Raport o stanie sektora MSP w Polsce 2018
Autor: Paweł Chaber, Jacek Łapiński, Melania Nieć, Joanna Orłowska, Robert Zakrzewski, Łukasz Widła-Domaradzki, Anna Domaradzka

Przekazujemy w Państwa ręce dwudziestą pierwszą już edycję Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Przedstawiamy w nim obraz sektora MSP w Polsce w oparciu o najbardziej aktualne dane statystyczne GUS dostępne publicznie oraz zakupione i przeanalizowane przez PARP specjalnie na potrzeby niniejszego Raportu. Do analiz wykorzystano również wyniki cyklicznego badania PARP „Koniunktura i otoczenie biznesu”, przeprowadzonego w kwietniu 2018 r. na przedsiębiorcach biorących udział w Panelu Polskich Przedsiębiorstw.

Mając nadzieję, że nasza publikacja okaże się ciekawa i przydatna w bieżącej pracy, serdecznie zapraszamy do lektury.

 


Spis treści

Wstęp 
Główne wnioski
Profile przedsiębiorstw
Rozdział 1. Obraz statystyczny przedsiębiorstw w Polsce
Rozdział 2. Ranking przedsiębiorczości w układzie wojewódzkim. Wskaźnik syntetyczny
Rozdział 3. Innowacyjność przedsiębiorstw
Rozdział 4. Statystyczny obraz polskich mikroprzedsiębiorstw
Rozdział 5. Wykorzystanie ICT w polskich przedsiębiorstwach
Rozdział 6. Koniunktura i otoczenie biznesu 2018

Rok wydania: 2018 ISBN: Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Przedsiębiorczość
Data publikacji: 29.06.2018 19:01 Data wytworzenia: 29.06.2018 19:01 Data modyfikacji: 23.08.2018 17:29
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera