Dziś punktualnie o godzinie 11:00 w mazurskim Rynie, wiceminister rozwoju, Adam Hamryszczak oraz prezes PARP, Patrycja Klarecka otworzyli największą letnią imprezę dla start-upów – Start-up Summer Camp.

Przedstawiciele start-upów stworzonych w ramach Platform Startowych (POPW) mają niepowtarzalną okazję spotkać się w jednym miejscu, gdzie przez dwa dni praktycy, innowatorzy oraz zaproszeni goście będą motywować, udzielać wsparcia, uczyć i inspirować. Wszystko w nieformalnej i przyjaznej atmosferze Mazurskiego Zamku Ryn.

Keynote speakerem na campie jest Jonathan MacDonald, profesjonalny mówca, doradca i właściciel Thought Expansion Network. W Rynie stawili się również szefowie najlepszych polskich i zagranicznych start-upów, przedstawiciele korporacji, eksperci oraz praktycy, którzy na co dzień współpracują ze start-upami i pomagają im rozwijać się. Wśród zaproszonych gości są też przedstawiciele funduszy venture capital oraz inwestorzy, z którymi młodzi przedsiębiorcy będą mogli się spotkać i porozmawiać o wsparciu swojego biznesu.

Summer Camp jest spotkaniem podsumowującym projekt pilotażowy „Platformy Startowe dla nowych pomysłów”. Na uczestników projektu czekają ciekawe prelekcje, warsztaty oraz okazje do nawiązania kontaktów biznesowych bez garniturów, dystansu i konferencyjnej sztywności. Impreza odbywa się w trzech równoległych ścieżkach tematycznych:
Inspiracja – przedstawia możliwości rozwoju polskich start-upów, współpracy z dużymi rynkowymi graczami oraz doświadczenia tych start-upów, które osiągnęły już rynkowy sukces
Rozwój – poświęcona możliwościom finansowania start-upów, dostępnych opcji pozyskania dofinansowania oraz sposobach na bezpieczne zawieranie umów biznesowych
Edukacja – podczas której zrealizowane będą praktyczne warsztaty z zakresu budowania zespołu, wystąpień publicznych, budowania modeli biznesowych, komunikacji i motywacji, które pozwolą uczestnikom na rozwój ich biznesu
Jednocześnie będą odbywać się spotkania z inwestorami, indywidualne sesje z panelistami oraz networking w plenerze.
Konferencja jest organizowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości przy współpracy z Ministerstwem Rozwoju. Partnerami medialnymi wydarzenia są Polskie Radio oraz Grupa Polska Press.
Więcej  

Czym jest projekt „Platformy startowe dla nowych pomysłów?
Platformy startowe dla nowych pomysłów to program inkubacji start-upów realizowany w Polsce Wschodniej przez animatorów Platform startowych przy zaangażowaniu podmiotów działających na rzecz wspierania przedsiębiorczości.
Celem projektu jest stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi nowych, innowacyjnych pomysłów biznesowych i ich realizacji w makroregionie Polski Wschodniej.
3 Platformy startowe, wybrane w ramach poddziałania 1.1.1 POPW „Platformy startowe dla nowych pomysłów”:

Hub of Talents (animator: Białostocki Park Naukowo – Technologiczny)
TechnoparkBiznesHub (animator: Kielecki Park Technologiczny)
Connect  (animator: Lubelski Park Naukowo – Technologiczny)
objęły programami inkubacji łącznie 210 spółek, wybranych spośród ponad 2,2 tys. zgłoszonych pomysłów biznesowych.
Wszystkie programy inkubacji zakończyły się 30 kwietnia br., pozytywne rekomendacje Animatorów Platform uzyskało 199 spółek.
21 lipca br. zakończył się nabór wniosków do drugiego etapu działania. W ramach poddziałania 1.1.2 POPW Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej wpłynęło łącznie 188 wniosków na łączną kwotę 144 812 330,00 zł.
Alokacja dla poddziałania 1.1.2 POPW wynosi 70,6 mln zł. Każdy ze start-upów ma szansę uzyskać nawet 800 tys. zł dofinansowania.

 

id: 49659