Jak ugryźć konsorcjum?
Autor: Agnieszka Bartczak

W ciągu ostatnich kilku lat w Polsce zaczęły pojawiać się firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, które odkrywają, że o wiele więcej są w stanie zdziałać współpracując, zamiast rywalizując. Pomiędzy przedsiębiorcami zawiązywane są umowy o współpracę, powstają stowarzyszenia, klastry i powiązania kooperacyjne. Pozytywny wpływ na gospodarkę takich ponadregionalnych powiązań okazuje się na tyle istotny, że stały się również przedmiotem działań Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (2014-2020), promujących ponadregionalne powiązania kooperacyjne. W ramach poddziałań 1.3.1 oraz 1.3.2, dofinansowywane są inwestycje wspierające powstawanie innowacyjnych produktów sieciowych oraz inicjatywy wzmagające integrację podmiotów gospodarczych.

Poradnik przybliża pojęcie powiązania kooperacyjnego. Omawia strategie tworzenia tego typu kooperatyw, elementy istotne dla ich powstawania, m.in.: harmonogram i biznesplan oraz formalne wymogi dla powoływania powiązań kooperacyjnych. Przedstawia także typy podmiotów, które powinny tworzyć tego rodzaju inicjatywy.


Spis treści

Czym dokładnie jest powiązanie kooperacyjne?
Podstawy funkcjonowania powiązań kooperacyjnych
Powiązanie kooperacyjne a klaster
Budowa powiązania kooperacyjnego
Korzyści z tworzenia powiązań kooperacyjnych
Harmonogram powiązania kooperacyjnego
Biznesplan powiązania kooperacyjnego
Określenie potencjału powiązania kooperacyjnego
Budowanie strategii powiązania kooperacyjnego
Jakie firmy powinny tworzyć powiązania kooperacyjne?
Podsumowanie

Rok wydania: 2016 ISBN: Rodzaj: Poradnik
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Prowadzenie firmy
Data publikacji: 12.12.2016 15:12 Data wytworzenia: 12.12.2016 15:12 Data modyfikacji: 28.11.2017 15:57
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera