English language version

Przewodnik po sukcesach polskich firm

Zobacz jak rozwinęły się dzięki Funduszom Europejskim

Filtruj

Cel

Program

Wartość projektu

  • 0
  • 50 tys.
  • 200 tys.
  • 500 tys.
  • 1 mln
  • powyżej 1 mln

Projekty zrealizowane

Widok na drogę z lotu ptaka

Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce południe (S7) - granica gminy Chęciny

Inwestycja obejmowała kompleksową rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od ronda na skrzyżowaniu DW 762 z ul. Kielecką i DW 763 w Chęcinach do granicy z gminą Małogoszcz. Celem projektu było zwiększenie dostępności i poprawa jakości układu komunikacyjnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego oraz jego powiązań z krajowym i międzynarodowym układem transportowym. W ramach inwestycji droga wo...

Zawór hydrauliczny

Nowa generacja zaworów dla lotniczych układów hydraulicznych

Czołowym produktem firmy stał się innowacyjny w skali świata zawór hydrauliczny YASARL50. Do jego produkcji zastosowano technologię przyrostową. Polega ona na tworzeniu detalu poprzez stapianie kolejnych warstw proszku metali. Pozwala to na uzyskanie części o złożonym kształcie, których nie da się wyprodukować przy użyciu tradycyjnych metod odlewania, obróbki maszynowej czy obróbki ubytkowej.  Za...

Widok na część maszyny

Rozwój startupu A&G Sp. z o.o. w oparciu o Mobilny Kontenerowy Kompleks Nurkowy w Polsce Wschodniej

A&G Sp. z o.o. działa w branży prac podwodnych. Firma oferuje usługi wynajmu tzw. Mobilnego Kontenerowego Kompleksu Nurkowego, czyli specjalnej platformy pozwalającej na zabezpieczenie wszelkiego rodzaju specjalistycznych prac podwodnych wykonywanych przy zanurzeniu do głębokości 50 metrów. Unijne wsparcie pozwoliło zrealizować projekt, którego celem było rozwinięcie działalności biznesowej s...

Na stole stoją ustawione butelki - spryskiwacze

ProSolis - środek organiczny do czyszczenia i konserwacji paneli fotowoltaicznych

Panele fotowoltaiczne z definicji poddawane są oddziaływaniu energii słonecznej i generalnie środowiska zewnętrznego. Odbierane przez fotoogniwo światło widzialne zostaje zamienione w procesie konwersji fotowoltaicznej na energię elektryczną. Jednakże towarzyszące tej przemianie promieniowanie ultrafioletowe uruchamia też procesy degradacji paneli, a zwłaszcza stopniowe niszczenie pełniącej funkc...

Maszyna na tle natury

Wdrożenie do praktyki rynkowej innowacyjnych usług odzysku metalu i gumy z kordu

Jednym z najtrudniejszym problemem, z jakimi zmagała się branża był stosunkowo mały odzysk gumy i metalu z kordu stalowo-gumowego. Rozwiązanie znalazła firma Luckpol, zajmująca się przetwórstwem tego typu odpadów od kilkunastu lat. Opracowana metoda jest wynikiem prac własnych przedsiębiorstwa i została objęta ochroną patentową. Realizacja projektu polegała na doposażeniu linii przetwórczej w ur...

Silosy

Wdrożenie innowacji produktowej w Rejonie Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o.  

Realizowany przez spółkę projekt polegał na wdrożeniu do produkcji nowej mieszanki mineralno-asfaltowej, opracowanej przy udziale Politechniki Krakowskiej. Produkt charakteryzuje się zwiększoną trwałością i odpornością na deformacje. Dodatkowo przy jego produkcji firma wykorzystuje wysoko zmodyfikowany odpad, który dotychczas nie był zagospodarowany. Aby wdrożyć nowy produkt do produkcji masowej ...

Tablica informacyjna na ścianie

Proinnowacyjne usługi doradcze świadczone dla Centrum Badawczo- Rozwojowego Technologii Informatycznych sp. z o.o. prowadzące do wdrożenia innowacji produktowej

Centrum Badawczo Rozwojowe Technologii Informatycznych powstało w 2009 roku w celu realizacji innowacyjnych przedsięwzięć w zakresie nowych technologii oraz rozwiązań informatycznych. Spółka bazuje na kilkunastoletnim doświadczeniu założycieli w zakresie realizacji systemów informatycznych, doradztwa, działalności szkoleniowej oraz badawczo-rozwojowej. Wiodącym profilem działalności firmy są prace...

Troje ludzi dyskutuje

Zakup usługi polegającej na opracowaniu innowacyjnej, efektywnej metody biologicznego przetwarzania biomasy i opadów w atmosferze beztlenowej

Varitex to łódzkie przedsiębiorstwo działające na rynku deweloperskim i budowlanym – od ponad 30 lat firma prężnie inwestuje w budownictwo mieszkaniowe i komercyjne. Trendy ostatnich lat ukierunkowały działalność Spółki również na odnawialne źródła energii oraz technologię biorecyklingu. Działania, mające na celu realizację niniejszego projektu, podjęto w związku z prowadzonymi projektami biogazow...

Zdjęcie katalogu

Opracowanie i badania znacząco udoskonalonego wyrobu w postaci optymalnej pod względem efektywności zastosowania oraz opłacalności produkcji kompozycji dodatków paszowych stosowanych w preparatach mlekozastępczych dla cieląt

Polmass S.A. ma za sobą 35-letnie doświadczenie w doradztwie i produkcji głównie preparatów mlekozastępczych oraz mineralno-witaminowych dla cieląt i krów mlecznych. Zaowocowało to licznym gronem odbiorców, wysokim zaufaniem gospodarstw hodowlanych oraz zaszczytnym miejscem polskiego lidera w branży. Celem projektu było opracowanie innowacji produktowej w postaci znacząco udoskonalonego wyrobu - ...

Kopuła dworca autobusowego z lotu ptaka

Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach

Zadanie o nazwie „Przebudowa dawnego dworca autobusowego w Kielcach na Centrum Komunikacyjne” jest jednym z dziewięciu wchodzących w skład złożonego projektu „Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach”, dofinansowanego w ramach działania 2.1 „Zrównoważony transport miejski” z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Nowoczesna konstrukcja – m.in. charakterystyczne kopuły (architektoniczna dominanta...

Internacjonalizacja i rozwój innowacyjności aplikacji mobilnej wspierającej płodność oraz starania o ciążę

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej wspierającej starania o ciążę oraz profilaktykę niepłodności. Aplikacja stanowi odpowiedź na potrzeby par starających się o dziecko w zakresie m.in. dostępu do merytorycznej wiedzy na temat czynników wpływających na płodność, poprawy nawyków zdrowotnych, indywidualnych rekomendacji profilaktycznych, zwiększenia zaangażowania partnera w...

Widok na rondo z lotu ptaka

Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK 19) do węzła Rzeszów-Południe (S 19)

Gmina Miasto Rzeszów i Województwo Podkarpackie odpowiadają wspólnie za wybudowaną w ramach projektu trasę, która połączyła drogę krajową nr 19 z węzłem Rzeszów-Południe (S-19). Projekt Gminy Miasto Rzeszów dotyczył budowy odcinka do granic miasta. Poza samą trasą wybudowano szereg niezbędnych elementów towarzyszących – m.in. 4 skrzyżowania, chodnik o długości 1,7 km a także zatoki autobusowe, śc...

Trzy telefony leżą na mapie

Opracowanie oraz stworzenie systemu pozwalającego na organizację i realizację eventów żeglarskich i motorowodnych

Easy Yaching to startup tworzący platformę IT dla sektora turystyki. Pomysłodawcami projektu są trzej pasjonaci żeglugi i nowych technologii. W odpowiedzi na potrzeby miłośników turystyki wodnej i przybrzeżnej zdecydowali się stworzyć platformę na miarę współczesności. Ich innowacyjne rozwiązanie pozwoli z łatwością i w krótkim czasie zorganizować wyprawę żeglarską, motorowodną czy tematyczny eve...

LAptop na stole, przed nim dwóch mężczyzn

Opracowanie oraz zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, z wykorzystaniem danych rzeczywistych, funkcjonalności analityczno-predykcyjnych narzędzia, służącego do planowania zużycia ilości energii elektrycznej w przyszłości

Podstawowym założeniem działalności Hobo Systems jest dostarczanie przedsiębiorcom rozwiązań IT z zakresu zarządzania kosztami energii elektrycznej. Firma stworzyła system informatyczny, który pozwala monitorować zużycie energii, zarządzać kosztami tego zużycia oraz je optymalizować. Głównym celem projektu było opracowanie oraz zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych funkcjonalności analityczno-...

Zbliżenie na belki drewna

Wdrożenie ekologicznej technologii produkcji drewna Black Oak Technology

Beneficjent wdrożył ekologiczną technologię produkcji drewna Black Oak Technology. Technologia jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie ciemnym drewnem.  Dzięki niej za pomocą wodnych roztworów żelaza, możliwe jest przebarwienie, np. drewna dębowego na kolory ciemne, zbliżone odcieniem do występującego w niezwykle ograniczonych ilościach dębu czarnego (potocznie zwanego bagiennym lub wykopalis...

Materiały drukowane

Innowacyjne rozwiązanie do automatycznej klasyfikacji produktów i prognozowania cenników towarów

Beneficjent niniejszego wsparcia unijnego rozwija automatyzację sprzedaży internetowej, prowadzonej przez swoich kontrahentów w elektronicznych platformach handlowych. W ramach projektu opracowano autorskie algorytmy, które wspierają działające na elektronicznych rynkach globalnego handlu internetowe platformy sprzedażowe. System powstał z myślą o podmiotach prowadzących działalność handlową w ty...

Widok z lotu ptaka na wiadukt

Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach

Projekt obejmujący realizację 9 zadań, umożliwiających kompleksową poprawę transportu publicznego w Kielcach. W ramach projektu zakupionych zostało 154 szt. automatów do sprzedaży biletów w autobusach komunikacji miejskiej (Zad. 2) oraz 194 szt. wewnętrznych informacyjnych tablic LCD, które pozwalają na przekazanie w autobusie pełnej i czytelnej informacji o trasie linii, położeniu przystanków i ...

Katalogi leżące na biurku

Platforma Startowa: Connect

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny realizował program inkubacyjny skierowany do młodych innowatorów, którzy nie ukończyli 35 lat. Idea była prosta: wyciągnąć z szuflad ciekawe pomysły i pokazać je światu.  Do udziału w platformie zgłosiło się 752 młodych przedsiębiorców. Spośród nich grono ekspertów wybrało 80 unikatowych pomysłów z najlepszymi rokowaniami na komercyjny sukces. Ich pomysłodawcy...

Otwarty laptop stoi na blacie, na laptopie znajduje się katalog

Aplikacja do personalizowania szablonów książek oraz innych publikacji online

Bajkopisarze.pl to serwis i wydawnictwo książek personalizowanych dla dzieci i dorosłych. Firma oferuje przygotowywanie i wydawanie książek oraz albumów na rozmaite okazje, takie jak: narodziny, chrzciny, urodziny, ślub, rocznice i inne wydarzenia. Zespół redakcyjny pisze różnego rodzaju teksty, od bajek i wierszy przez opowieści i opowiadania tematyczne po teksty piosenek. Tworzy książki nie tylk...

Dwa małe przyciski

Podwyższenia konkurencyjności na rynku firmy DARCO wskutek wdrożenia rekomendacji strategii wzorniczej

Dofinansowany ze środków unijnych projekt firmy Darco objął w sumie 4 różne obszary działań, a potrzeba ich wdrożenia wynikała z istniejącej strategii wzorniczej firmy. Działania dotyczyły obszarów innowacji produktowej, marketingowej, procesowej oraz technologicznej - ściśle ze sobą powiązane i spójne warunkowały dalszy rozwój firmy. W wyniku przedsięwzięcia zaprojektowano nową linię produktów e...

zwiększenie konkurencyjności firmy  poprzez uczestnictwo w programie promocji branży sprzętu medycznego

Firma Medi-Sept sp. z o.o to polski producent kompleksowych rozwiązań w zakresie utrzymania higieny i dezynfekcji. Oferuje najwyższej jakości rozwiązania w zakresie utrzymania higieny: preparaty do dezynfekcji, profesjonalne środki utrzymania czystości oraz sprzęt do sprzątania. Głównym celem projektu z pozyskanych środków unijnych było podniesienie konkurencyjności firmy poprzez udział w zagranic...

Promocja polskiej marki Nomtek na rynkach zagranicznych

Nomtek Sp. z o.o. jest specjalistyczną agencją programistyczną skoncentrowaną na tworzeniu aplikacji mobilnych na systemy iOS i Android. W firmie pracują wysokiej klasy eksperci od technologii mobilnych, którzy tworzą produkty znane i oceniane na całym świecie. Firma wielokrotnie była nagradzana min.:  Top Mobile App Developers Poland 2015, Top UK App Developers, Top San Francisco App Development ...

Opracowanie aplikacji mobilnej poprawiającej jakość życia najbardziej wrażliwej grupy społecznej tj. osób starszych dotkniętych afazją.

KOAfazja jest utratą zdolności do rozumienia i tworzenia wypowiedzi na skutek uszkodzenia mózgu (ośrodkowego układu nerwowego). Osoby z afazją tracą całkowicie lub częściowo możliwości porozumiewania się. Są to przede wszystkim osoby starsze po udarze mózgu, który jest najczęstszą przyczyną tej dolegliwości. Przedmiotem projektu jest opracowanie mobilnej aplikacji przeznaczonej do wspomagania reh...

Silosy stojące w trzech rzędach

Wdrożenie wyników prac B+R w RIELA POLSKA w celu rozpoczęcia produkcji innowacyjnych silosów wielkogabarytowych

Projekt zakładał rozpoczęcie produkcji silosów o unikalnej w skali międzynarodowej konstrukcji, która pozwoliła osiągnąć dotychczas niespotykane cechy użytkowe i funkcjonalne. Innowacyjne cechy nowych silosów to: bezpieczeństwo konstrukcji przy najbardziej niekorzystnych warunkach atmosferycznych, np. obciążenie dachu śniegiem; wysoka sztywność, szczelność i redukcja nagrzewania, dzięki wykon...

Zdjęcie pomarańczowej maszyny produkcyjnej w hali

Wdrożenie wyników prac B+R przez ZAKŁADY CHEMICZNE „PERMEDIA” S.A. poprzez uruchomienie produkcji innowacyjnej grupy produktowej Plastomix

Zakłady Chemiczne PERMEDIA S.A. to jeden z wiodących polskich producentów środków barwiących i dodatków procesowych mających zastosowanie w szeroko rozumianym procesie przetwórstwa tworzyw sztucznych. Głównym celem projektu było wdrożenie przeprowadzonych przez Wnioskodawcę we własnym zakresie prac B+R w postaci uruchomienia produkcji innowacyjnej grupy produktowej Plastomix. Stosowanie polimeró...

Stół operacyjny na stoisku targowym

Wsparcie promocji i internacjonalizacji szansą na wzrost konkurencyjności Firmy Infimed Sp.z o.o.

W ramach realizacji projektu przedsiębiorca wziął udział w imprezach targowo-wystawienniczych oraz indywidualnych misjach gospodarczych, których zadaniem było promowanie wyrobów medycznych firmy Infimed. Firma w swojej ofercie posiada stoły operacyjne, lampy operacyjne i zabiegowe, modułowy system zabudowy sal operacyjnych oraz meble medyczne. W ramach projektu spółka uczestniczyła w targach w Ni...

Biało- pomarańczowe kartony

Wprowadzenie innowacji poprzez wdrożenie rekomendacji wynikających ze strategii wzorniczej Biomaxima S.A.

BioMaxima S.A. jest notowanym na NewConnect polskim producentem podłoży mikrobiologicznych, testów, odczynników oraz sprzętu do diagnostyki in vitro. Firma jest znaczącym partnerem dla wielu klientów z rynku medycyny laboratoryjnej, weterynaryjnej oraz przemysłowej w Polsce i za granicą. BioMaxima posiada również własne Centrum Badawczo-Rozwojowe, co pozwala na opracowywanie nowych produktów dosto...

Wdrożenie na rynek innowacyjnej monobiałkowej, bezzbożowej karmy dla psów zapobiegającej występowaniu kardiomiopatii rozstrzeniowej

Firma BRAWO prowadzi sprzedaż - głównie internetową - gotowej karmy dla zwierząt domowych. Szybko zwiększające się przychody ze sprzedaży pozwoliły na zaplanowanie uruchomienia własnej produkcji karmy. Produkt będzie skierowany na niszowy rynek gotowej karmy funkcjonalnej dla psów (pod nazwą CardioBrawo). Karma będzie pierwszym na rynku produktem kategorii superpremium, zapobiegającym coraz częśc...

Wdrożenie przez Spółkę MOL ROMGUM rozwiązań technologicznych przyjaznych środowisku, w tym innowacyjnego procesu produkcyjnego w zakresie konfekcjonowania uszczelek gumowych.

M.O.L. ROMGUM specjalizuje się w produkcji uszczelek gumowych do rur kanalizacyjnych i wodociągowych dopuszczonych do kontaktu z wodą pitną. Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnego procesu konfekcjonowania uszczelek typu BL i DD z wykorzystaniem rozwiązań technologicznych przyjaznych środowisku, które zoptymalizują zarządzanie procesami produkcji, pakowania i gospodarką materiałową, a także po...

Wdrożenie innowacji procesowej w postaci autorskiej technologii produkcji palet drewnianych w firmie PPHU DREWMAR ZBIGNIEW JANGAS.

Drewmar specjalizuje się w produkcji wyrobów drzewnych dla wielu branż. Rosnące zapotrzebowanie na elementy drewniane, w tym palety do transportu międzynarodowego, powoduje konieczność wdrażania coraz nowszych technologii w zakresie produkcji. Celem projektu jest wdrożenie kompletnej autorskiej technologii produkcji palet drewnianych pozwalającej na przetarcie drewna średnio i wielkowymiarowego i ...

Zwiększenie konkurencyjności firmy WTW, poprzez wdrożenie na rynek nowych turbin Kaplana na wysokie spiętrzenia

WTW projektuje i wytwarza turbiny wodne wykorzystywane na wodach śródlądowych oraz produkuje sprzęt mechaniczny i elektryczny do małych elektrowni wodnych. Idea projektu pochodzi od naszych klientów – właścicieli małych elektrowni, których potrzeby nie są zaspokojone przez urządzenia dostępne na rynku. Wskazywali oni na ograniczenia w wysokości spadów oraz niewystarczające parametry techniczne, k...

Inkluzywny system usług wspomagających wybór edukacji zagranicznej za pośrednictwem POST PLUS – Platform of students transfer with special needs.

Think Poland promuje ofertę edukacyjną polskich uczelni poza granicami Polski, między innymi poprzez portal „Think Poland”, dzięki którem osoby chcące studiować w Polsce mogą zaznajamiać się z aktualną ofertą ośrodków edukacyjnych. Poprzez realizację projektu chcemy rozbudować swoją ofertę i stworzyć portal z ofertą edukacyjną i pochodną o nazwie POST PLUS, skierowany wyłącznie do osób z różnego r...

Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań z wykorzystaniem technologii przyjaznych środowisku szansą na wzrost konkurencyjności spółki JEVEN.

Jeven oferuje systemy okapów kuchennych i systemów wentylacyjnych przeznaczonych głównie dla restauracji w hotelach cztero- i pięciogwiazdkowych. Dla właścicieli profesjonalnych kuchni jest rzeczą niezmiernie ważną, by nieprzyjemny zapach tłuszczu nie przedostawał się do sali restauracyjnej. Zapach odczuwany przez klientów często bowiem wpływa na chęć ponownego odwiedzenia danego lokalu. Celem pro...

Zbliżenie na ekran komputera oraz rękę

Wdrożenie zaleceń strategii wzorniczej w Ecoline

Firma Ecoline ma już ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie projektowania i budowania linii lakierniczych do malowania proszkowego dla różnych branż. Celem projektu była realizacja działań obejmujących całość zaleceń zawartych w opracowanej strategii wzorniczej. Działania dotyczyły zmian organizacyjnych w firmie, kształtowania wizerunku marki Ecoline oraz wprowadzenia na rynek nowych lub znaczą...

Nazwa firmy Bryk na budynku

Realizacja strategii wzorniczej firmy Bryk gwarancją budowy silnej i rozpoznawalnej marki polskiego przedsiębiorstwa

Celem realizacji projektu było zbudowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego przedsiębiorstwa na rynku krajowym i międzynarodowym. BRYK koncentruje się na produkcji i serwisowaniu narzędzi diamentowych oraz narzędzi z węglika spiekanego wykorzystywanych w przemyśle meblarskim, lotniczym i motoryzacyjnym. Działając z sukcesami na kilku rynkach, pozostaje firmą opartą w 100% na polskim kapital...

Widok z góry na zabudowania

Opracowanie modelu detekcji materiałów pokryć dachowych (oraz ich stanu w przypadku pokryć azbestowo-cementowych) nieruchomości komercyjnych z wykorzystaniem analizy zdjęć lotniczych i satelitarnych metodami uczenia głębokiego

Dzięki wsparciu unijnemu firma Tensorflight zrealizowała projekt, w wyniku którego powstał model do automatycznego wykrywania rodzaju materiałów, jakimi pokryte są dachy budynków. Urządzenie działa na podstawie zdjęć satelitarnych i lotniczych. Opracowanie narzędzia wymagało przede wszystkim zdobycia specjalistycznej wiedzy przez zespół pracowników Tensorflight oraz wypracowania metod rozpoznawan...

Zdjęcie białej łodzi zacumowanej w porcie

Rozwój działalności eksportowej Przedsiębiorstwa Sobusiak Yacht- Yard wypromowanie produktów branży jachtów i łodzi rekreacyjnych za granicą

Sobusiak Yacht Yard zajmuje się produkcją i budową jachtów żaglowych typu Focus 800 oraz Focus 730. Projekt dotyczył uczestnictwa firmy w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowym programie promocji branży jachtów i łodzi rekreacyjnych w celu promowania produktów, które mają szansę stać się rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych oraz w celu promowania Marki Polskiej Gospodarki.  Reali...

Pudełko z lizakami

Udział Spółki Argo w programie promocji branży polskich specjalności żywnościowych Go To Brand

Projekt obejmował promowanie marki produktowej, która ma szansę stać się rozpoznawalną na rynku zagranicznym. Przedmiotem projektu były słodycze, tj. lizaki, cukierki i karmelki, które charakteryzują się naturalnymi barwnikami i aromatami. Zawierają soki owocowe i witaminy, są bez środków konserwujących. W ramach projektu firma wzięła udział w imprezach targowych: Iran Agro 2017; Speciality F...

Proteza osadzona ręku trzyma aparat

Bioniczna proteza ręki Zeus

Firma Aether Biomedical w procesie akceleracji była wspierana przez akcelerator Brinc. Stworzonym produktem w ramach Poland Prize POIR jest bioniczna proteza Zeus dla osób po amputacji górnych kończyn. Bioniczne protezy nie są zupełną nowością. Obecnie różne ich warianty, rozwijane są w kilku miejscach na świecie. Sekretem Protezy Zeus jest stworzenie produktu, który jest tak samo wydajny, a zara...

Silnik

 Wdrożenie produkcji silników elektrycznych do zastosowań specjalnych, w tym lotniczych

Celem projektu było wdrożenie nowego produktu do oferty, tj. silników typu BLDC przeznaczonych do zastosowań w sektorach lotniczym, morskim oraz automatyce i robotyce. Silniki BLDC są to silniki elektryczne prądu zmiennego, zasilane przez prąd stały, w których zamiast szczotek zastosowano elektroniczny komutator, gdzie cewki są nieruchome, a magnesy znajdują się na wirniku. Silniki tego typu są d...

Zbliżenie na ścianę szklanego budynku

Przygotowanie Spółki XTPL SA do wejścia na rynek NewConnect

Wrocławska spółka XTPL opracowała innowacyjną głowicę i dedykowane nanotusze umożliwiające ultraprecyzyjne drukowanie nanomateriałów. Technologia chroniona międzynarodowym patentem, pozwala na produkcję nowej generacji warstw przewodzących, wykorzystywanych m.in. do produkcji monitorów, ekranów dotykowych, ogniw fotowoltaicznych i wyświetlaczy. Debiut możliwy był m.in. dzięki realizacji projektu ...

Widok łazienki z wyposażeniem

Wdrożenie na rynek innowacyjnej linii wzorniczej ekologicznych produktów armatury łazienkowej

Przedmiotem projektu było wdrożenie przez firmę innowacyjnych i ekologicznych umywalek drewnianych. Realizacja obejmowała dywersyfikację działalności, wprowadzenie do oferty produktów wcześniej niewytwarzanych w zakładzie (linii wzorniczej składającej się z trzech ekologicznych umywalek, przeznaczonych dla różnych odbiorców pod względem preferencji cenowych), zwiększenie zasięgu prowadzonej działa...

Zdjęcie przekrolu ramy okiennej

Podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa Solo w skutek wdrożenia strategii wzorniczej

Grupa Solo jest obecnie wiodącą firmą w południowo-wschodniej Polsce zajmującą się produkcją ekskluzywnych okien PCV w niemieckim systemie Salamander oraz dystrybucją towarów z branży stolarki budowlanej. Celem głównym projektu było podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku poprzez wdrożenie rekomendacji wskazanych w strategii wzorniczej opracowanej w ramach Etapu I działania 1.4 PO...

Metalowe części i iskry

Wdrożenie wyników samodzielnie prowadzonych prac B+R w działalności gospodarczej firmy WOPROL

Firma WOPROL działa na rynku od prawie 40 lat. Jest polskim producentem zaawansowanych technologicznie maszyn rolniczych. W swojej ofercie posiada 25 specjalistycznych urządzeń, w tym m.in. rozsiewacze nawozów, sprzęty sadownicze oraz opryskiwacze zawieszane i ciągnione. Tylko w samej Polsce znajduje się 80 punktów sprzedaży produktów marki WOPROL. Celem projektu było wdrożenie wyników samodzieln...

Zwiększenie konkurencyjności poprzez opracowanie i wdrożenie nowej usługi, świadczonej przy wykorzystaniu interaktywnej platformy internetowej

Większość zawieranych przez nas wszystkich umów na dostawę usług jest bezterminowa i zazwyczaj wiąże się z miesięczną opłatą, np. umowy na dostawę mediów, telekomunikacyjne, ubezpieczeniowe, przynależności do programów (np. zdrowotnych, sportowych). Zawiera się je łatwo, ale trudno je zakończyć. Często brakuje klarownych instrukcji postępowania w razie rezygnacji. Stwarza to duże problemy osobom b...

Pieczywo w torbie papierowej

Wdrożenie innowacyjnego produktu w P.H. Dobis Sp.z o.o.

W ramach projektu firma wdrożyła do produkcji i wprowadziła do swojej oferty biostatyczne i całkowicie ekologiczne torby papierowe o wysokich parametrach jakościowych i użytkowych, które znajdują szerokie zastosowanie w branży spożywczej. Opracowana substancja biostatyczna jest zdolna do hamowania wzrostu i niszczenia bakterii oraz sposobu jej nanoszenia na torby papierowe. Projekt jest odpowied...

EkoBrowar - dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez wprowadzenie na rynek nowych organicznych produktów.

Rynek żywności ekologicznej w Polsce rozwija się bardzo szybko i w zeszłym roku odnotowaliśmy 20-procentowy wzrost liczby zapytań dotyczących piwa z segmentu bio. Jesteśmy browarem rzemieślniczym znanym pod nazwą Browar Maryensztadt, a nasz projekt Eko Browar ma na celu wprowadzenie na rynek pięciu nowych linii produktów ekologicznych oraz zmianę procesu produkcyjnego na bardziej przyjazny środow...

Katalogi na samochodzie

Promocja marki produktowej SKV, której wyłącznym właścicielem jest firma ESEN z Włocławka, na rynkach zagranicznych

Przedsiębiorstwo ESEN zajmuje się hurtową sprzedażą nowych części zamiennych do pojazdów silnikowych. Są to produkty marki SKV, której firma ESEN jest właścicielem. W asortymencie producenta znajdziemy takie części jak pompy paliwowe, zaciski hamulca, piasty koła, wahacze, cewki zapłonowe, zamki centralne drzwi, zawory EGR, pompy wspomagania, pokrywy zaworów, kolektory dolotowe, przepływomierze, s...

Wdrożenie innowacji procesowej w postaci platformy do manipulacji jakościowej drewna

W zakładzie obróbki drewna manipulację drewna okrągłego wykonuje się w celu uzyskania odpowiedniej długości surowca, wyeliminowania nadmiernej krzywizny i usunięcia wad blokujących dalszą obróbkę, a proces obecnie stosowany na liniach technologicznych w naszym zakładzie jest mało efektywny jakościowo i energetycznie. Celem projektu jest uruchomienie specjalnej linii do manipulacji jakościowej drew...

Podwyższenie konkurencyjności firmy DARCO poprzez uruchomienie produkcji innowacyjnych nasad wentylacyjnych - napędzanych wiatrem i energią słoneczną

Spółka Darco zajmuje się dostarczaniem kompleksowych rozwiązań wentylacyjnych i grzewczych. Firma, w ramach prac własnych, zaprojektowała ekologiczną nasadę kominową, która zapewnia wydajną wentylację pomieszczeń, a w gorące dni także ich chłodzenie (na podobnej zasadzie jak wentylatory domowe). Obrotowa nasada montowana jest bezpośrednio na kominie i nie wymaga doprowadzenia zasilania elektryczn...

Plakietki z nazwą firmy Unidex

Rozwój marki Unidex na rynkach zagranicznych poprzez udział w programie promocji branży maszyn i urządzeń

Firma Unidex powstała w 1992 r., bazując na długoletnich doświadczeniach w branży chłodniczej, sięgających 1980 r. Zakres działalności firmy to przede wszystkim projektowanie, produkcja oraz montaż u klienta fluidyzacyjnych tuneli zamrażalniczych (IQF) przeznaczonych do zamrażania owoców, warzyw, mięsa i drobiu, ryb oraz owoców morza. Celem projektu był rozwój marki Unidex oraz promowanie polskie...

Zestaw wkręcający do kotwienia lekkich konstrukcji zewnętrznych w tym do naziemnych instalacji fotowoltaicznych

Spółka PGB zajmuje się sprzedażą różnorodnych mocowań budowlanych. Zauważyliśmy, że brakuje na rynku rozwiązań, które pozwolą na mocowanie lekkich konstrukcji zewnętrznych bez szkodliwych dla środowiska ingerencji w grunt. Takiej ingerencji waga na przykład instalacja większych paneli fotowoltaicznych. Nasz projekt polegał będzie na wdrożeniu innowacyjnego rozwiązania w postaci zestawu wkręcająceg...

Geomatryczne urządzenie

Wdrożenie innowacyjnej technologii w nowej generacji przepustnic mimośrodowych o podwyższonych parametrach eksploatacyjno-użytkowych

Beneficjent jest liderem krajowym wśród producentów armatury przemysłowej stosowanej w dostawie wody, systemach nawadniających, oczyszczalniach ścieków, stacjach uzdatniania wody, instalacjach oraz stacjach gazowych, przepompowniach i systemach przeciwpożarowych. Działalność jest prowadzona w dwóch zakładach: odlewni w Skołyszynie oraz zakładzie obróbki mechanicznej w Przysiekach. Jafar należy do ...

Zdjęcie ekranu monitora w wyświetlonym programem

Rozwój Fabryki Mebli Taranko poprzez wdrożenie strategii wzorniczej

Fabryka Mebli Taranko to firma z kilkudziesięcioletnia tradycją. Meble Taranko charakteryzują się wysoką jakością, bogatym wzornictwem, klasyczna stylistyką i urozmaiconą kolorystyką. W kolekcjach firmy odnaleźć można także nowoczesne modele mebli, jak również meble zaprojektowane z myślą branży hotelarskiej. W wyniku audytu wzorniczego realizowanego w ramach I etapu działania została opracowana ...

Zajezdnia tramwajowa

Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – łańcuchy ekomobilności

“Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – łańcuchy ekomobilności” to inwestycja, której projekt nominowany był w konkursie “Top Inwestycje Polski Wschodniej 2019”. Kompleks działań inwestycyjnych współfinansowany był ze środków unijnych, a główny cel projektu to rozwój transportu zbiorowego na terenie miasta Olsztyna i jego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF). Realizacja projektu przede wsz...

Zdjęcie kolejki górskiej w parku rozrywki

Nowy wymiar komfortu w urządzeniach rozrywkowych – wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w celu stworzenia innowacyjnego Mega-Coastera.

Projekt polegał na wdrożeniu wyników prac badawczo-rozwojowych, zgłoszonych do ochrony patentowej, do działalności przedsiębiorstwa. W wyniku jego realizacji zaoferowano spektakularną i pierwszą na świecie usługę jazdy superkomfortowym rollercoasterem o niespotykanych parametrach. Opracowana technologia pozwoliła na stworzenie innowacyjnego mega-coastera charakteryzującego się podwyższonymi param...

Sałata w folii

Realizacja usługi badawczo-rozwojowej polegającej na opracowaniu materiału opakowaniowego przeznaczonego do pakowania świeżo krojonych owoców i/lub warzyw

Projekt dotyczył opracowania tzw. oddychającego materiału kompozytowego, przeznaczonego do pakowania świeżych produktów roślinnych, w którego rezultacie powstało opakowanie w formie torebki zamykanej technologią zgrzewu termicznego. Ograniczone zasoby przedsiębiorstwa skłoniły kadrę kierowniczą KB Folie Polska Sp. z o.o. do podjęcia decyzji o realizacji projektu we współpracy ze środowiskiem nauk...

Widok dwóch mężczyzn przy biurku, jeden w garniturze pokazuje coś ręką na ekran komputera

 Przyjazne Zamówienia Publiczne dla MŚP, edycja II.

Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego działa na polskim rynku od ponad 35 lat, wspierając przedsiębiorców w rozwijaniu ich kompetencji biznesowych. Jednym z takich projektów była druga edycja cyklu szkoleniowo-doradczego „Przyjazne Zamówienia Publiczne dla MŚP”, skierowanego do przedsiębiorstw działających w woj. pomorskim, kujawsko-pomorskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim. Uczestnikami byl...

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej platformy telemedycznej integrującej autorski system opieki nad seniorami w domu opieki.

Potrzeba realizacji projektu Maren Development wynika ze zwiększającej się liczby seniorów, którzy będą wymagali osób do zapewnienia im opieki i wsparcia. Z danych statystycznych wynika, że liczba osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji oraz potrzebujących opieki środowiskowej w Polsce wynosi około 2 mln i stale rośnie. Dlatego też profesjonalna opieka nad seniorami zyskuje na znaczeniu, szcz...

Grupa ludzi siedzi przy stole i rozmawia

Zarządzanie strategiczne pomorskich MMŚP sektora Inteligentnych Specjalizacji Pomorza

Pracodawcy Pomorza wraz z firmą Trigonum Sp. z o. o, realizowali projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt był skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru Inteligentnych Specjalizacji z terenu całej Polski, które chciały rozwijać swoją firmę i poprawiać efektywność biznesową. Program o...

Wzrost konkurencyjności spółki "KONSTALBUD" S.C. poprzez innowacyjne inwestycje w technologie konstrukcji stalowych przyjaznych środowisku naturalnemu.

Specjalizujemy się w obróbce metali i produkcji elementów metalowych oraz handlu wyrobami stalowymi. Dzięki współpracy z firmami sektora teletechnicznego, okołoenergetycznego oraz współpracy z jednostkami badawczo-rozwojowymi firma stała się jedynym w Polsce producentem specjalistycznych gabarytowych bębnów i szpul metalowych w branży technologii przyjaznych środowisku (OZE). Projekt polega na bud...

Papierowe elementy

Wdrożenie do praktyki gospodarczej na skale europejską innowacyjnego produktu w postaci papieru barierowego nowej generacji, zapobiegającego migracji krytycznych substancji do żywności w oparciu o dedykowane wyniki prac B+R

Od 30 lat YANKO sp. z o.o. jest znanym na rynku polskim i zagranicznym producentem opakowań giętych plastikowych i papierowych, firmą nieustannie nastawioną na innowacje. Celem projektu było uruchomienie seryjnej produkcji opakowań z papieru barierowego nowej generacji. W wyniku realizacji projektu rozbudowano zakład produkcyjny o nową halę, zakupiono środki trwałe potrzebne do wdrożenia odrębne...

Autobusy na zajezdni

Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach

Gmina Kielce zrealizowała kompleksowy projekt w zakresie rozbudowy istniejących sieci transportu miejskiego, obejmujący cztery zadania: Zakup 25 szt. niskopodłogowych autobusów o napędzie hybrydowym spełniającym normę emisji spalin Euro VI. Autobusy wyposażone są m.in. w: podest dla wózków inwalidzkich, klimatyzację, tablice informacyjne, wewnętrzną tablicę „koralikową” informującą o przebiegu ...

Budynek z wieloma oknami, sfotografowany z zewnątrz

Przygotowanie dokumentacji umożliwiającej spółce DOOK .S.A. emisję akcji i ich debiut na rynku NewConnect GPW w Warszawie

4 grudnia 2017 r. na parkiecie rynku NewConnect zadebiutowała wrocławska spółka DO OK S.A. Firma działa na rynku produkcji oprogramowania od 2010 r. Podstawowym obszarem działalności spółki jest projektowanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań wykorzystujących web tech (technologie sieciowe) oraz native mobile (natywne technologie mobilne). Do tej pory spółka świadczyła swoje usługi dla takich ma...

Zastosowanie innowacyjnej technologii szybkiego wielobarwnego druku wysokonakładowego przyjaznej środowisku w celu poprawy konkurencyjności firmy.

Oficyna Wydawnicza READ ME realizuje usługi produkcji poligraficznej polegające na druku i oprawie książek, broszur, albumów, kalendarzy, czasopism oraz dystrybucji publikacji. Rynek poligraficzny jest coraz bardziej wymagający w zakresie innowacyjności przygotowania do druku i produkcji, kosztów i szybkości realizacji zamówień. Skłoniło nas to do szukania oszczędności kosztowych (głównie energii)...

Hala produkcyjna, maszyny

Innowacyjne energooszczędne okno jako efekt wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych

W ramach projektu wdrożono innowacyjne, energooszczędne okno. Modułowa konstrukcja profili okiennych PVC, na bazie których powstają okna PLASTIMET CLICK-ON™, daje konsumentom dużo większą swobodę. Mogą oni wybrać tańszy wariant produktu, a kiedy zajdzie taka potrzeba, w prosty sposób doposażyć go o autorski moduł uszczelnienia środkowego. Odbywa się to bez ingerencji w jego konstrukcję, dzięki cz...

Dwie, czerwone lampki na blacie

Umiędzynarodowienie marki FRISTOM poprzez promocję produktów oświetlenia i wiązek elektrycznych w branży Automotive

FRISTOM Sp. z o.o. Sp. k. specjalizuje się m.in. w produkcji oświetlenia motoryzacyjnego, wiązek elektrycznych oraz akcesoriów dla branży automotive.  Świadczy również usługi dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów (np. usługi metalizowania, projektowania form wtryskowych, badania laboratoryjne). Odbiorcami produktów i usług firmy są podmioty działające w branży motoryzacyjnej, rolniczej or...

Widok na uchwyty do mocowania monitorów

Wprowadzenie innowacji poprzez wdrożenie rekomendacji wynikających ze strategii wzorniczej Edbak Sp. z o.o.

Edbak to ceniony producent rozwiązań dla branży Digital Signage, IT oraz AV. W ofercie firmy znajdziemy profesjonalne systemy mocowań do ekranów LED/LCD i projektorów oraz wielomonitorowe ściany video. Dodatkowo świadczy usługi z zakresu projektowania i wytwarzania konstrukcji metalowych dopasowanych do potrzeb klienta. W ramach realizacji projektu rozszerzono asortyment firmy. Poprzedzone został...

Skupisko opon

Wdrożenie innowacyjnego dodatku stabilizującego do mieszanek mineralno-asfaltowych pozyskiwanego w drodze recyklingu zużytych opon o unikatowej charakterystyce spływności, poprawiającego jakość asfaltowych nawierzchni drogowych

Recykl O.O. S.A. zajmuje się głównie przetwarzaniem zużytych opon poprzez ich zbiórkę, odzysk oraz recykling. Celem projektu było podniesienie innowacyjności i konkurencyjności Spółki, poprzez wdrożenie wyników przeprowadzonych wcześniej za środki własne, prac badawczo-rozwojowych. Wynikiem prac była innowacja w skali świata - produkt w postaci poliestrowego dodatku stabilizującego do mieszanek mi...

Widok serii kosmetyków

Rozwój działalności eksportowej Przedsiębiorstwa D’Alchemy – wypromowanie produktów branży kosmetycznej za granicą.

Projekt dotyczył uczestnictwa firmy w działaniach promocyjnych w celu internacjonalizacji produktów branży kosmetycznej pod nazwą D’Alchemy. Od kilku lat to wiodąca polska marka kosmetyków naturalnych. Jest jedną z niewielu firm kosmetycznych na świecie, która wykorzystuje hydrolaty roślinne jako bazę swoich kosmetyków pielęgnacyjnych, świadomie zastępując w nich wodę. Do produkcji kosmetyków D’Al...

Opracowanie oraz wdrożenie innowacyjnych technologii, przyjaznych środowisku poprawiających gospodarkę materiałową oraz wykorzystujących odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwie Polimarky.

Polimarky specjalizuje się między innymi w produkcji mieszanek modyfikowanych termoplastycznych tworzyw sztucznych, które znajdują zastosowanie głównie w sektorze produkcji kabli oraz przewodów elektrycznych. Działalność ta jest ściśle powiązana z projektem, w ramach którego planujemy jest opracowanie technologii produkcji bezhalogenowych mieszanek opartych na plastiku i innych tworzywach pozyskan...

Waga z odciśniętymi stopami

Badania z zakresu wykorzystania czynnika termicznego w wyrobach medycznych na przykładzie platformy do badania przesiewowego stóp

Firma zajmuje się diagnostyką i leczeniem dzieci z wadami postawy oraz dorosłych z dysfunkcjami narządu ruchu. Głównym celem projektu było opracowanie prototypu platformy do badań przesiewowych stóp z wykorzystaniem materiału termicznego, z możliwością przeniesienia obrazu w postać cyfrową. W ramach przedsięwzięcia zakupiono usługę badawczą w celu opracowania ww. prototypu. Urządzenie przetestow...

Urządzenie umieszczone w sali

Prace B+R nad opracowaniem projektu wykonawczego innowacyjnej instalacji do rozdziału mieszanin odpadów czynników chłodniczych

W ramach projektu Fundacji PROZON zrealizowana została usługa badawczo-rozwojowa, zlecona zewnętrznemu podmiotowi posiadającemu status CBR – firmie CHEMAT Sp. z o.o. Przedsięwzięcie objęło badania oraz eksperymentalne prace rozwojowe, w wyniku których zbudowano innowacyjną instalację do rozdziału mieszanin czynników chłodniczych w skali laboratoryjnej a także opracowano technologię separacji mies...

Zdjęcie dużej szarej rury w maszynie na hali produkcyjnej

Technologia produkcji asortymentu rur FLOWLINE do instalacji off-shore opracowana w wyniku prac B+R REMET S.A.

Główną działalnością Spółki REMET S.A. jest produkcja i montaż konstrukcji stalowych dla przemysłu off-shore i subsea (wydobycie ropy z dna mórz i oceanów), a także dla przemysłu energetycznego. Przedmiotem projektu było wdrożenie wyników prac B+R, zrealizowanych przez REMET S.A. Prace B+R dotyczyły rozwoju nowej technologii napawania wewnętrznych powierzchni stalowych rur niskowęglowych oraz ich...

Mała, biała część infromatyczna na stole

Opracowanie nowego lub znacząco ulepszonego, w stosunku do rozwiązań występujących na rynku produktu - uniwersalnego systemu (modułu) służącego do komunikacji pomiędzy urządzeniami pomiarowymi a serwerem zlokalizowanym w chmurze

Firma System11 Sp. z o.o. zajmuje się m.in. produkcją i sprzedażą systemów pozyskiwania, transmisji i archiwizacji danych pomiarowych oraz narzędzi zarządzania tymi danymi a także sprzedażą i montażem różnego rodzaju układów pomiarowych i liczników. Celem projektu było opracowanie uniwersalnego systemu komunikacji (USK) - innowacji produktowej, służącej jako pośrednik pomiędzy urządzeniami pomiar...

Przyczepa połączona z samocodem i mężczyzna z psem obok

Wykonanie projektu i wdrożenie do produkcji specjalistycznej przyczepy do przewozu psów z innowacyjnym aneksem sypialnym

METBOX KURPAS SP. J. specjalizuje się m.in. w produkcji specjalistycznych przyczep do przewozu psów. Do wytwarzania tych unikatowych wyrobów firma wykorzystuje wysokiej klasy nowoczesną technologię. Przedmiotem projektu było zaprojektowanie i wdrożenie na rynek przyczepy do przewozu psów, wyposażonej w unikalny, zintegrowany aneks sypialny dla opiekuna, trenera lub przewodnika psów. W ramach prze...

Wdrożenie modelu biznesowego oraz wprowadzenie innowacyjnej platformy PLOT ON SPOT na rynek krajowy i zagraniczny

PlotOnSpot to interaktywna literacko-filmowa mapa świata. Zrodziła się z pasji do podróży i literatury założycielek spółki Literacka, czyli Małgorzaty Sieniewicz i Urszuli Witkowskiej. Pomysł dojrzewał w ramach programu inkubacji „Hub of Talents” realizowanym przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny. Realizacja projektu polegała na opracowaniu innowacyjnej platformy umożliwiającej osadzanie t...

Zakład produkcyjny widziany z lotu ptaka

Wdrożenie systemu produkcji innowacyjnych w skali świata inteligentnych linii technologicznych do produkcji soków i koncentratów

B&P Engineering to specjalizujący się w obróbce stali nierdzewnej producent różnego rodzaju maszyn, urządzeń i zbiorników. Firma produkuje zarówno pojedyncze jednostki, jak i kompletne instalacje. Głównym odbiorcą oferty przedsiębiorstwa jest przemysł spożywczy, ale producent dostarcza rozwiązania również dla klientów prowadzących inne rodzaje działalności. Dysponując nowoczesnym parkiem maszy...

Sala z urządzeniem medycznym

Innowacyjna metoda leczenia chorych z przewlekłą okluzją tętnic wieńcowych

Przedmiotem projektu zaplanowanej innowacji było zwiększenie skuteczności i bezpieczeństwa leczenia chorych z przewlekłą niedrożnością tętnic wieńcowych – CTO. Nowa usługa pomaga w kompleksowym leczeniu chorych z przewlekłą niedrożnością tętnic wieńcowych metodą przezskórną z zastosowaniem zintegrowanego systemu obrazowania tętnic wieńcowych, tj. obrazu z badania echa wewnątrzwieńcowego (IVUS) z ...

Mężczyzna trzyma katalof w dłoniach

Zakup od Wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowej technologii przetwarzania odpadów trudno przetwarzalnych o strukturze wielkogabarytowej i wielomateriałowej

Przedsiębiorstwo TAMAX Sp. z o.o. działa na rynku od 1992 roku. Zajmuje się między innymi odbiorem i transportem odpadów komunalnych, zbieraniem i transportem odpadów przemysłowych oraz odzyskiem surowców wtórnych. Przedmiotem niniejszego projektu był zakup od Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej usługi polegającej na opracowaniu nowej technologii dotyczącej przetwarzania...

Innowacja terapeutyczna- egzoszkielet zasilany kończynami dolnymi oraz stół pionizacyjny z funkcją kroczenia.

Spółka Neuron od 20 lat zajmuje się rehabilitacją stacjonarną i niestacjonarną osób z dysfunkcjami psychoruchowymi, w tym dla dzieci, sportowców i osób dorosłych, którym trzeba przywrócić sprawność utraconą lub zaburzoną w wyniku choroby, wypadku, operacji lub urazu. Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia, chcemy wprowadzić do oferty innowacyjną usługę rehabilitacyjną świadczoną za pomocą eg...

INNOWACJA W OBSZARZE USŁUG PORTOWYCH - STRANDA SP ZO.O.

Prowadzimy Stanicę Wodną obejmującą port – przystań jachtową dla 200 jednostek, tawernę dla 240 gości oraz turystyczne domki z 42 miejscami noclegowymi. Jest to odnowiona stanica z lat 1970, a naszym celem jest przywrócenie w pełni działalności z dawnych lat poprzez uruchomienia usług, takich jak wypoczynek z możliwością nauki sztuki żeglowania czy organizacja obozów i szkółek żeglarskich. Będzie ...

Żółte urządzenie

Wdrożenie nowej technologii odzysku odpadów trudno przetwarzalnych o strukturze wielkogabarytowej i wielomateriałowej

Przedsiębiorstwo TAMAX Sp. z o.o. działa na rynku od 1992 roku. Zajmuje się m.in. odbiorem i transportem odpadów komunalnych, zbieraniem i transportem odpadów przemysłowych oraz odzyskiem surowców wtórnych. Przedmiotem niniejszego projektu było wdrożenie technologii wypracowanej przez współpracujący z beneficjentem Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej. W wyniku wdrożenia techn...

Małe urządzenia

Sensoryczny system bezpieczeństwa podnośników koszowych

Parta sp. z o.o. to firma działająca w branży maszyn budowlanych. Zajmuje się m.in. ich sprzedażą, wynajmem, serwisem oraz transportem. Przedmiotem niniejszego projektu było przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych mających na celu opracowanie sensorycznego systemu bezpieczeństwa samojezdnych podnośników koszowych (podestów ruchomych) o maksymalnym zasięgu do 30-40m, stosowanych głównie w budown...

Wdrożenie innowacyjnej dla przedsiębiorstwa Granit-Pol technologii produkcji i rozpoczęcie produkcji nowego w skali kraju produktu - dźwiękochłonnych płyt granitowych

Granit-Pol specjalizuje się w produkcji nagrobków oraz różnych elementów granitowych, od płyt granitowych po elementy wyposażenia oraz produkty kamieniarstwa budowlanego. Celem naszego projektu jest wdrożenie autorskiej technologii produkcji dekoracyjnych dźwiękochłonnych płyt granitowych z wykorzystaniem rozwiązań technologicznych przyjaznych środowisku. Produkt ten będzie montowany przede wszys...

Sala operacyjna

 Opracowanie projektu, dokumentacji wykonawczej i wykonanie działającego prototypu urządzenia do oceny stopnia zużycia wierteł chirurgicznych

Celem projektu było opracowanie urządzenia oceniającego jakość wierteł chirurgicznych. Przyrząd ten powstał dzięki współpracy naukowców z Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej i firmy Rudpol-OPA. Obecnie oceną przydatności narzędzi chirurgicznych i ich dopuszczeniem na salę operacyjną zajmują się osoby pracujące w sterylizatorni. W przyszłości wyręczyć te osoby może innowacyjne u...

Wdrożenie usługi Independent Living wykorzystującej innowacyjne technologie wspierające jakość życia osób starszych

Społeczne i prywatne budownictwo w postaci osiedli i obiektów dla emerytów jest w fazie bardzo wczesnego rozwoju. Większość (3/4) polskich seniorów prowadzi samodzielne gospodarstwa domowe. Z badań wynika, że dwie trzecie badanych seniorów chciałoby na starość mieszkać samodzielnie i korzystać z doraźnej pomocy osób bliskich z kręgu rodziny, przyjaciół i sąsiadów. Dla tych osób jednym z gł...

Widok soiska targowego z ubraniami

Wzrost rozpoznawalności marek produktowych firmy Podwysocki Sp.J. na rynku międzynarodowym

Celem projektu była promocja marek produktowych firmy Podwysocki Spółka Jawna na rynku międzynarodowym. Przedmiotem eksportu są produkowane przez firmę kolekcje odzieży damskiej pod marką SUNWEAR oraz FERIA. Marka SUNWEAR przygotowuje dwie kolekcje rocznie w trybie fast fashion. Głównym asortymentem marki SUNWEAR są bluzki, sukienki oraz lekkie swetry. FERIA to marka kontraktacyjna, która dwa razy...

Maszyna, który służy do laminowania szkła

Opracowanie i skonstruowanie przez jednostkę naukową innowacyjnego, gotowego do wdrożenia urządzenia do laminowania szkła dla EPO Paweł Urbański szansą na rozwój firmy

Firma EPO od ponad 10 lat zajmuje się sprzedażą i serwisem maszyn szklarskich. W ramach realizacji zadania przedsiębiorstwo zleciło jednostce naukowej skonstruowanie innowacyjnego urządzenia do laminowania szkła. Zakres projektu obejmował opracowanie założeń konstrukcyjnych, parametrów technicznych i dokumentacji szkicowej do wykonania urządzenia o roboczym symbolu: GLD-2016-MU. Po opracowaniu do...

Zdjęcie sprzętu meducznego z wysuwaną podstawą na podbrudek i monitorem

Wzrost konkurencyjności firmy SPECMED poprzez wdrożenie strategii wzorniczej

SPECMED Sp.z o.o. NZOZ to Zespół Przychodni i Poradni Specjalistycznych. Jest firmą medyczną z długoletnim stażem. Od chwili założenia w 2001 roku przychodnia rozwinęła się z przychodni mającej kilka poradni w duży kompleks przychodni POZ oraz poradni specjalistycznych. Celem ogólnym projektu było wzmocnienie konkurencyjności Specmed Sp.z o.o. poprzez wprowadzenie na rynek medyczny innowacyjnych ...

Laptop stoi na biurku, wokół ręce, które wskazują na ekran.

Opracowanie polskiego leku stosowanego w terapii schorzeń ogólnych bakteryjnych u psów i kotów – badania technologiczne

CelVet jest polską firmą prowadzącą badania nad innowacyjnymi lekami weterynaryjnymi oraz kosmetykami dla zwierząt opartymi o zioła i naturalne ekstrakty z roślin. Projekt dotyczył opracowania innowacyjnego leku stosowanego w terapii schorzeń bakteryjnych u psów i kotów. Głównym założeniem było opracowanie żelowej formuły leku, która będzie stabilna, bardzo łatwa w podaniu i jednocześnie niewyczu...

Widok z lotu ptaka na rondo

Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie

Projekt jest kontynuacją działań mających na celu poprawę warunków korzystania z komunikacji zbiorowej zrealizowanych w ramach projektu „Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Jego głównym celem jest poprawa mobilności transportowej, upłynnienie ruchu oraz zwiększenie wykorzystania niskoe...

Lapop z otwartą stroną firmy Revas

Revas – Business Simulation Games

Zespół Revas tworzą młodzi fascynaci, którzy pragną zmienić sposób nauczania biznesu, przedsiębiorczości oraz innych przedmiotów natury ekonomicznej - nie teoretycznie, ale praktycznie; nie nudnie, ale w formie gier. Przygotowali więc dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych i uczelni wyższych nowoczesne pomoce dydaktyczne do uczenia przedsiębiorczości i zarządzania przedsiębiorstwem wraz z pakiet...

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej i kompleksowej usługi rehabilitacji pacjentów geriatrycznych

Klinika Krojanty (założona w 1998 roku) skupia się na leczeniu pacjentów ze schorzeniami układu ruchu, głównie osób starszych cierpiących na wypadnięcie dysku i ostre bóle pleców, jak również bóle stawów i migreny. Zastosowanie w naszej klinice kompleksowego podejścia do rehabilitacji umożliwia pacjentom powrót do sprawności ruchowej i aktywności zawodowej. Celem projektu jest opracowanie i wdroż...

Wdrożenie innowacyjnego procesu technologicznego przygotowania surowca do produkcji mebli z jednoczesnym recyklingiem odpadów

Drewdom jest jedynym w Polsce producentem mebli z drewna olchowego - w ofercie posiadamy meble dziecięce, sypialniane, do jadalni, łazienkowe i meble biurowe. Realizacja projektu wynika z konieczności automatyzacji procesu produkcyjnego w firmie i ograniczenia dużej ilości odpadów technologicznych stanowiących obecnie ok. 30% przerabianej masy drzewnej. Jego celem jest wdrożenie nowego procesu te...

Granulat, który leży na rękach

Zakup usług proinnowacyjnych doradczych oraz wdrożenie innowacyjnej technologii przerobu odpadów z tkanin tworzywowych

Beneficjentem Programu jest Hurtownia Tworzyw Sztucznych Granulat Bis specjalizująca się m.in. recyklingu i compoundingu tworzyw sztucznych oraz w ich dystrybucji. Celem niniejszego projektu było uzyskanie przez ww. firmę przewagi rynkowej w swojej branży poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii związanej z przetwórstwem odpadów z tworzyw sztucznych. W ramach inwestycji zakupiono środki trwałe...

Mężczyzna na tle ściany z drewnianymi częściami

Budowa zakładu produkcji biokompozytów WPC na osnowie polimerów syntetycznych (PVC) oraz pyłu drzewnego pochodzącego z recyklingu odpadów drzewnych, w tym odpadów przemysłu meblarskiego

Hartika Sp. z o.o. jest producentem systemów tarasowych i ogrodzeniowych z kompozytu WPC oraz granulatu WPC. Celem niniejszego projektu było wdrożenie posiadanych przez beneficjenta wyników prac B+R oraz wynalazku firmy – opatentowanego rozwiązania z dziedziny materiałów kompozytowych (patent europejski na bio kompozyt WPC o określonych właściwościach, na jego sposób wytwarzania oraz zastosowanie...

Wdrożenie technologii przyjaznych środowisku w BISS Drukarni Opakowań s.c.

Drukarnia BISS oferuje opakowania foliowe z nadrukiem fleksograficznym na rynek polski i zagraniczny. Odbiorcami produktów firmy są najczęściej duże przedsiębiorstwa produkcyjne z branży spożywczej, cukierniczej, mięsnej, ogrodniczej i chemicznej. Realizacja projektu wynika z potrzeby wprowadzenia optymalizacji procesu drukowania i ograniczenia kosztów zużycia energii elektrycznej i cieplnej w p...

Maszyna drukująca, którą obsługuje mężczyzna

Uruchomienie innowacyjnej platformy B2B do zarządzania kampaniami direct mail

Firma PROGRAFIX Sp z o.o przygotowała platformę B2B Direct Mail online, która pozwoliła jej klientom, na samodzielną wysyłkę oferty/reklamy spersonalizowanej. Dzięki takiej możliwości, można kierować reklamy do odpowiednio wybranej grupy potencjalnych klientów, a jak pokazały badania , odsetek odpowiedzi na takie oferty jest wysoki. W wyniku przeprowadzonych przez firmę prac B+R opracowano algory...

Część urządzenia, leży na stole

Rozwój technologii dedykowanych wzmacniaczy mikrofalowych dla sieci 5G

Microamp Solutions to deep tech startup działający w sektorze wysoko zaawansowanych technologii telekomunikacyjnych, który zajmuje się rozwojem i wdrażaniem innowacyjnej infrastruktury RF dla nowoczesnych sieci 5G i systemów komunikacji bezprzewodowej. Jest to jedyna firma w Europie Środkowo-Wschodniej zajmująca się rozwojem sprzętu RF do zastosowań komercyjnych w sieciach 5G. Projekt dotyczył ro...

Urządzenie do badania oczu

Wdrożenie innowacyjnej techniki wszczepiania oraz sposobu ustawienia mocy soczewek dyfrakcyjnych

Visum Clinic Sp. z o.o. to klinika okulistyczna od lat zajmująca się korekcją wad wzroku u ludzi młodych, korekcją presbiopii u starszych oraz usuwaniem zaćmy i wszczepianiem soczewek wewnątrzgałkowych, poprawiających jakość widzenia. Celem projektu było wdrożenie wyników własnych prac B+R w zakresie chirurgii zaćmy, umożliwiających pacjentom uniezależnienie się od okularów bądź zdecydowane zmnie...

Skrzyżowanie dróg z lotu ptaka

Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. Gen. Ducha) w Lublinie - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Czechów (S12/S17/S19)

Miasto Lublin, wykorzystując wsparcie funduszy unijnych, prowadzi szerokie działania inwestycyjne, mające na celu wyprowadzenie ruchu z centrum. Jednym z nich był projekt przebudowy skrzyżowania ulic: al. Solidarności, al. Gen. Sikorskiego i ul. Gen. Ducha na skrzyżowanie dwupoziomowe z wyspą centralną i łącznicami. Al. Solidarności została poprowadzona estakadą. Natomiast pod wiaduktem (w ciągu ...

Na blacie leżą kartki oraz ołówki

Wsparcie przedsiębiorstwa Klaster Sp. z o.o. we wdrożeniu innowacji

Przedsiębiorstwo Klaster Sp. z o.o. specjalizuje się w kompleksowym zarządzaniu utrzymania czystości. W ramach projektu firma wdrożyła na rynek innowacyjne rozwiązanie z obszaru technologii utrzymania czystości – usługę czyszczenia specjalistycznego, dedykowaną odbiorcom przemysłowym, opartą na technologii „suchego lodu”. Wdrożone rozwiązanie zwiększyło skuteczność czyszczenia wszelkiego rodzaju z...

Wdrożenie innowacyjnego okna SKY LIGHT oraz autorskiej technologii cięcia listew wykorzystując rozwiązania technologiczne przyjazne środowisku

Głównym profilem wieloletniej działalności spółki Tradycja jest produkcja wysokiej jakości okien i drzwi z PVC oraz stolarki aluminiowej. Realizacja projektu umożliwi wprowadzenie na rynek innowacyjnego w skali kraju okna SKY LIGHT, które będzie się charakteryzowało najlepszym współczynnikiem przenikania ciepła o wysokości 0,68 W/m2K oraz brakiem konieczności stosowania wzmocnień stalowych. W nasz...

Żólta maszyna w hali produkcyjnej

Uruchomienie produkcji nowej generacji drutów i splotów sprężających o podwyższonych parametrach i nowych cechach do zastosowań specjalnych

SBN RUNOWO Sp. z o.o. to przedsiębiorstwo produkcyjne oferujące asortyment stali do zbrojenia oraz do sprężania betonu (m.in. druty żebrowane, zgrzewane siatki stalowe, elementy przestrzenne do zbrojenia, druty do sprężania konstrukcji oraz stalowe sploty sprężające). Głównymi odbiorcami wyrobów są firmy budowlane oraz przedsiębiorstwa prefabrykacji betonów. Celem projektu było wdrożenie na rynek ...

Zaoferowanie na rynku kompleksowej, innowacyjnej i ekologicznej usługi regeneracji turbosprężarek i filtrów DPF/FAP.

Od 10 lat specjalizujemy się w usługach regeneracji turbosprężarek do samochodów osobowych, ciężarowych, maszyn budowlanych i rolniczych. Potrzeba realizacji projektu wynika z trendów, które diametralnie zmieniają rynek regeneracji turbosprężarek: miniaturyzacji elementów (downsizing), zwiększania ich prędkości obrotowych, zmniejszania pojemności silników, wykorzystania turbin do silników benzyno...

Półki w sklepie z mydłem w pudełku

Rozwój eksportu Przedsiębiorstwa STARA MYDLARNIA - wypromowanie produktów branży kosmetycznej za granicą

Stara Mydlarnia to producent kosmetyków naturalnych. Od ponad 20 lat produkuje kosmetyki do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów, a także ręcznie wytwarzane kule i muffiny do kąpieli oraz mydła naturalne. Jako jeden z nielicznych producentów w Polsce posiada sieć sklepów oferujących kosmetyki własnej produkcji. Przez pierwsze lata działalności produkty Starej Mydlarni zdobyły uznanie klientów krajow...

Puszki z piciem stoją na blacie

Promocja oraz internacjonalizacja na rynku Republiki Południowej Afryki napoju energetycznego KABISA produkowanego przez Mutalo Group

Mutalo Group jest polskim producentem napojów energetycznych. Flagowym produktem firmy jest napój KABISA, którym Spółka podbiła rynek Afryki Subsaharyjskiej. Aktualnie napój rozpoznawalny jest nie tylko na kontynencie afrykańskim, ale również w Europie. Celem projektu było wprowadzenie i spopularyzowanie marki KABISA na rynku Republiki Południowej Afryki oraz zwiększenie bazy nabywców oferowanego ...

Granulat w trzech słoiczkach

Opracowanie innowacyjnej technologii recyklingu materiałowego polimerów termoplastycznych na bazie recyklatu PE, PP i ich mieszanin celem otrzymania pełnowartościowego składu regranulatów

LUK-PLAST to przedsiębiorstwo z Inowrocławia działające w branży recyklingowej. Firma zajmuje się m.in. produkcją wyrobów z tworzyw sztucznych. W swoich zasobach posiada własny nowoczesny park maszynowy, w tym kilka linii granulacyjnych oraz rozbudowane zaplecze magazynowe. Przedmiotem niniejszego projektu było opracowanie innowacyjnego procesu produkcji regranulatów o znacznie lepszych właściwoś...

Otwarty słiczek z czerwonym proszkiem, stojący na blacie

Opracowanie nowego produktu opartego na innowacyjnej recepturze kosmetyku w proszku o właściwościach myjących w kontakcie z wodą

Przedmiotem współfinansowanego ze środków unijnych projektu było zlecenie prac B+R mających na celu stworzenie nowego produktu opartego na innowacyjnej recepturze kosmetyku w proszku o właściwościach myjących w kontakcie z wodą. W rezultacie nawiązano współpracę z jednostką naukowo-badawczą w celu opracowania produktu, a co za tym idzie – pozyskano specjalistyczną wiedzę w zakresie receptury kosm...

Katalogi firmy leżą na blacie

Rozwój eksportu poprzez promocję marki produktowej Greenvit na rynkach międzynarodowych

Greenvit sp. z o.o. jest producentem wysokiej jakości ekstraktów roślinnych. To firma rodzinna założona w 2010 roku. Tworzą ją specjaliści z bogatą wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie biotechnologii, produkcji oraz handlu ekstraktami roślinnymi i surowcami naturalnymi. Oferta firmy obejmuje wyciągi z roślin w formie płynnej, gęstej i suchej oraz z wykorzystaniem różnych nośników, takich jak np. w...

Ekran z widokiem platformy teledetekcyjnej

Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych poprzez opracowanie platformy teledetekcyjnej opartej na nowatorskiej metodzie inwentaryzacji roślinności

W ramach projektu opracowano i wdrożono pionierską platformę teledetekcyjną opartą na nowatorskiej metodzie inwentaryzacji roślinności. Wnioskodawca otrzymał z Urzędu Patentowego sprawozdanie o stanie techniki zgłoszenia, niepodważające nowości i poziomu wynalazczego wynalazku. Platforma teledetekcyjna dostarcza wielospektralne dane obrazowe (zdjęcia lotnicze) oraz wektorowe (chmury punktów), któ...

Udział w Programie promocji branży sprzętu medycznego sposobem zwiększenia rozpoznawalności marki biokompozytu kościozastępczego FlexiOss zw. "sztuczną kością".

Medical Inventi S.A. stworzyła  kompozyt bioaktywny uzupełniający ubytki kostne. Firma jest twórcą tzw. „sztucznej kości”. Ten biomateriał dzięki swoim właściwościom znajduje szerokie zastosowanie w zakresie stomatologii implantacyjnej, ortopedii jak również w przypadku urazów powstałych w wyniku mechanicznego uszczerbku, bądź chorób nowotworowych. Jest min. laureatem konkursu Polski Produkt Przys...

Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w produkowanych maszynach poprzez wprowadzenie nowego procesu technologicznego dotyczącego cięcia i gięcia elementów stanowiących poszczególne podzespoły wytwarzanych maszyn

Specjalizujemy się w produkcji maszyn dla branży obróbki drewna. Wdrożone w ramach projektu procesy pozwolą nam na realizację wielu nowych operacji i tym samym produkcję maszyn, jakich dotąd nie była w stanie wykonać ze względu na braki technologiczne. Nie mogliśmy wdrożyć wielu nowatorskich rozwiązań, które powstawały w naszym zespole projektowym, ponieważ brak było precyzyjnego cięcia, albo odpo...

Podniesienie konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie nowego produktu (peletu) i udoskonalenie oferowanych produktów w wyniku zastosowania innowacyjnych technologii przyjaznych środowisku.

Firma FORENDA działa w branży obróbki drewna, a celem projektu jest wprowadzenie nowego procesu próżniowego suszenia drewna, który pozwoli na osiągnięcie wyższej jakości wyrobów drewnianych i poszerzenie grupy odbiorców naszych produktów (dotąd głównie z branży budowlanej) o producentów mebli i elementów wykończeniowych. Ponadto, planujemy uruchomienie produkcji pelletu, co będzie odpowiedzią na d...

Maszyna w hali produkcyjnej

Opracowanie nowego produktu – urządzenia do diagnozowania właściwości mechanicznych złożonych powierzchni w skali nanometrowej (zawierających struktury o silnie nachylonych powierzchniach bocznych)

Firma PIK INSTRUMENTS zajmuje się dystrybucją oraz serwisem nowoczesnych, zaawansowanych urządzeń laboratoryjnych. Specjalizuje się m.in. w mikroskopii elektronowej oraz w rozwiązaniach do preparatyki próbek. W swojej ofercie posiada urządzenia ponad 25 producentów sprzętu laboratoryjnego. Przedmiotem niniejszego projektu było opracowanie nowego produktu w postaci unikalnego na światową skalę urz...

Wdrożenie niskoodpadowej i zautomatyzowanej technologii spawania detali metalowych

Metrol oferuje usługi produkcji i obróbki elementów metalowych. Projekt stanowi odpowiedź na potrzeby klientów w zakresie jakości wykonanych detali, oraz ma na celu zmniejszenie strat materiałowych i energetycznych generowanych w procesie produkcyjnym. Stosowane dotąd w zakładzie ręczne techniki spawania obarczone są brakiem powtarzalności i nieprecyzyjnością pracy ludzkiej, które powodują nieakce...

Wdrożenie innowacyjnej technologii wtórnego zastosowania materiałów poprzez skuteczny recykling in situ przy budowie infrastruktury kolejowej.

Nasza firma realizuje projekty technologiczne na potrzeby budownictwa drogowego i melioracyjnego. Wykonujemy m.in. przebudowę nasypów przy wiaduktach kolejowych, mostach oraz w miejscach trudno dostępnych. W trakcie przebudowy starych linii kolejowych jednym z głównych problemów jest dostosowanie istniejących budowli ziemnych i mostów do wymaganych parametrów bez konieczności ich rozbiórki. Projek...

Czarne części urządzenia

Wprowadzenie na rynek światowy innowacyjnych produktów dla branży automotive opartych o przeprowadzone prace B+R

Beneficjent dofinansowania ze środków unijnych w ramach działania 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R jest liderem na europejskim rynku produkcji asortymentu z tworzywa EPP dla branży automotive. Produkty z EPP wykorzystuje się głównie jako elementy konstrukcyjne i ochronne. Produkowane są np. w postaci wkładek absorbujących energię zderzaków samochodowych, mających bardzo duży wpływ m.in. na o...

Zdjęcie kosmetyków La Perla

Wzrost konkurencyjności La Perla Sp. z o.o. poprzez rozwój eksportu własnej linii kosmeceutyków Beauty Box by La Perla

La Perla oferuje usługi z zakresu medycyny estetycznej, nowoczesnej kosmetologii hi-ech, chirurgii plastycznej oraz spa. Jako sieć obecnie 10 klinik posiada najszerszą i najbardziej kompleksową ofertę na rynku. Ponadto firmę wyróżnia bogate menu zabiegowe, w tym kilkanaście autorskich procedur zabiegowych (rytuały spa) opartych na produkowanych na wyłączność kosmetykach Beauty Box by Klinika la Pe...

Pomieszczenie, w którym znajdują się drzwi

Wzrost konkurencyjności firmy Erkado poprzez wdrożenie strategii wzorniczej.

Realizowany przez firmę projekt polegał na wdrożeniu strategii wzorniczej, opracowanej przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie. Rekomendacje dotyczące nowych produktów wymagały powiększenia parku maszynowego firmy. W ramach projektu zakupiono nowoczesną linię służącą do lakierowania elementów drzwiowych (skrzydeł i ościeżnic). W ofercie znalazło się ponad 30 nowych modeli drzwi, w tym...

Dywersyfikacja produkcji w Firmie Handlowo Usługowej GEO EKO poprzez wdrożenie innowacyjnego antysmogowego nawiewnika okiennego.

GEO-EKO jest producentem, instalatorem i dystrybutorem urządzeń do systemów wentylacyjnych, który ciągle dąży do jak najlepszego dopasowania oferty do oczekiwań klientów, a także poprawy zdrowia i ekologizacji społeczeństwa. Polskie miasta należą niestety do najbardziej zanieczyszczonych smogiem w Europie. Dlatego w ramach projektu stworzymy urządzenie wentylacyjne oczyszczające powietrze wpływają...

Kobieta siedzi przed dwoma ekranami od komputerów

Wzrost konkurencyjności spółki CC METAL w wyniku wdrożenia strategii wzorniczej

Firma CC METAL powstała w 2010 roku jako producent elementów stalowych i aluminiowych dla budownictwa. Z czasem firma CC METAL poszerzyła swoją działalność, m.in. o projektowanie specjalistyczne konstrukcji dla budownictwa, stanowisk laboratoryjnych i dydaktycznych czy urządzeń specjalistycznych na indywidualne zamówienie. Głównym celem projektu było podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa...

Wdrożenie innowacyjnej technologii zabezpieczenia antykorozyjnego w produkcji konstrukcji stalowych.

Nabywcy konstrukcji stalowych narażonych na czynniki środowiskowe, takich jak hale przemysłowe i magazynowe, szukają wyrobów, które podczas użytkowania nie będą wymagały remontu przez jak najdłuższy czas. Głównym czynnikiem wpływającym na żywotność konstrukcji jest ograniczenie utleniania żelaza w kontakcie z czynnikami zewnętrznymi, czyli ochrona konstrukcji przed korozją. Dlatego opracowaliśmy i...

Screen z komputera przedstawiający kalendarz

 Modułowy system analizy obrazu i identyfikacji produktów

W ramach realizacji projektu pn.”Modułowy system analizy obrazu i identyfikacji produktów”  zespół specjalistów twórczo połączył telekomunikację, informatykę, Internet rzeczy oraz uczenie maszynowe i zaproponował inteligentne rozwiązanie wspierające kontrolę dostępności produktów. Zakres projektu obejmował prace programistyczne, ekspertyzy w zakresie optymalizacji systemu oraz testowanie platformy...

