Pomiń nawigację

Jak inwestować w rozwój pracowników o niskich kwalifikacjach?

Seria: Kapitał Ludzki

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2009

Język: PL

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Obecnie jednym z najistotniejszych problemów rynku pracy w Polsce jest niska stopa zatrudnienia oraz względnie wysokie bezrobocie. W szczególnie niekorzystnej sytuacji znajdują się osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych. Pozycja tych osób systematycznie pogarsza się w porównaniu z pracownikami średnio- i wysoko wykwalifikowanymi. Różnice te są szczególnie widoczne w zarobkach i stopie bezrobocia.

Dynamizacja procesów gospodarczych, w tym coraz częściej spotykane zjawisko „migracji kapitału”, sprawiło, że chcąc zapewnić wysoką konkurencyjność gospodarki coraz silniejszy nacisk kładzie się na jakość kapitału ludzkiego i poziom opanowania przez pracowników podstawowych umiejętności. W efekcie na europejskim rynku pracy widać ewolucję w kierunku lepszych jakościowo i bardziej produktywnych miejsc pracy, wymagających ciągłego podnoszenia i dostosowywania kwalifikacji do coraz większych wymagań pracodawców. Konsekwencje tych zmian odczuwają przede wszystkim pracownicy o niskich kwalifikacjach.

Dlatego też szczególnie istotne staje się zaoferowanie pracownikom o niskich kwalifikacjach szkoleń dopasowanych do ich potrzeb zawodowych i specyficznych deficytów kompetencyjnych. Projekt szkoleniowo-doradczy adresowany do tej grupy pracowników realizowany jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Działania te mają zwiększyć atrakcyjność zatrudnieniową pracowników o niskich kwalifikacjach i poprawić ich pozycję na rynku pracy. Projekt został poprzedzony kompleksowymi badaniami empirycznymi, których wyniki przedstawia niniejsza publikacja.

Celem badania była diagnoza sytuacji pracowników o niskich kwalifikacjach na rynku pracy. Zrealizowane badanie jest częścią projektu szkoleniowo-doradczego adresowanego do tej grupy pracowników. Celem planowanych działań jest podniesienie kompetencji pracowników o niskich kwalifikacjach i tym samym zwiększenie ich szans na utrzymanie dotychczasowego miejsca pracy bądź, w przypadku jego utraty, znalezienie zatrudnienia u nowego pracodawcy.

W badaniu podjęta została m im. próba analizy kim jest pracownik o niskich kwalifikacjach, w jakich sektorach pracownicy o niskich kwalifikacjach pracują, jak funkcjonują na rynku pracy, czy doświadczyli bezrobocia, czy mają aspiracje dotyczące zmiany miejsca pracy, czy są gotowi na doszkalanie się lub zmianę kwalifikacji oraz  jakie jest ich podejście do szkoleń i rozwoju zawodowego.

Druga część badania poświęcona jest analizie kwestii związanych z pracownikami o niskich kwalifikacjach z perspektywy pracodawców i ekspertów. Jakie oczekiwania mają pracodawcy w stosunku do tej grupy pracowników, czy inwestują w rozwój zawodowy tej grupy?

W badaniu uwzględnione zostały następujące perspektywy:

  • perspektywa pracodawców
  • perspektywa pracowników o niskich kwalifikacjach
  • perspektywa przedstawicieli instytucji rynku pracy.

Spis treści

1 KONTEKST I CELE BADANIA
2 METODOLOGIA
3 PODSUMOWANIE
4 PRACOWNIK O NISKICH KWALIFIKACJACH W OCZACH PRACODAWCÓW I EKSPERTÓW
5 PRACOWNICY O NISKICH KWALIFIKACJACH W PRZEDSIĘBIORSTWACH
6 SYTUACJA ZAWODOWA PRACOWNIKÓW O NISKICH KWALIFIKACJACH
7 OCENA PRACOWNIKÓW O NISKICH KWALIFIKACJACH
8 MOŻLIWOŚCI ROZWOJU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW O NISKICH KWALIFIKACJACH
9 ZAINTERESOWANIE USŁUGĄ SZKOLENIOWO-DORADCZĄ DLA PRACOWNIKÓW O NISKICH KWALIFIKACJACH

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Inteligentne organizacje - zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników

Raport

Inteligentne organizacje - zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników

Zobacz
Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie

Poradnik

Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie

Zobacz
Wykształcenie pracowników, a pozycja konkurencyjna przedsiębiorstw

Poradnik

Wykształcenie pracowników, a pozycja konkurencyjna przedsiębiorstw

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

Cel dofinansowania
Dla kogo
Nie wiesz do której kategorii należysz?
Kwota wsparcia (w zł)
Etapy rozwoju firmy
Program
  • Fundusze na lata 2021-2027
  • Fundusze na lata 2014-2020
Status ogłoszenia
Szukaj po frazie
Wybrane filtry
Znaleziono: ... wyników