Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)
Autor: Praca zbiorowa

Pojęcia ‘zrównoważony biznes’ i ‘społeczna odpowiedzialność’ są często stosowane zamiennie. Koncepcja CSR, koncentrująca się na danej organizacji, stanowi zarówno pewną filozofię, jak i zestaw narzędzi pozwalających osiągnąć stan zrównoważonego biznesu, który w dłuższej perspektywie, prócz korzyści środowiskowych i społecznych, gwarantuje długotrwały wzrost wartości firmy. W odniesieniu do mniejszych podmiotów działania te można określić również mianem odpowiedzialnej przedsiębiorczości.

Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR) to strategia zarządzania, zgodnie z którą przedsiębiorstwa w swoich działaniach dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne, aspekty środowiskowe, czy relacje z różnymi grupami interesariuszy, w szczególności z pracownikami. Bycie społecznie odpowiedzialnym oznacza inwestowanie w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska, relacje z otoczeniem firmy i informowanie o tych działaniach, co przyczynia się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa i kształtowania warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego.


Spis treści

1. Co to jest CSR i dlaczego jest ważny 
2. Międzynarodowe standardy, normy i zasady CSR 
3. Interesariusze, mapowanie interesariuszy 
4. Kluczowe Obszary CSR – relacje z pracownikami 
5. Kluczowe Obszary CSR – środowisko 
6. Kluczowe Obszary CSR – zaangażowanie społeczne 
7. Ekowydajność, ekoefektywność 
9. CSR w Polsce – przykłady dobrych praktyk z różnych regionów Polski 
10. Proces tworzenia strategii CSR w MŚP 
11. Zagrożenia we  wdrażaniu CSR w MŚP – jak je pokonać? 
12. Przykłady dobrych praktyk w małych i średnich firmach 
13. Odpowiedzialny marketing 
14. Kluczowe instrumenty wspierające wdrażanie zasad CSR w firmie 
15. Narzędzia do prowadzenia systematycznych porównań (benchmarkingu) 
19. Monitorowanie i komunikowanie efektów CSR 
20. Kilka słów o CSR i innowacjach 
21. „To nie jest CSR – czyli jednorazowa „akcja” CSR-u nie czyni” 
22. Rola Instytucji publicznych oraz rządu w promowaniu społecznych przedsiębiorstw 
23. Źródło informacji o CSR 
Bibliografia: 

Rok wydania: 2013 ISBN: Rodzaj: Poradnik
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: CSR
Data publikacji: 02.07.2013 19:00 Data wytworzenia: 02.07.2013 19:00 Data modyfikacji: 05.07.2018 15:44
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera