Jak ugryźć konsorcjum?
Autor: Agnieszka Bartczak

W ciągu ostatnich kilku lat w Polsce zaczęły pojawiać się firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, które odkrywają, że o wiele więcej są w stanie zdziałać współpracując, zamiast rywalizując. Pomiędzy przedsiębiorcami zawią zywane są umowy o współpracę, powstają stowarzyszenia, klastry i powiązania kooperacyjne. Pozytywny wpływ na gospodarkę takich ponadregionalnych powiązań okazuje się na tyle istotny, że stały się również przedmiotem działań Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (2014-2020), promujących ponadregionalne powiązania kooperacyjne. W ramach poddziałań 1.3.1 oraz 1.3.2, dofinansowywane są inwestycje wspierające powstawanie innowacyjnych pro duktów sieciowych oraz inicjatywy wzmagające integrację podmiotów gospodarczych.

Poradnik, który właśnie Państwo czytają, ma za zadanie przybliżyć pojęcie powiązania kooperacyjnego. Omówione zostaną strategie tworzenia tego typu kooperatyw, elementy istotne dla ich powstawania, takie jak harmonogram i biznesplan oraz formalne wymogi dla powoływania powiązań kooperacyjnych. Na zakończenie przedstawiono jakie typy podmiotów powinny tworzyć tego rodzaju inicjatywy.


Spis treści

Czym dokładnie jest powiązanie kooperacyjne?
Podstawy funkcjonowania powiązań kooperacyjnych
Powiązanie kooperacyjne a klaster
Budowa powiązania kooperacyjnego
Korzyści z tworzenia powiązań kooperacyjnych
Harmonogram powiązania kooperacyjnego
Biznesplan powiązania kooperacyjnego
Określenie potencjału powiązania kooperacyjnego
Budowanie strategii powiązania kooperacyjnego
Jakie firmy powinny tworzyć powiązania kooperacyjne?
Podsumowanie

Rok wydania: 2016 ISBN: Rodzaj: Poradnik
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Prowadzenie firmy
Data publikacji: 12.12.2016 14:12 Data wytworzenia: 12.12.2016 14:12 Data modyfikacji: 19.01.2017 14:15
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera