Pomiń nawigację

Kariera w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi aktualnymi ofertami pracy i staży.

Oferty pracy

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi aktualnymi ofertami pracy i staży.

Staż w PARP

Program Staży w PARP jest doskonałą okazją, aby poznać realia pracy w jednej z najważniejszych polskich instytucji w zakresie wdrażania środków unijnych. Program dedykujemy studentom oraz absolwentom studiów wyższych.

Na stażu w PARP w ramach umowy o praktyki absolwenckie możesz liczyć na:

 • 3 miesięczne płatny staż, w czasie którego staniesz się częścią naszego zespołu,
 • elastyczne godziny współpracy,
 • przyjazną atmosferę i wsparcie opiekuna stażu,
 • zdobycie praktycznej wiedzy i doświadczenia z obszaru wdrażania środków unijnych,
 • możliwość czerpania inspiracji do tego, jak planować swoją karierę zawodową z wykorzystaniem wiedzy o środkach unijnych.

Dla najlepszych stażystów proponujemy kontynuację współpracy w ramach programu - PIERWSZA PRACA W PARP.

Staż w PARP

obrazek

Kogo poszukujemy?

Zapraszamy studentki/studentów lub absolwentki/absolwentów dowolnych kierunków studiów:

 • z bardzo dobrą znajomością programu MS Office,
 • umiejętnością pracy w zespole, rozwiniętymi zdolnościami komunikacyjnymi i otwartością na poznawanie nowych technologii,
 • szerokimi zdolnościami analitycznymi i precyzją w wykonywaniu zadań,
 • umiejętnością organizacji pracy własnej.

Jakie obszary obejmuje staż?

Zapraszamy kandydatki i kandydatów na staż w jednej z dziewiętnastu komórek organizacji.

obrazek

Pierwsza praca w PARP

Wspieramy osoby wchodzące na rynek pracy oferując możliwość dołączenia do zespołu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości po zakończeniu stażu.

Pierwsza praca w PARP

Stażystkom i stażystom, którzy uzyskali pozytywną ocenę oferujemy współpracę gwarantującą:

 • dobry start na rynku pracy,
 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego przy projektach dedykowanych przedsiębiorcom,
 • zdobycie wiedzy z zakresu programów krajowych i unijnych,
 • możliwość rozwoju kompetencji dzięki udziałowi w szkoleniach, warsztatach i konferencjach,
 • przyjazne miejsce pracy.

Wspieramy osoby chcące skorzystać z bonu o zasiedlenie:

Bon na zasiedlenie | WORTAL (praca.gov.pl)

Proces rekrutacji

Rekrutacja w PARP jest przejrzysta, prowadzona z zachowaniem równości szans i niedyskryminowania kandydatek i kandydatów. Pracownicy są wybierani na podstawie posiadanych kompetencji.

I: Nabór i selekcja aplikacji

Pierwszym etapem rekrutacji jest nabór aplikacji, które podlegają ocenie formalnej. Na jej podstawie jest sporządzana lista osób spełniających wymagania podane w ofercie.

II: Rozmowa telefoniczna

Kontaktujemy się z wybranymi kandydatkami i kandydatami. W razie potrzeby uszczegóławiamy informacje podane w aplikacji i proponujemy termin rozmowy rekrutacyjnej. Informujemy o stosowanych testach wiedzy, jeśli przewidziane są w danej rekrutacji, możemy także poprosić o wykonanie zadania rekrutacyjnego w domu.

III: Rozmowa rekrutacyjna

Dokładamy wszelkich starań, żeby rozmowy rekrutacyjne przebiegały w przyjaznej atmosferze. Rozmowa służy wzajemnemu poznaniu i doprecyzowaniu oczekiwań. To okazja do zadawania pytań i w wielu przypadkach - poznania przełożonego.

Podczas rozmowy kandydatki i kandydaci mogą zostać poproszeni o wypełnienie testów kompetencji, wykazanie się wiedzą merytoryczną lub próbką pracy. O planowanych zadaniach informujemy podczas pierwszej rozmowy telefonicznej.

Jeśli sytuacja tego wymaga, rozmowy rekrutacyjne prowadzimy w formie zdalnej, przez wideokonferencję.

IV: Informacja o wynikach naboru/ Złożenie oferty

Zespół rekrutacyjny ocenia kandydatki i kandydatów po zakończeniu rozmów rekrutacyjnych. Osoby spełniające wymagania w najwyższym stopniu są zaproszone do podjęcia pracy. Wszyscy zainteresowani otrzymują informację zwrotną bez względu na wynik rekrutacji.

Proces rekrutacji

Korzyści pracy w PARP

Poza rewelacyjną atmosferą pracy oferujemy:

Korzyści pracy w PARP
 • współpracę w oparciu o umowę o pracę,
 • wynagrodzenie podstawowe oraz regulaminową premię kwartalną,
 • dofinansowanie studiów i nauki języków obcych,
 • dostęp do szkoleń zewnętrznych, wewnętrznych i e-learningowych,
 • indywidualne podejście do ustalenia godzin pracy,
 • preferencyjne stawki uczestnictwa w programie sportowo-rekreacyjnym (również dla osób towarzyszących),
 • współfinansowane przez pracodawcę pakiety prywatnej opieki medycznej,
 • możliwość skorzystania z dofinansowania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (przedszkola, żłobki i wczasy),
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego,
 • dogodną lokalizację,
 • możliwość uczestnictwa w wolontariacie, akcjach charytatywnych, wydarzeniach integracyjnych, w tym również organizowanych treningach sportowych.