Pomiń nawigację

Autorzy: Paulina Fabrowska, Marta Mackiewicz, Monika Skrobol, Agata Śliwka

Wpływ dofinansowania prac B+R na poziom wdrażania ich wyników w MŚP

Na start Szkolenia i doradztwo

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2010

Język: PL

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Celem badania było określenie zależności pomiędzy finansowaniem prac badawczo-rozwojowych z funduszy publicznych a wdrażaniem ich wyników przez małe i średnie przedsiębiorstwa, jak również identyfikacja problemów i barier we wdrażaniu wyników prac B+R oraz możliwości ich eliminacji.

W ramach badania dokonano przeglądu dostępnej literatury dotyczącej procesów realizacji prac B+R oraz wdrażania ich wyników w MŚP. Na tej podstawie sformułowano szereg hipotez badawczych i opracowano metodologię badań terenowych z wykorzystaniem techniki indywidualnego wywiadu pogłębionego. Zrealizowano 40 wywiadów z przedstawicielami MŚP realizujących prace badawczo-rozwojowe. Zagadnienia poruszane w trakcie wywiadów dotyczyły różnorodnych czynników warunkujących przebieg i powodzenie prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych w przedsiębiorstwach, związanych ze źródłami finansowania takich prac ale również m.in. ze strukturą organizacyjną samego przedsiębiorstwa, współpracą z jednostkami zewnętrznymi czy kwestiami ochrony własności przemysłowej. Następnie dokonano wyboru studiów przypadku opisujących w sposób pogłębiony najistotniejsze mechanizmy i czynniki warunkujące procesy innowacyjne w wybranych przedsiębiorstwach. Pozwoliło to na sformułowanie dobrych praktyk, czyli rozwiązań, które okazały się kluczowe dla sukcesu wybranych firm.

Zebrany materiał umożliwił opracowanie ogólnych wniosków, które w sposób syntetyczny obrazują najważniejsze czynniki warunkujące powodzenie tego typu działalności w polskich MŚP. Sformułowano także szereg rekomendacji w zakresie najlepszych sposobów wsparcia MŚP w podejmowaniu i prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych.

Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Spis treści

1. Wstęp
2. Opis metodologii i przebiegu badania
3. Wyniki desk research
4. Wyniki badania jakościowego techniką IDI  
5. Studia przypadków i dobre praktyki
6. Wnioski
7. Rekomendacje

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Optymalizacja łańcuchów wartości polskich firm przez rozwój wykorzystania rodzimych rozwiązań i technologii

Raport

Optymalizacja łańcuchów wartości polskich firm przez rozwój wykorzystania rodzimych rozwiązań i technologii

Zobacz
Badanie rynku wybranych usług wspierających rozwój  przedsiębiorczości i innowacyjności w Polsce - Finansowanie zwrotne

Raport

Badanie rynku wybranych usług wspierających rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności w Polsce - Finansowanie zwrotne

Zobacz
Wskaźniki innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce

Raport

Wskaźniki innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

Cel dofinansowania
Dla kogo
Nie wiesz do której kategorii należysz?
Kwota wsparcia (w zł)
Etapy rozwoju firmy
Program
  • Fundusze na lata 2021-2027
  • Fundusze na lata 2014-2020
Status ogłoszenia
Szukaj po frazie
Wybrane filtry
Znaleziono: ... wyników