Zapraszamy do udziału w tworzonym przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz PARP "Kodeksie Dobrych Praktyk Biznes-Administracja". Naszym celem jest poznanie potrzeb oraz oczekiwań urzędników i przedsiębiorców w relacjach biznesowych.

Kodeks zostanie opracowany na podstawie spotkań warsztatowych z urzędnikami i przedsiębiorcami, a także dzięki opiniom przekazywanym za pośrednictwem internetowego formularza zgłoszeń. Jego prezentacja odbędzie się w listopadzie na Kongresie 590 w Rzeszowie. 

Uprzejmie prosimy o przysyłanie konkretnych uwag, które będą pomocne do przygotowania kodeksu.

 

id: 49688