Innowacje nie powstają w próżni. Potrzebują sprzyjającego otoczenia, ponieważ ich tworzenie to gra zespołowa. Przedsiębiorca to rozgrywający, ma pomysł na interesujący produkt, usługę, technologię, ale warto skorzystać z pomocników, obrońców, a może nawet trenera. PARP pomaga całemu zespołowi poprzez bezpośrednie wsparcie przedsiębiorców, ale także instytucji otoczenia biznesu.

Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

Opracowanie i wdrożenie innowacji to trudne wyzwanie. Pomocą służą akredytowane instytucje otoczenia biznesu, takie jak centra innowacji i transferu technologii, inkubatory technologiczne lub parki technologiczne i naukowe. Przedsiębiorca może nawiązać współpracę maksymalnie trzema z nich i złożyć wniosek o dofinansowanie. Przedsiębiorca otrzyma pomoc polegającą na wsparciu wdrażania innowacji produktowej lub procesowej o charakterze technologicznym. Usługa proinnowacyjna pomoże rozwinąć i wdrożyć nowatorski pomysł. Składa się ona z dwóch rodzajów pomocy: usługi wsparcia innowacji i usługi doradczej w zakresie innowacji.

Więcej

Bony na innowacje dla MŚP

Najlepsze innowacje tworzą się na styku biznesu i nauki, praktyki i teorii, przedsiębiorczości i wiedzy. Bon na innowacje to prosty i logiczny mechanizm wsparcia. Przedsiębiorca ma pomysł biznesowy na innowację, a jednostka naukowa wiedzę i zasoby techniczne niezbędne do opracowania szczegółów rozwiązania. PARP pomaga połączyć te dwie siły poprzez „Bony na innowacje dla MŚP”.

Więcej

Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego - 4 Stock

Prosperujące firmy, które chcą się rozwijać, ale nie mają pieniędzy na inwestycje mogą sięgnąć po wsparcie w dostępie do rynku kapitałowego. Wejście na parkiet wymaga odpowiedniego i kosztownego przygotowania 4 Stock zapewni środki na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do funkcjonowania na:

  • rynku Giełdy Papierów Wartościowych
  • New Connect
  • zagranicznych rynkach regulowanych
  • rynku obligacji Catalyst.

4 Stock to narzędzie skrojone na miarę potrzeb każdej firmy sektora MŚP, która myśli o giełdowym debiucie.

Więcej

Early Warning

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorców, którzy znaleźli się w sytuacji kryzysowej lub widzą u siebie pierwsze oznaki nadciągających trudności. Jak poradzić sobie w trudnej sytuacji, jak nie stracić wiary we własne siły w obliczu kolejnych wyzwań? Jak więc nie utracić entuzjazmu, gdy wszystko idzie nie tak? W ramach Early Warning krok po kroku znajdziemy rozwiązanie!

Więcej

Inno_LAB

W ramach inno_LAB wypracowywujemy nowe formy wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw, współpracy nauki z biznesem, ze szczególnym uwzględnieniem poszukiwania możliwości efektywnego wsparcia różnych form innowacji. Działania te polegają na identyfikowaniu niedoskonałości rynku oraz proponowaniu sposobów ich niwelacji.

Więcej

id: 49523