Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje projekty:

 

 • Wsparcie zarządzania PARP w ramach Pomocy Technicznej POIR w 2014 r.
 • Wsparcie zarządzania PARP w ramach Pomocy Technicznej POIR w 2015 r.
 • Wsparcie zarządzania PARP w ramach Pomocy Technicznej POIR w 2016 r.
 • Wsparcie zarządzania PARP w ramach Pomocy Technicznej POIR w 2017 r.
 • Wsparcie zarządzania PARP w ramach Pomocy Technicznej POIR w 2018 r.

 

 • Finansowanie kosztów PARP związanych z zarządzaniem i wdrażaniem POPW 2014-2020 w 2014 roku
 • Finansowanie kosztów PARP związanych z zarządzaniem i wdrażaniem POPW 2014-2020 w 2015 roku
 • Finansowanie kosztów PARP związanych z zarządzaniem i wdrażaniem POPW 2014-2020 w 2016 roku
 • Finansowanie kosztów PARP związanych z zarządzaniem i wdrażaniem POPW 2014-2020 w 2017 roku
 • Finansowanie kosztów PARP związanych z zarządzaniem i wdrażaniem POPW 2014-2020 w 2018 roku

 

 • Pomoc Techniczna POWER dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w 2014 roku
 • Pomoc Techniczna POWER dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w 2015 roku
 • Pomoc Techniczna POWER dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w 2016 roku
 • Pomoc Techniczna POWER dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na lata 2017-2018

 

 

 

id: 49592