Harmonogram naborów

Znajdź najbliższe nabory na dofinansowania. Przeglądaj trwające nabory po dacie zakończenia składania wniosków lub po dacie startu składania wniosków.

Wybierz program

Filtruj

Sortuj

Wyświetl

Nabór ciągły

Organizacja praktyk i staży w MŚP

Celem projektu Organizacja praktyk i staży jest dobór form praktyk i staży do potrzeb przedsiębiorstwa

2017

styczeń

2018

czerwiec

wrzesień

październik

listopad

grudzień

2019

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

Kompetencje dla sektorów - oferta dla przedsiębiorców

Celem działania Kompetencje dla sektorów jest dofinansowanie (za pośrednictwem Operatorów) wsparcia dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w obszarze szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych. Wsparcie wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji przyczyni się do wzrostu kompetencji pracowników przedsiębiorstw objętych działaniami.

15.05.2019

data rozpoczęcia rundy

28.02.2022

data zakończenia rundy

To już ostatnia runda naboru

Kompetencje dla sektorów - oferta dla przedsiębiorców

Celem działania Kompetencje dla sektorów jest dofinansowanie (za pośrednictwem Operatorów) wsparcia dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w obszarze szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych. Wsparcie wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji przyczyni się do wzrostu kompetencji pracowników przedsiębiorstw objętych działaniami.

15.05.2019

data rozpoczęcia rundy

30.06.2021

data zakończenia rundy

Nabór ma kilka rund. Koniec naboru: 28.02.2022

Kompetencje dla sektorów - oferta dla przedsiębiorców

Celem działania Kompetencje dla sektorów jest dofinansowanie (za pośrednictwem Operatorów) wsparcia dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w obszarze szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych. Wsparcie wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji przyczyni się do wzrostu kompetencji pracowników przedsiębiorstw objętych działaniami.

15.05.2019

data rozpoczęcia rundy

30.06.2021

data zakończenia rundy

Nabór ma kilka rund. Koniec naboru: 28.02.2022

Platforma startowa: Hub of Talents 2

Branże: metalowo-maszynowa, IT/ICT.

18.05.2019

data rozpoczęcia rundy

30.11.2019

data zakończenia rundy

Nabór ma kilka rund. Koniec naboru: 30.11.2022

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

Projekt "Zamówienia publiczne bez tajemnic"

Szkolenia i doradztwo z zamówień publicznych dla firm z województw opolskiego, łódzkiego i śląskiego

01.09.2019

data rozpoczęcia rundy

01.12.2020

data zakończenia rundy

To już ostatnia runda naboru

Platforma Startowa: Idealist

Branże: energetyka, turystyka, medycyna i zdrowie, IT/ICT

01.09.2019

data rozpoczęcia rundy

29.02.2020

data zakończenia rundy

Nabór ma kilka rund. Koniec naboru: 31.08.2021

Bony na innowacje dla MŚP: etap 1 usługowy - Dostępność Plus

Celem I etapu konkursu Bony na innowacje dla MŚP jest sfinansowanie zakupu dla Twojej firmy usług B+R opracowanych przez jednostki badawczo – naukowe. Działanie nakierowane jest na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi, poznawczymi).

Maksymalne dofinansowanie: 340 000 zł

23.09.2019

data rozpoczęcia rundy

28.11.2019

data zakończenia rundy

To już ostatnia runda naboru

Bony na innowacje dla MŚP: etap 1 usługowy

Celem I etapu konkursu Bony na innowacje dla MŚP jest sfinansowanie zakupu dla Twojej firmy usług B+R opracowanych przez jednostki badawczo – naukowe. Działanie ma sprzyjać rozwojowi współpracy firm z jednostkami naukowymi.

Maksymalne dofinansowanie: 340 000 zł

23.09.2019

data rozpoczęcia rundy

28.11.2019

data zakończenia rundy

To już ostatnia runda naboru

Poland Prize

Celem konkursu Poland Prize jest zachęcenie zagranicznych start-upów do prowadzenia biznesu w Polsce m.in. dzięki dofinansowaniu rozpoczęcia działalności i włączenia w polski ekosystem start-upowy.

Maksymalne dofinansowanie: 250 000 zł

28.09.2019

data rozpoczęcia rundy

30.11.2019

data zakończenia rundy

To już ostatnia runda naboru

Poland Prize powered by Huge Thing

Specjalizacja (preferowane branże): fintech, martech

Maksymalne dofinansowanie: 250 000 zł

09.2019

data rozpoczęcia rundy

11.2019

data zakończenia rundy

To już ostatnia runda naboru

październik

Platforma startowa: Wschodni Akcelerator Biznesu

Branże: ekologia, żywność i produkty rolno-spożywcze, IT/ICT

01.10.2019

data rozpoczęcia rundy

30.11.2019

data zakończenia rundy

Nabór ma kilka rund. Koniec naboru: 31.12.2020

Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Celem konkursu Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych jest sfinansowanie kompleksowych usług wspierających dostosowanie i wprowadzenie lub wzmocnienie na rynkach zagranicznych oferty/produktów klastra lub jego członków, ze szczególnym uwzględnieniem produktów zaawansowanych technologicznie

Maksymalne dofinansowanie: 8 000 000 zł

01.10.2019

data rozpoczęcia rundy

15.11.2019

data zakończenia rundy

To już ostatnia runda naboru

Bony na innowacje dla MŚP: etap 2 inwestycyjny - Dostępność Plus

Celem II etapu konkursu "Bony na innowacje dla MŚP" jest sfinansowanie wdrożenia Twojego pomysłu na innowację technologiczną opracowaną dla Ciebie przez jednostkę naukową w I etapie konkursu. Działanie nakierowane jest na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi, poznawczymi).

Maksymalne dofinansowanie: 560 000 zł

20.10.2019

data rozpoczęcia rundy

07.01.2020

data zakończenia rundy

To już ostatnia runda naboru

Bony na innowacje dla MŚP: etap 2 inwestycyjny

Celem II etapu konkursu "Bony na innowacje dla MŚP" jest sfinansowanie wdrożenia Twojego pomysłu na innowację technologiczną opracowaną dla Ciebie przez jednostkę naukową w I etapie konkursu.

Maksymalne dofinansowanie: 560 000 zł

20.10.2019

data rozpoczęcia rundy

07.01.2020

data zakończenia rundy

To już ostatnia runda naboru

listopad

grudzień

Platforma startowa: Wschodni Akcelerator Biznesu

Branże: ekologia, żywność i produkty rolno-spożywcze, IT/ICT

01.12.2019

data rozpoczęcia rundy

31.01.2020

data zakończenia rundy

Nabór ma kilka rund. Koniec naboru: 31.12.2020

Platforma startowa: Hub of Talents 2

Branże: metalowo-maszynowa, IT/ICT.

01.12.2019

data rozpoczęcia rundy

31.05.2020

data zakończenia rundy

Nabór ma kilka rund. Koniec naboru: 30.11.2022

planowany nabór

Dostępność – szansą na rozwój

Działania służące poprawie zarządzania, rozwojowi kapitału ludzkiego oraz wspierające procesy innowacyjne w przedsiębiorstwach: zwiększenie zdolnościa daptacyjnych przedsiębiorców poprzez szkolenia i doradztwo w zakresie wdrażania i rozwoju technologii.

12.2019

data rozpoczęcia naboru

2020

styczeń

Wzór na konkurencję - II etap: Wdrożenie strategii wzorniczej

Celem II Etapu Wzoru na konkurencję jest wprowadzenie na rynek innowacji dzięki realizacji działań i procesów wzorniczych powstałych i zatwierdzonych w strategii wzorniczej opracowanej w I etapie konkursu.

Maksymalne dofinansowanie: 3 000 000 zł

01.01.2020

data rozpoczęcia rundy

29.02.2020

data zakończenia rundy

Nabór ma kilka rund. Koniec naboru: 31.07.2020

Pożyczka na rozwój

Celem konkursu Pożyczka na rozwój jest sfinansowanie rozwoju Twojego przedsiębiorstwa poprzez inwestycje w środki trwałe (maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia), zakup oprogramowania, integrację z parkiem maszynowym i systemami IT już funkcjonującymi w przedsiębiorstwie

Maksymalne dofinansowanie: 40 000 zł

16.01.2020

data rozpoczęcia rundy

14.05.2020

data zakończenia rundy

Nabór ma kilka rund. Koniec naboru: 07.10.2021

planowany nabór

Granty na Eurogranty

Celem konkursu jest sfinansowanie kosztów przygotowania projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z programów Komisji Europejskiej, w szczególności: Horyzont 2020, COSME, Kreatywna Europa, LIFE.

21.01.2020

data rozpoczęcia naboru

12.01.2021

data zakończenia naboru

Platforma Startowa: Unicorn Hub

Branże: Smart City/transport i motoryzacja, medycyna/zdrowie publiczne, IT/ICT

27.01.2020

data rozpoczęcia rundy

27.07.2020

data zakończenia rundy

Nabór ma kilka rund. Koniec naboru: 27.07.2022

planowany nabór

Innowacje w obszarze wód morskich i śródlądowych

Celem programu jest wsparcie przedsiębiorców w realizacji inwestycji, które wprowadzają w przedsiębiorstwie innowacyjne procesy, produkty, usługi lub rozwiązania w obszarze wód morskich i śródlądowych oraz wybrzeża.

01.2020

data rozpoczęcia naboru

planowany nabór

Schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet

Celem programu małych grantów „Technologie dla kobiet” jest finansowanie usług proinnowacyjnych, w tym badawczych, a także mentoringu oraz inwestycji wspierających wdrożenie i rozwój technologicznych innowacji procesowych lub produktowych w MŚP.

01.2020

data rozpoczęcia naboru

planowany nabór

Technologie przyjazne środowisku

Celem programu jest wsparcie przedsiębiorców w realizacji inwestycji polegających na wdrożeniu w przedsiębiorstwie innowacyjnych procesówejszo, produktów, usług lub rozwiązań, które prowadzą do lepszej gospodarki odpadami, efektywności energetycznej.

01.2020

data rozpoczęcia naboru

planowany nabór

Technologie poprawiające jakość życia

Celem programu jest wsparcie przedsiębiorców w realizacji inwestycji, które wprowadzają na rynek nowe lub znacząco ulepszone produkty poprawiające jakość życia osób z ograniczeniami funkcjonalnymi.

01.2020

data rozpoczęcia naboru

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

grudzień

2021

styczeń

marzec

maj

czerwiec

lipiec

grudzień

2022

styczeń

luty

maj