Pomiń nawigację

Prawne i finansowe uwarunkowania zarządzania wiekiem

Seria: Z wiekiem na plus

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2010

Język: PL

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Starzenie się ludności stało się jednym z najważniejszych wyzwań dla polityki społecznej krajów rozwiniętych w ostatnich latach, zarówno z powodu problemów, jakie stwarza dla systemu ubezpieczeń społecznych, jak i z powodu konsekwencji tego procesu dla rynku pracy. Rosnąca świadomość występowania tego zjawiska i jego skutków stopniowo zwiększała zainteresowanie decydentów politycznych tą problematyką i odpowiednio ukierunkowywała cele prowadzonej przez nich polityki rynku pracy. Jednym z głównych cel ów tej polityki w wielu krajach jest obecnie zwiększenie aktywności zawodowej osób starszych, a zarządzanie wiekiem jako element zarządzania różnorodnością w firmie wskazywan e jest jako istotny czynnik sprzyjający jego osiągnięciu.

Struktura niniejszego opracowania jest następująca. W rozdziale I przedstawiono istotne z punktu widzenia narzędzi zarządzania wiekiem regulacje prawne. Kolejny rozdział omawia finansowe uwarunkowania ich wdrożenia. Rozdział III pokrótce charakteryzuje polskie programy rządowe skierowane do osób w wieku przedemerytalnym. W dalszej części opisan o 5 działania prowadzone w innych krajach europejskich, w tym zwrócono również uwagę na inicjatywy podejmowane na forum Unii Europejskiej. Na koniec przedstawiono również odpowiednie rekomendacje zmian w przepisach, które mogłyby wpłynąć pozytywnie na możliw ości wdrożenia strategii zarządzania wiekiem w Polsce.

Spis treści

1. Wstęp
2. Uwarunkowania prawne zarządzania wiekiem w Polsce
2.1. Rekrutacja
2.2. Szkolenia i rozwój
2.3. Elastyczny czas pracy
2.4. Ergonomia, warunki pracy i prewencja zdrowotna
2.5. Przejście za emeryturę i polityka kończenia zatrudnienia
2.6. Podsumowanie
3. Uwarunkowania finansowe zarządzania wiekiem w Polsce
4. Programy rządowe skierowane do osób w wieku przedemerytalnym w Polsce
5. Inicjatywy Unii Europejskiej i doświadczenia innych krajów europejskich

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Analiza porównawcza zmian systuacji osób 45+ na rynkach pracy

Raport

Analiza porównawcza zmian systuacji osób 45+ na rynkach pracy

Zobacz
Zbiór narzędzi do zarządzania wiekiem

Poradnik

Zbiór narzędzi do zarządzania wiekiem

Zobacz
Przegląd badań i publikacji dotyczących zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach

Raport

Przegląd badań i publikacji dotyczących zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

Cel dofinansowania
Dla kogo
Nie wiesz do której kategorii należysz?
Kwota wsparcia (w zł)
Etapy rozwoju firmy
Program
  • Fundusze na lata 2021-2027
  • Fundusze na lata 2014-2020
Status ogłoszenia
Szukaj po frazie
Wybrane filtry
Znaleziono: ... wyników