Zapraszamy przedsiębiorców na indywidualne konsultacje w strefie informacyjnej podczas cyklu Prawo do przedsiębiorczości - małe firmy, wielkie zmiany.

Do dyspozycji MŚP są eksperci z Ministerstw Przedsiębiorczości i Technologii i Finansów, Krajowej Administracji Skarbowej, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, Enterprise Europe Network, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Agencji Rozwoju Przemysłu.

17 października w Katowicach z przedstawicielami biznesu spotka się prezes PARP, Jadwiga Lesisz, a w Kędzierzynie-Koźlu i Brzegu -wiceminister przedsiębiorczości i technologii, Marcin Ociepa.

Cykl Prawo do przedsiębiorczości obejmuje ponad 80 spotkań w miastach wojewódzkich i powiatowych w całej Polsce. Uczestnicy dowiadują się na nich o ułatwieniach dla firm wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu, zmianach w zakresie prawa podatkowego, zamówień publicznych, a także o ofercie wsparcia dla małych i średnich firm.

Więcej

id: 50334