Ustalenie sytuacji wyjściowej w odniesieniu do Działania III.1 PO RPW – Systemy miejskiego transportu zbiorowego

Rodzaj publikacji: Ewaluacja

Rok wydania: 2009

Język: PL

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Głównym celem badania było ustalenie wartości wybranych wskaźników związanych ze zbiorowym transportem miejskim w ośrodkach wojewódzkich Polski Wschodniej. Badanie miało uchwycić w przekrojowy sposób sytuację przed uruchomieniem działań projektowych. Stan obecny został opisany za pomocą zestawu specjalnie skonstruowanych wskaźników. Zakres skonstruowanego koszyka wskaźników uwzględniał m.in. wytyczne normy PN-EN 13816: 2004 (Transport. Logistyka i usługi. Publiczny transport pasażerski. Definicje, cele i pomiary dotyczące jakości usług). Szczegółowo opracowana metodologia pomiaru poszczególnych wskaźników umożliwi powtórzenie badania po zakończeniu realizacji poszczególnych projektów, a następnie porównanie funkcjonowania transportu miejskiego w wybranych miastach przed i po realizacji inwestycji. Pomiar dokonany w roku 2009 oraz pomiar powtórzony po realizacji poszczególnych projektów, będzie podstawą przyszłej ewaluacji Działania III.1.

Spis treści

1 Streszczenie
2 Summary of Findings
3 Wprowadzenie
4 Opis metodologii badania
5 Prezentacja wartości wskaźników z badania z kierowcami transportu miejskiego miast Polski Wschodniej (PAPI)
6 Prezentacja wartości wskaźników z badania z mieszkańcami miast Polski Wschodniej (CATI)
7 Prezentacja wartości wskaźników „twardych” z badania desk research
8 Podsumowanie

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Jak zwiększyć poziom cyfryzacji w firmie? Poradnik dla MŚP

Raport

Jak zwiększyć poziom cyfryzacji w firmie? Poradnik dla MŚP

Zobacz
Biuletyn Euro Info 9/2021

Poradnik

Biuletyn Euro Info 9/2021

Zobacz
Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II – sektor IT

Raport

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II – sektor IT

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań