Kariera w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi aktualnymi ofertami pracy i staży.

Staż w PARP

Program Staży w PARP jest doskonałą okazją, aby poznać realia pracy w jednej z najważniejszych polskich instytucji w zakresie wdrażania środków unijnych. Program dedykujemy studentom oraz absolwentom studiów wyższych.

Na stażu w PARP w ramach umowy o praktyki absolwenckie możesz liczyć na:

 • 3 miesięczne płatne staże, w których staniesz się częścią naszego zespołu,
 • elastyczne godziny współpracy,
 • przyjazną atmosferę i wsparcie opiekuna stażu,
 • zdobycie praktycznej wiedzy i doświadczenia z obszaru wdrażania środków unijnych,
 • możliwość czerpania inspiracji do tego, jak planować swoją karierę zawodową z wykorzystaniem wiedzy o środkach unijnych.

Nabór na staż prowadzimy w formie stałej.

Kogo poszukujemy?

Zapraszamy studentki/studentów lub absolwentki/absolwentów dowolnych kierunków studiów:

 • z bardzo dobrą znajomością programu MS Office,
 • umiejętnością pracy w zespole, rozwiniętymi zdolnościami komunikacyjnymi i otwartością na poznawanie nowych technologii,
 • szerokimi zdolnościami analitycznymi i precyzją w wykonywaniu zadań,
 • umiejętnością organizacji pracy własnej.

Jakie obszary obejmuje staż?

Zapraszamy kandydatki i kandydatów na staż w jednej z dwudziestu komórek organizacji.

Pierwsza praca w PARP

Wspieramy młode osoby wchodzące na rynek pracy oferując możliwość dołączenia do zespołu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości po zakończeniu stażu.

Stażystkom i stażystom, którzy uzyskali pozytywną ocenę oferujemy współpracę w oparciu o umowę o pracę, gwarantującą:

 • dobry start na rynku pracy,
 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego przy projektach dedykowanych przedsiębiorcom,
 • zdobycie wiedzy z zakresu programów krajowych i unijnych,
 • możliwość rozwoju kompetencji dzięki udziałowi w szkoleniach, warsztatach i konferencjach,
 • przyjazne miejsce pracy.

Proces rekrutacji

Rekrutacja w PARP jest przejrzysta, prowadzona z zachowaniem równości szans i niedyskryminowania kandydatek i kandydatów. Pracownicy są wybierani na podstawie posiadanych kompetencji.

I: Nabór i selekcja aplikacji

Pierwszym etapem rekrutacji jest nabór aplikacji, które podlegają ocenie formalnej. Na jej podstawie jest sporządzana lista osób spełniających wymagania podane w ofercie.

II: Rozmowa telefoniczna

Kontaktujemy się z wybranymi kandydatkami i kandydatami. W razie potrzeby uszczegóławiamy informacje podane w aplikacji i proponujemy termin spotkania rekrutacyjnego w siedzibie PARP. Informujemy o stosowanych testach wiedzy, jeśli przewidziane są w danej rekrutacji, możemy także poprosić o wykonanie zadania rekrutacyjnego w domu.

III: Spotkanie

Dokładamy wszelkich starań, żeby spotkania rekrutacyjne przebiegały w przyjaznej atmosferze. Rozmowa służy wzajemnemu poznaniu i doprecyzowaniu oczekiwań. To okazja do zadawania pytań i w wielu przypadkach - poznania przełożonego.

Podczas spotkania w siedzibie PARP kandydatki i kandydaci mogą zostać poproszeni o wypełnienie testów kompetencji, wykazanie się wiedzą merytoryczną lub próbką pracy. O planowanych zadaniach informujemy podczas rozmowy telefonicznej.

IV: Złożenie oferty

Zespół rekrutacyjny ocenia kandydatki i kandydatów po zakończeniu spotkań. Osoby spełniające wymagania w najwyższym stopniu są zaproszone do podjęcia pracy. Wszyscy zainteresowani otrzymują informację zwrotną bez względu na wynik rekrutacji.

Korzyści pracy w PARP

Poza rewelacyjną atmosferą pracy oferujemy:

 • dofinansowanie studiów i nauki języków obcych,
 • dostęp do szkoleń zewnętrznych, wewnętrznych i e-learningowych,
 • indywidualne podejście do ustalenia godzin rozpoczęcia pracy,
 • preferencyjne stawki udziału w programie sportowo-rekreacyjnym (również dla osób towarzyszących),
 • możliwość skorzystania z dofinansowania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (przedszkola, żłobki i wczasy),
 • preferencyjne warunki pakietów medycznych w prywatnych placówkach dla pracowników i członków rodziny,
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego,
 • dogodna lokalizacja,
 • możliwość uczestnictwa w organizowanych zajęciach sportowych.