Rozwój klastrów w Polsce Wschodniej
Autor: Monika Kaczorowska, Joanna Pieńczykowska, Waldemar Wierżyński

Klastry można definiować na wiele sposobów: jako geograficzne skupiska wzajemnie powiązanych firm, jako sieci współpracy lub powiązania kooperacyjne o charakterze gospodarczym, wreszcie jako ekosystemy innowacji i rozwoju. Jednak najwięcej o ich istocie można powiedzieć, wskazując na to nie czym, lecz raczej po co są. Mówiąc najkrócej, klastry pomagają przedsiębiorstwom dzielić się doświadczeniem i mnożyć swój potencjał.  Klastry łączą potencjał wielu podmiotów po to, by przyspieszać ich rozwój, umożliwiać wprowadzanie innowacji, promować współpracę przemysłu z uczelniami wyższymi. Polscy przedsiębiorcy coraz lepiej rozumieją istotę klasteringu, widząc w nim szansę na dynamiczny rozwój przez lepsze wykorzystanie dostępnych zasobów i internacjonalizację działań. Wyrazem dużego zainteresowania klastrami jest ich rosnąca liczba, którą obecnie szacuje się na blisko 100. W Polsce jednym z programów operacyjnych wspierających inicjatywy klastrowe jest Rozwój Polski Wschodniej.


Spis treści

1. Silniejsze klastry dzięki PO RPW

2. Od konkurencji do współpracy

3. Bieliźniarskie zagłębie kraju

4. Klaster stolarki otworowej w Polsce Wschodniej

5. Pionierzy ekologicznej energetyki

6. Budowlany innowator

 

Rok wydania: 2012 ISBN: 978-83-7633-131-7 Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Klastry
Data publikacji: 01.11.2012 10:06 Data wytworzenia: 01.11.2012 10:06 Data modyfikacji: 04.01.2017 10:13
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera