Pomiń nawigację

22 maja 2015 r.

Sektorowe Rady ds. Kompetencji odpowiedzią na braki kompetencyjne pracowników

Badanie Bilans Kapitału Ludzkiego realizowane na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, co roku, od 2010 roku wskazuje, że 75% polskich przedsiębiorców deklaruje problem ze znalezieniem odpowiednich kandydatów do pracy. Z badania wynika również, że 30% przedsiębiorców nieinwestujących w rozwój swoich pracowników jako główną przyczynę wskazuje brak oferty edukacyjnej na rynku odpowiadającej na ich potrzeby. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że aktualnie przedsiębiorcy mimo faktycznego kreowania rynku pracy, są w niewielkim stopniu zaangażowani w procesy kształcenia i szkolenia oraz we współpracę z instytucjami edukacyjnymi i szkoleniowymi.

W celu zapewnienia lepszego dopasowania kompetencji do potrzeb przedsiębiorców w poszczególnych sektorach gospodarki w Polsce, PARP planuje w IV kw. 2015 r. ogłosić konkurs na wybór 3 Sektorowych Rad ds. Kompetencji.

Głównym zadaniem każdej Rady ds. Kompetencji będzie:
1) rekomendowanie rozwiązań lub zmian legislacyjnych w obszarze edukacji i jej dostosowania do potrzeb rynku pracy w danym sektorze,
2) współpraca przedsiębiorców z edukacją,
3) inicjowanie, zarządzanie, aktualizację Sektorowych Ram Kwalifikacji,
4) inicjowanie tworzenia kwalifikacji w sektorach,
5) określanie obszarów badawczych odnoszących się do kompetencji w danym sektorze oraz udział w tworzeniu badań sektora i upowszechnianiu ich wyników (badanie branżowe Bilansu Kapitału Ludzkiego),
6) przekazywanie informacji nt. zapotrzebowania na kompetencje w sektorze do instytucji rynku pracy,
7) przekazywanie informacji nt. specyficznych potrzeb danego sektora w obszarze kompetencji do partnerów społecznych.

Dla zapewnienia reprezentatywności organizacji przedsiębiorców sektora w skład Rady ds. Kompetencji powinny wchodzić podmioty działające na rzecz danego sektora, w tym przedstawiciele:
• przedsiębiorców (zgodnie ze strukturą sektora),
• organizacji branżowych (związki, izby, stowarzyszenia),
• instytucji pełniących funkcję nadzoru/regulacyjną (jeśli dotyczy),
• instytucji kształcenia formalnego i pozaformalnego (szkoły, uczelnie, podmioty szkoleniowo-doradcze),
• administracji (ministerstwa właściwego dla sektora).

Docelowo, PARP zakłada powołanie 15 Sektorowych Rad ds. Kompetencji dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Priorytet inwestycyjny 10III Cel szczegółowy 3). Rolą PARP będzie stworzenie warunków i nadzorowanie funkcjonowania Sektorowych Rad ds. Kompetencji oraz zapewnienie współfinansowania ich działalności ze środków publicznych przez cały okres realizacji PO WER, tj. do 30 czerwca 2023 roku.

Sektorowe Rady ds. Kompetencji będą jednym z elementów tzw. Systemu Rad ds. Kompetencji. Więcej szczegółów znajdą Państwo w załączniku pn. System Rad ds. Kompetencji.

Jeżeli reprezentują Państwo podmiot działający na rzecz sektora, który jest zainteresowany powstaniem Sektorowej Rady ds. Kompetencji, serdecznie zachęcamy do kontaktu z PARP w terminie do 12 czerwca 2015 r. poprzez email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

 

 

 

Opublikowano: 22.05.2015 16:18
Poprawiono: 22.05.2015 14:42
Modyfikujący: PatrycjaDubial
Udostępniający: PatrycjaDubial
Autor dokumentów: