Zapraszamy na spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców konkursu nr POWR.02.02.00-IP.09-00-010/17.

Spotkanie odbędzie się 15 lutego 2018 roku (czwartek) w Warszawie w siedzibie PARP (ul. Pańska 81/983) w godzinach 11.00-14.00.

Podczas spotkania eksperci PARP przedstawią zasady ubiegania się o dofinansowanie projektu szkoleniowo-doradczego skierowanego do przedstawicieli MMSP w zakresie międzynarodowych zamówień publicznych, omówią zasady oceny projektów oraz udzielą odpowiedzi na pytania dotyczące naboru.

 

Z uwagi na brak zgłoszeń, spotkanie informacyjne dla potencjalnych Wnioskodawców konkursu nr POWR.02.02.00-IP.09-00-010/17 w dniu 15 lutego 2018 r. zostało odwołane.

id: 49971