Terminy naborów dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Numer i nazwa działaniaData ogłoszeniaData rozpoczęcia naboruData zakończenia naboruAlokacja
Poddziałanie 2.3.1
Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP
 
3 października 2016 r.4 listopada 2016 r.31 marca 2017 r. 36 000 000 zł 
4 lipca 2017 r.10 sierpnia 2017 r.28 lutego 2018 r.45 000 000 zł
Poddziałanie 2.3.2
Bony na innowacje dla MŚP
 
5 maja 2016 r.6 czerwca 2016 r.30 stycznia 2017r.62 500 000 zł
8 maja 2017 r.8 czerwca 2017 r.8 lutego 2018 r.65 000 000 zł
Poddziałanie 2.3.3
Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych
3 października 2016 r.4 listopada 2016 r.30 grudnia 2016 r.61 000 000 zł
15 maja 2017 r.16 czerwca 2017 r.31 stycznia 2018 r.60 000 000 zł
Poddziałanie 2.3.4
Ochrona własności przemysłowej
15 czerwca 2016 r.18 lipca 2016 r.20 stycznia 2017 r.50 000 000 zł
11 kwietnia 2017 r.16 maja 2017 r.28 grudnia 2017 r.50 000 000 zł
Poddziałanie 3.1.5
Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego- 4 Stock
20 października 2016 r.21 listopada 2016r.20 listopada 2017r.14 342 574,50 zł
Poddziałanie 3.1.3
Fundusz Pożyczkowy Innowacji
Instrument finansowy
Poddziałanie 3.2.1
Badania na rynek
8 lutego 2017 r.13 marca 2017 r.26 kwietnia 2017r.750 000 000 zł
8 lutego 2017 r. *13 marca 2017 r.26 kwietnia 2017r.50 000 000 zł
2 sierpnia 2017 r.**5 września 2017 r.28 lutego 2018 r.750 000 000 zł
2 sierpnia 2017 r. ***5 września 2017 r.28 lutego 2018 r.400 000 000 zł
* Konkurs skierowany do branży dedykowanej elektromobliności
** Konkurs podzielony na etapy
*** Konkurs podzielony na etapy, dedykowany średnim miastom
Poddziałanie 3.3.3
Go to Brand
13 grudnia 2016 r.12 stycznia 2017 r.13 lutego 2017 r.50 000 000 zł
10 stycznia 2017 r.10 lutego 2017 r.13 marca 2017 r.200 000 000 zł
Terminy naborów dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Numer i nazwa działaniaData ogłoszeniaData rozpoczęcia naboruData zakończenia naboruAlokacja

Działanie 2.2

Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku

Doradztwo dla MMSP2 sierpnia 2016 r.31 sierpnia 2016 r.31 marca 2017 r.3 000 000 zł

Zamówienia publiczne dla MŚP

 

I Ogłoszenie:
31 marca 2017 r.
30 kwietnia 2017r.31 lipca 2017 r.2 000 000,00 zł
(w tym dofinansowanie
1 800 000,00 zł)
II Ogłoszenie:
30 maja 2017 r.
30 czerwca 2017 r.29 września 2017r.20 000 000,00 zł
(w tym dofinansowanie
18 000 000,00 zł)
Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstw31 marca 2017 r.30 kwietnia 2017 r.29 września 2017 r.50 000 000,00 zł
(w tym dofinansowanie
45 000 000,00 zł)
 Terminy naborów dla Programu Operacyjnego Polska Wschodnia
Numer i nazwa działaniaData ogłoszeniaData rozpoczęcia naboruData zakończenia naboruAlokacja
Poddziałanie 1.1.1
Platformy startowe dla nowych pomysłów
W 2017 r. nie jest planowany nabór wniosków (w tym czasie trwać będzie realizacja pilotażu).
Poddziałanie 1.1.2
Rozwój startupów w Polsce Wschodniej
29 kwietnia 2016 r.22 czerwca 2016 r.21 lipca 2017 r.65 600 000 zł
Działanie 1.2
Internacjonalizacja MŚP
I +II Etap (połączone)23 marca 2017 r.28 kwietnia 2017r.30 czerwca 2017 r.200 000 000 zł
II Etapgrudzień 2016 r.luty 2017 r.wrzesień 2017 r.30 000 000 zł 
Poddziałanie 1.3.1
Wdrażanie innowacji przez MŚP
27 kwietnia 2017 r.1 czerwca 2017 r.31 lipca 2017 r.195 000 000 zł 
Poddziałanie 1.3.2.
Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP
7 kwietnia 2017 r.9 maja 2017 r.31 sierpnia 2017 r.430 000 000 zł
Działanie 1.4
Wzór na konkurencję
II Etap28 kwietnia 2016 r.30 maja 2016 r.28 kwietnia 2017 r.150 000 000 zł
II Etap26 kwietnia 2017 r.1 czerwca 2017 r. 31maja 2018 r.250 000 000 zł
I Etapczerwiec 2017 r.wrzesień 2017 r.listopad 2017 r.5 000 000 zł
Działanie 2.1
Zrównoważony transport miejski
Brak naborów w tym działaniu, projekty realizowane są w trybie pozakonkursowym
Działanie 2.2
Infrastruktura drogowa
styczeń 2017 r.luty 2017 r.kwiecień 2017 r.400 000 000 zł

 

W przypadku pojawienia się dodatkowych informacji tabela będzie na bieżąco aktualizowana.

 

Szczegółowe harmonogramy dla programów operacyjnych na rok 2017

Inteligentny Rozwój
Polska Wschodnia
Wiedza Edukacja Rozwój

 

Rok 2016

 

id: 49337