, Szwajcaria, Szwecja) w odniesieniu do ich mocnych i słabych stron, strategicznych celów, otoczenia instytucjonalnego, a także konkluzji i rekomendacji dla polskiej administracji.
  3. Opis wybranych trendów społecznych, gospodarczych i technologicznych (coworking, sharing economy, wirtualna rzeczywistość, zróżnicowanie pokoleniowe na rynku pracy, elektromobilność).
  4. Prezentacja formuły PCP/PPI w zamówieniach publicznych.

Spis treści

Wstęp
Kalendarium wydarzeń kluczowych dla polskiego ekosystemu przedsiębiorczości i innowacyjności (I połowa 2017 r.)
Monitoring NSI wybranych krajów
Austria
Irlandia
Izrael
Szwajcaria
Szwecja
Monitoring wybranych trendów
Coworking – przyszłość środowisk pracy
Sharing economy
VR – wirtualna rzeczywistość
Sztafeta pokoleń na rynku pracy
Elektromobilność
PCP i PPI
Przedkomercyjne zamówienia publiczne w rozumieniu polityki komisji europejskiej
Europejskie wsparcie dla innowacyjnych zamówień (european assistance for innovation
procurement)
Wybrane zakończone projekty realizowane w formule PCP/PPI
Polskie doświadczenia w realizacji PCP/PPI
Wnioski
Spis źródeł

Rok wydania: 2017 ISBN: Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Przedsiębiorczość
Data publikacji: 07.07.2017 17:30 Data wytworzenia: 07.07.2017 17:30 Data modyfikacji: 03.01.2018 12:06
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera