Informujemy, że w wyniku oceny wniosków złożonych w ramach pilotażu Elektro ScaleUp realizowanego w poddziałaniu 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, żaden projekt nie został rekomendowany do dofinansowania.

Jednocześnie informujemy, iż nowy nabór zostanie ogłoszony niezwłocznie po dokonaniu aktualizacji dokumentacji konkursowej. Informacje dotyczące nowego naboru zostaną zamieszczone na stronach www.parp.gov.pl

id: 49823