Firmy szybkiego wzrostu
Autor: Melania Nieć, Robert Zakrzewski

Raport został przygotowany na podstawie analizy wywiadów z właścicielami firm szybko rozwijających się. Badanie takich podmiotów zostało zrealizowane przez PARP na przełomie 2015/2016 r. Jego celem było określenie czynników istotnych dla szybkiego wzrostu oraz barier ograniczających ten wzrost. Zebrany podczas wywiadów materiał pozwolił scharakteryzować firmy uczestniczące w badaniu i prześledzić ich rozwój, strategie związane z oferowanymi produktami/usługami, zarządzaniem firmą i pracownikami, czy też dotyczące rynku i klientów. Pozyskano też informacje na temat czekających je wyzwań i planów na przyszłość.

Początki działalności analizowanych firm na rynku są zróżnicowane jednak większość badanych firm powstała w dwóch falach po ‘89 r. i po 2004 r. Te dwie, charakterystyczne daty jednoznacznie wskazują, że głównym motywem rozpoczęcia działalności o charakterze zewnętrznym, było wykorzystanie nadarzającej się okazji na rynku – np. uwolnienie rynku czy akcesja do Unii Europejskiej. Te, kluczowe czynniki makroekonomiczne w szczególny sposób przyczyniły się do powstania badanych firm i ogólnie rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Z przeprowadzonego badania wynika, że kluczowe motywy wewnętrzne rozpoczęcia działalności firmy to: chęć bycia na swoim, potrzeba samorealizacji, posiadanie pomysłu na produkt, możliwości finansowe, potrzeba zmiany. Wielu respondentów zanim założyło własną działalność wykonywało pracę najemną, a brak możliwości rozwoju osobistego czy udziału w rozwoju firmy zainicjował proces rozpoczęcia pracy na własny rachunek. Badane firmy powstawały także jako efekt pozytywnych doświadczeń przy realizacji projektów, kursów/szkoleń, czyli zdobycia nowej wiedzy, umiejętności i, jak można przypuszczać, chęci samorealizacji w tym nowym atrakcyjnym obszarze. 


Spis treści

1. NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI
2. INFORMACJE O BADANIU
3. UWARUNKOWANIA POWSTANIA BADANYCH FIRM
4. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA ROZWÓJ FIRMY
5. CHARAKTERYSTYKA BADANEJ GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW
6. BARIERY ROZWOJU
7. DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE

Rok wydania: 2016 ISBN: Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Start-up
Data publikacji: 29.12.2016 21:22 Data wytworzenia: 29.12.2016 21:22 Data modyfikacji: 16.04.2017 22:28
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera