Raport o stanie sektora MSP w Polsce w latach 2013-2014
Autor: Jacek Łapiński, Melania Nieć, Joanna Orłowska, Grzegorz Rzeźnik, Anna Tarnawa, Maja Wasilewska, Robert Zakrzewski

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2013-2014.

Podobnie jak w poprzednich latach prezentujemy w nim obraz sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w oparciu o dane statystyczne i wyniki badań. Przedsiębiorczość przedstawiona jest w trzech wymiarach, poprzez znaczenie sektora MSP dla gospodarki, demografię przedsiębiorstw oraz opis przedsiębiorcy w rozumieniu jednostki.

Druga część publikacji poświęcona jest tematowi specjalnemu, jakim w niniejszym Raporcie jest umiędzynarodowienie przedsiębiorstw w Polsce. Znajdują się tu artykuły nt. uwarunkowań wczesnej internacjonalizacji czy wzorców internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Prezentujemy w niej również wyniki Ewaluacji potencjału eksportowego przedsiębiorstw w Polsce przeprowadzonej przez PARP w 2014 roku.


Spis treści

Część I. Statystyczny obraz sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

1. Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw w Polsce w 2014 roku

2. Przedsiębiorczość i perspektywy rozwojowe sektora MSP w Polsce 

3. Ranking przedsiębiorczości w układzie wojewódzkim. Wskaźnik syntetyczny 

Część II. Internacjonalizacja przedsiębiorstw 

4. Determinanty wczesnej internacjonalizacji przedsiębiorstw

5. Wzorce internacjonalizacji polskich małych i średnich przedsiębiorstw: synteza wyników ankietowych badań eksploracyjnych 

6. Polskie przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym – na podstawie wyników badania PARP

Rok wydania: 2015 ISBN: 978-83-7633-301-4 Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Przedsiębiorczość
Data publikacji: 05.09.2015 00:52 Data wytworzenia: 17.09.2015 00:52 Data modyfikacji: 13.01.2017 10:54
Modyfikujący: Paulina Jaworska Udostępniający: Paulina Jaworska Autor dokumentu: Paulina Jaworska
Publikacje powiązane: