Kapitał ludzki jako wartość firmy
Autor: Małgorzata Bonikowska, Rafał Zacłona

Prezentujemy publikację zawierającą opisy przypadków i wnioski z wdrożenia w przedsiębiorstwach Narzędzia Pomiaru Kapitału Ludzkiego (w skrócie NKL), które zostałoprzygotowane w ramach projektu „Kapitał ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa” prowadzonego przez PARP w partnerstwie ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie.

Podręcznik zawiera opisy praktycznego wdrożenia NKL w 20 przedsiębiorstwach wraz z wnioskami z tych wdrożeń płynących. Podręcznik ma wymiar edukacyjny i praktyczny, przykłady pochodzą zarówno z małych, rodzinnych firm działających lokalnie, jaki i dużych organizacji o zasięgu międzynarodowym. Przedstawione tu przykłady zastosowania Narzędzia Pomiaru Kapitału Ludzkiego oraz opis samego NKL służą jako wsparcie do samodzielnego wdrożenia narzędzia w przedsiębiorstwie.”


Spis treści

Kapitał ludzki w firmie
Kapitał ludzki jako wartość organizacji
Kapitał ludzki i jego pomiar w praktyce
Postrzeganie kapitału ludzkiego w organizacjach w Polsce
FAQ, czyli kluczowe pytania i zwięzłe odpowiedzi

Rok wydania: 2015 ISBN: 978-83-7633-365-6 Rodzaj: Poradnik
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Kapitał ludzki
Data publikacji: 27.11.2015 19:43 Data wytworzenia: 27.11.2015 19:43 Data modyfikacji: 02.01.2017 18:48
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera