Bilans Kapitału Ludzkiego 2017 - Raport z badania ludności w wieku 18-69 lat
Autor: Szymon Czarnik, Magdalena Jelonek, Krzysztof Kasparek

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim od 2010 r. prowadzi największy projekt badawczy diagnozujący rynek pracy i podaż kompetencji w naszym Polsce i jeden z większych w Europie. 

Bilans Kapitału Ludzkiego to narzędzie śledzenia poziomu i struktury zatrudnienia, trendów na rynku pracy. Badanie pozwala na identyfikację obszarów niedopasowania kompetencji wśród osób w wieku produkcyjnym do potrzeb i wyzwań na rynku pracy. Wyniki badań są podstawą do formułowania rekomendacji pod adresem polityk publicznych, takich jak: nauka i edukacja, polityka zatrudnienia, rozwój przedsiębiorczości.

Raport stanowi podsumowanie badań Bilans Kapitału Ludzkiego - edycja 2017. Znajdziecie w nim Państwo najważniejsze wyniki badań realizowanych wśród ludności w wieku 18-69.

Baza danych z badania ludności w wieku 18-69 - Bilans Kapitału Ludzkiego 2017 (XLSX)

Baza danych z badania ludności w wieku 18-69 - Bilans Kapitału Ludzkiego 2017 (SAV - SPSS)

Kwestionariusz BKL - badanie ludności 2017

 

%MCEPASTEBIN%

Spis treści

Ogólna charakterystyka próby

Zatrudnienie, szukanie pracy i wyjście z rynku pracy

Zatrudnieni na umowę o pracę

Umowy cywilnoprawne

Własna działalność gospodarcza

Praca nieformalna

Bezrobotni i szukający pracy

Emerytury

Wykształcenie i kompetencje

Zadowolenie z wyboru studiów

Zgodność pracy z wykształceniem

Przydatność w pracy wiedzy i umiejętności ze szkół

Wiek opuszczenia edukacji formalnej

Osoby niepracujące i niepodnoszące kompetencji

Samoocena kompetencji

Jakość pracy

Czas pracy

Liczba godzin w tygodniu spędzanych w pracy

Czas poświęcany na pracę kosztem bliskich

Płace i sytuacja materialna

Przeciętne miesięczne zarobki netto w ostatnich 12 miesiącach, a wykształcenie

Wysokość zarobków w zależności od głównego sposobu zatrudnienia

Zarobki osób zatrudnionych na umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin

Zadowolenie z zarobków

Przeciętny miesięczny dochód netto gospodarstwa domowego

Czy gospodarstwo domowe „wiąże koniec z końcem”?

Oczekiwania zarobkowe

Oczekiwania względem wynagrodzenia minimalnego

Poziom wynagrodzenia uznawanego za zadowalające

Różnice pomiędzy oczekiwaniami mężczyzn i kobiet

Zadowolenie z pracy

Ogólne zadowolenie z pracy

Relacje pracownik-przełożony

Refleksja nad dokonanymi wyborami zawodowymi

Jeżeli chciał(a)by zmienić zawód, to na jaki?

Czy pracował(a)byś, gdybyś nie potrzebował(a) pieniędzy?

Rok wydania: 2018 ISBN: Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Kapitał ludzki
Data publikacji: 21.06.2018 18:00 Data wytworzenia: 19.06.2018 14:49 Data modyfikacji: 21.08.2018 16:29
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera