Monitoring trendów krajowych i światowych - Raport 4
Autor: Monika Antonowicz, Paweł Chaber, Melania Nieć, Joanna Orłowska, Anna Skowrońska, Robert Zakrzewski

Monitoring trendów krajowych i światowych stanowi część szerszych działań z zakresu Monitoringu Narodowych Systemów Innowacji (NSI), realizowanych w ramach projektu inno_LAB. Jego celem jest systematyczne wyszukiwanie i analizowanie zjawisk technologicznych, społecznych, politycznych czy gospodarczych, które wpływają na rozwój innowacyjnych rozwiązań, wzrost przedsiębiorstw, a także poprawę jakości życia społeczeństw. W szczególności monitorowane są kraje, których NSI są uznawane za wysokorozwinięte, a funkcjonujące tam rozwiązania mogą stanowić inspirację dla działań w Polsce. Niniejszy raport jest czwartym opracowaniem z monitoringu trendów krajowych i światowych.


Spis treści

1. Nowości w NSI krajów ujętych w poprzednich Raportach z Monitoringu trendów krajowych i światowych (I połowa 2018 r.).

2. Kalendarium wydarzeń kluczowych dla polskiego ekosystemu przedsiębiorczości i innowacyjności (I połowa 2018 r.).

3. Zestawienie NSI wybranych krajów (Malezja, Nowa Zelandia) w odniesieniu do ich mocnych i słabych stron, strategicznych celów, otoczenia instytucjonalnego, a także konkluzji i rekomendacji dla polskiej administracji.

3. Opis wybranych trendów społecznych, gospodarczych i technologicznych (sieć 5G, Smart Health Care).

4. Formuła PCP/PPI w zamówieniach publicznych.

 

Rok wydania: 2018 ISBN: Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Przedsiębiorczość
Data publikacji: 01.10.2018 17:08 Data wytworzenia: 01.10.2018 17:08 Data modyfikacji: 02.10.2018 15:12
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera