Gdzie powstaną drogi - planowane inwestycje
Autor: Agnieszka Bartczak

Publikacja poświęcona jest inwestycjom infrastruktury komunikacyjnej w ramach Programu Polska Wschodnia, który jest etapem realizacji Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju . Ta niewielka broszura zawiera informacje na temat wybranych działań Programu. Będzie dla Ciebie przewodnikiem i źródłem wiedzy na temat uruchomienia i zmoder nizowania sieci dróg oraz rokujących z tego korzyści. Chcemy, żebyś zapoznał się z ogromnymi możliwościami, jakie wynikają z funduszy programu operacyjnego Polska Wschodnia (POPW ).

Broszura koncentruje się na celach Programu oraz wynikających z nich szans rozwoju regionów objętych dofinanso waniem. Przedstawia również rozdysponowanie środków na budowę dróg krajowych i wojewódzkich w obrębie stolic województw Polski Wschodniej, zapewniających ich połączenie z siecią krajowych traktów. Ponad to, przedstawia prze bieg inwestycji drogowych i charakterystykę planowanych prac.

Publikacja adresowana jest do wszystkich zainteresowanych rozwojem infrastruktury drogowej na tych terenach oraz tych, którzy wnioskować mogą o dofinansowanie.


Spis treści

Gdzie powstaną drogi. Planowane inwestycje w Polsce Wschodniej

Czym jest POPW?

CELE PRZEDSIĘWZIĘCIA

PRIORYTETY PROGRAMU

PLANOWANE DOTACJE Z POPW
Międzynarodowy szlak transportowy

NOWE DROGI
Województwo podkarpackie
Województwo warmińsko-mazurskie
Województwo podlaskie
Województwo lubelskie
Województwo świętokrzyskie

Rok wydania: 2016 ISBN: Rodzaj: Katalog
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Infrastruktura
Data publikacji: 12.12.2016 14:19 Data wytworzenia: 12.12.2016 14:19 Data modyfikacji: 19.01.2017 14:22
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera