Pomiń nawigację

Autorzy: Praca zbiorowa

Potencjał do tworzenia nowych rad sektorowych ds. kompetencji

Raporty tematyczne - monitoring rynku pracy

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Celem raportu jest analiza możliwości tworzenia nowych sektorowych rad ds. kompetencji. Potencjalnie nowe rady mogłyby powstać w sektorach ważnych z punktu widzenia rozwoju gospodarczego kraju, a także w tych, dla których opracowane zostały sektorowe ramy kwalifikacji. Można byłoby również zweryfikować zakres branż już istniejących rad i ewentualnie wydzielić sektory znacząco różniące się pod względem poszukiwanych przez pracodawców kompetencji i perspektyw rozwojowych lub wręcz przeciwnie – połączyć rady o zbliżonych potrzebach i obszarach działania.

Rozpatrując kwestię tworzenia rad sektorowych, warto spojrzeć na doświadczenia innych krajów. Widać duże zróżnicowanie w podejściu do tematu. W jednych, np. w Nowej Zelandii, funkcjonuje tylko kilka rad obejmujących swych działaniem wiele branż, w innych – 20 i więcej (np. RPA). Polska przyjęła model, w którym sektory opisuje się dość szczegółowo – w oparciu o kody PKD – co pozwala na dużą identyfikację interesariuszy z branżą. Takie podejście ma jednak ograniczenia. Barierom w tworzeniu nowych rad sektorowych ds. kompetencji poświęcono oddzielny podrozdział.

Ważną częścią raportu jest zestawienie branż ze wskazaniem, dla których z nich powołano rady sektorowe i/lub stworzono ramy kwalifikacji. System ram kwalifikacji powinien być widoczny jako bardzo użyteczne narzędzie ułatwiające porządkowanie zestawu kwalifikacji ważnych z punktu widzenia interesariuszy sektora i poszukiwanych przez pracodawców oraz dające możliwość porównywania poziomu kwalifikacji.

Wszystkie osoby zainteresowane tematyką rad sektorowych ds. kompetencji zapraszamy do lektury raportu.

Spis treści

Wstęp 

1. System rad sektorowych w Polsce i wybranych krajach europejskich 3

1.1.    Założenia systemu Rad Sektorowych

1.2.    Istniejące w Polsce rady sektorowe

1.3.    Rady sektorowe w wybranych krajach europejskich, cele działania i kryteria wyboru sektorów

2. Możliwość tworzenia nowych rad sektorowych w Polsce

2.1.    Problemy z definiowaniem sektorów, nowe sektory gospodarki, krajowe inteligentne specjalności

2.2.    Sektory o potencjale dla tworzenia rad

E-commerce

Sektor logistyki i transportu

Sektor energetyczny (w tym OZE)

Sektor nieruchomości

Sektor eventowy (organizacji imprez)

Branża kosmetyczna/ beauty

Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych

Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana

Edukacja

Sport

2.3.    Przekształcenia obecnie działających rad

2.4     Ograniczenia dla rozwoju nowych rad sektorowych

Podsumowanie

Bibliografia

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Raport z badania warunków pracy

Raport

Raport z badania warunków pracy

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań