Zapraszamy na spotkanie wszystkich przedsiębiorców z sektora MŚP zainteresowanych finansowymi instrumentami wsparcia udzielanymi ze środków Unii Europejskiej dla programów: Polska Wschodnia, Inteligentny Rozwój, Wiedza Edukacja Rozwój.

więcej

Zapraszamy przedsiębiorców na cykl spotkań informacyjnych zainteresowanych wsparciem w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła w 2017 roku nowe konkursy dla MŚP do działań 2.3.1. Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP, 2.3.2. Bony na innowacje oraz 2.3.4. Ochrona własności przemysłowej w ramach programu Inteligentny Rozwój. Masz możliwość otrzymania nawet 0,5 mln zł wsparcia.

więcej