Mężczyzna przycina części

Wdrożenie do produkcji w firmie „STANPAUL” wzoru przemysłowego, linii umywalek z materiałów typu solid surface, z funkcjami dla osób niepełnosprawnych

Firma STANPAUL specjalizuje się w produkcji blatów kuchennych i łazienkowych oraz umywalek wielostanowiskowych i zlewozmywaków. Oferta Beneficjenta obejmuje również lady barowe i recepcyjne, misy umywalkowe, odpływy liniowe, korki umywalkowe oraz oryginalne oświetlenie. Celem niniejszej inwestycji było wdrożenie do produkcji innowacyjnego projektu wzorniczego. Projekt dotyczył linii wzorniczej um...

Zdjęcia sotiska targowego z uczestnikami, oszyldowane nazwą BioMaxima

Zwiększenie konkurencyjności BioMaxima S.A. poprzez uczestnictwo w programie promocji branży sprzętu medycznego.

BioMaxima  jest notowanym na NewConnect polskim producentem podłoży mikrobiologicznych a także szerokiej gamy odczynników oraz sprzętu do diagnostyki invitro. Jest także dystrybutorem produktów uznanych światowych firm diagnostycznych. Przedmiotem projektu był udział  w działaniach promocyjnych uwzględnionych w Programie promocji branży sprzętu medycznego w celu promowania na rynkach zagranicznyc...

Widok z lotu ptaka na drogę i rondo

Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Casino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)

Inwestycja objęła budowę nowego odcinka ul. Bohaterów Monte Casino, między ul. Wojciechowską, a węzłem Sławinek na przedłużeniu al. Solidarności. Powstała dwujezdniowa droga, biegnąca nad Suchą Doliną. Głównym celem projektu była poprawa dostępności komunikacyjnej Lublina w zakresie infrastruktury drogowej. Wybudowana droga zapewnia szybki dojazd z dzielnic Czuby i Rury, gminy Konopnica do obwodn...

Widok stoiska targowego z produktami do pielęgnacji stóp

Dobry Stolarz i świat u zdrowych stóp

Przedmiotem projektu była promocja konkurencyjnej w skali światowej linii innowacyjnych produktów do pielęgnacji stóp o nazwie MiaCalnea. Marka MiaCalnea to również naturalne produkty do manicure, depilacji czy walki z cellulitem. Produkty w większości wykonane są z naturalnych materiałów, takich jak drewno, kwarc czy kauczuk. Dobry Stolarz stworzył linię profesjonalnych akcesoriów kosmetycznych w...

Wdrożenie technologii przyjaznych środowisku w firmie PROTECH w związku z wdrażanymi innowacjami produktowymi i procesowymi

Odpowiedzią na rosnące zanieczyszczenie powietrza jest ograniczenie zużycia paliw kopalnych i promowanie przez instytucje europejskie systemów grzewczych wykorzystujących źródła odnawialne, takie jak biomasa. Projekt Protech wspiera ten trend poprzez wprowadzenie na rynek nowego typu kondensacyjnych kotłów grzewczych na pellet o mocy 140 kW i najwyższej klasie energetycznej – największych z produk...

Widok poukładanych jedne na drugich blach dachowych

Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań poprzez pozyskania proinnowacyjnych usług doradczych w Renata Pietryka Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Mansard”

Celem realizacji projektu było pozyskanie wsparcia doradczego oraz wdrożenie innowacji produktowej i procesowej. Została wdrożona innowacja produktowa w postaci pokryć dachowych o poprawionej odporności mechanicznej przy zastosowaniu powłoki proszkowej, wykorzystującej nanokompozyty polimerowe. Produkty zostały pokryte specjalną warstwą ochronną, która umożliwiła wydłużenie ich odporności nawet d...

Certyfikaty

Usługi doradcze w zakresie innowacji dla DreamART Sp. z o.o.

DreamART to przedsiębiorstwo działające od 2010 r., którego działalność koncentruje się na doradztwie biznesowym niezbędnym do prawidłowego wdrożenia rozwiązań technologicznych w przedsiębiorstwie oraz wsparciu w zakresie optymalizacji i zarządzania zasobami IT w firmie. Przedmiotem projektu było skorzystanie przez firmę DreamART z proinnowacyjnych usług doradczych świadczonych przez wybraną akre...

Domielanie, frakcjonowanie i kalibrowanie granulatu gumowego.

Vinderen zamierza rozszerzyć działalność o wytwarzanie nowego produktu - pyłu aktywnego wytwarzanego na bazie innowacyjnego, kalibrowanego i standaryzowanego geometrycznie granulatu gumowego otrzymywanego w procesie recyklingu opon. Dołączy on do marki Rubtiler obejmującej produkty z gumy wytwarzanej ze zużytych opon. W projekcie przewidziano zaprojektowanie, montaż, instalację oraz uruchomienie ...

Wzrost konkurencyjności DRUKARNI AMICUS Klaudiusz Nadolny poprzez wykorzystanie rozwiązań technologicznych przyjaznych środowisku

Celem projektu jest zastosowanie w drukarni AMICUS hybrydowej technologii druku etykiet „wąskowstęgowych” łączącej w sobie druk cyfrowy tonerowy, flekso UV LED oraz rotacyjny finishing. Dzięki niej zaoferujemy nowy produkt w postaci personalizowanych i wielowariantowych etykiet z roli, w tym etykiet biodegradowalnych wymagających dodatkowego uszlachetniania realizowanego w jednym przebiegu. Produk...

Wzrost konkurencyjności firmy Comptest Sp. z o. o. poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnej usługi w zakresie naprawy sprzętu telekomunikacyjnego – inteligentny recykling

Jesteśmy niezależnym pogwarancyjnym centrum serwisowym b2b sprzętu elektronicznego skoncentrowanym na produktach telekomunikacyjnych, sieciowych, energetyce i automatyce. Wykonujemy inżynierię wsteczną sprzętu do diagnostyki i rozwiązywania napraw. Realizacja projektu pozwoli nam na opracowanie niedostępnej na polskim rynku usługi umożliwiającej naprawę sprzętu telekomunikacyjnego i jego ponowne u...

Otwarty laptop stoi na blacie, na laptopie znajduje się katalog

Projekt zestawu elementów wyposażenia przestrzeni publicznych związanych z komunikacją – przystanki autobusowe, perony kolejowe, centra przesiadkowe

KOMSERWIS specjalizuje się w zakresie projektowania i realizacji małej architektury, a także w planowaniu miejskich przestrzeni. To producent wysokiej jakości nowoczesnych i funkcjonalnych wyrobów, takich jak: ławki, siedziska, kosze, stojaki na rowery, osłony drzew, donice i wiele innych. Celem niniejszego przedsięwzięcia było opracowanie projektu wzorniczego dla zestawu elementów wyposażenia pr...

Zdjęcie biurka z tabletem i wyświetloną mapą, obok położone foldery firmy Ab tech

Zwiększenie konkurencyjności międzynarodowej AP-Tech sp. z o.o. poprzez udział w branżowym programie promocji

Przedmiotem projektu był udział w programie promocji branży części samochodowych i lotniczych. Głównym produktem eksportowym firmy AP-Tech jest Clear AirSpace  – mobilna aplikacja dla pilotów samolotów i helikopterów, będąca narzędziem pomocniczym do nawigacji podczas operacji lotniczych. Innowacyjność produktu w głównej mierze polega na indywidualnym dostosowaniu do potrzeb instytucji. Dzięki tak...

Wdrożenie nowej gamy produktów z nadrukowanymi strukturami elektroluminescencyjnymi będących efektem prac badawczych

Projekt dotyczył wdrożenia prac B+R, poświęconych nowemu sposobowi produkcji dokumentów, zawierających świecące struktury elektroluminescencyjne z wykorzystaniem standardowych technologii sitodruku i druku offsetowego.  Celem projektu było wprowadzenie na rynek nowych, innowacyjnych na rynku międzynarodowym produktów, opakowań, standów reklamowych oraz książeczek dla dzieci z nadrukowanymi strukt...

Zbliżenie na szybę z zewnątrz

ML SYSTEM S.A.

W ramach projektu wdrożono wielofunkcyjną szybę zespoloną PVGLASS+. Misją przewodnią spółki jest wpisywanie paneli w krajobraz zastany, czyli fotowoltaika zintegrowana z budynkiem (BIPV).  Konstrukcja szyby została opracowana w Fotowoltaicznym Centrum Badawczo-Rozwojowym firmy ML System. W jednym urządzeniu zintegrowano trzy różne funkcje: możliwość regulacji transparentności szyby, ogniwa fotowo...

Biurko z laptopem i innymi urządzeniami

Wdrożenie kompleksowego systemu diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń mikrokrążenia pod postacią pierwotnego i wtórnego zespołu Raynauda

Projekt dotyczył innowacyjnej metody diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń mikrokrążenia pod postacią pierwotnego i wtórnego zespołu Raynauda.  Zespół Raynauda wywoływany jest zaburzeniami mikrokrążenia, powodującymi skurcz naczyń, objawiający się nagłym zblednięciem, następnie zasinieniem i zaczerwieniem palców rąk, stóp, rzadko nosa oraz małżowin usznych, któremu towarzyszą zdrętwienie i ból. Pr...

Płytki elewacyjne

Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji hydroforowych płytek elewacyjnych wytworzonych na bazie białej masy ceramicznej (klinkierowej)

Przedmiotem projektu było rozpoczęcie produkcji innowacyjnych hydrofobowych (nieprzepuszczalnych dla wody) płytek klinkierowych z białej masy ceramicznej. W wyniku realizacji projektu wdrożono do produkcji nowy, innowacyjny produkt – klinkierową płytkę hydrofobową wytworzoną z białej masy ceramicznej, której głównymi zaletami są: podniesiona odporność na zabrudzenia, podniesiona odporność na ...

Zbliżenie szyby, ulotka informująca o produkcie

Elektroniczne żaluzje – inteligentne okno. Szyba, żaluzja, ekran. Trzy funkcje w jednym.

Firma przeszła inkubację w projekcie „Platforma Startowa TechnoparkBiznesHub” i skorzystała ze wsparcia oferowanego przez Inkubator Technologiczny. Dofinansowanie projektu pozwoliło spółce na zakup maszyn oraz testowanie prototypu inteligentnej szyby z wbudowanymi żaluzjami.  Produkt opiera się na innowacyjnej technologii szklenia z sekwencjami o różnym stopniu przepuszczalności promieniowania sł...

Mężczyzna spawa urządzenia metalowe

Opracowanie modelu biznesowego internacjonalizacji przedsiębiorstwa BENDEX sp. z o.o. sp. k.

Firma BENDEX specjalizuje się w produkcji wyrobów z metalu. Głównymi produktami wytwarzanymi w zakładzie są grille, wędzarnie, koksowniki, paleniska oraz meble ogrodowe. W ramach realizacji projektu spółka zleciła opracowanie modelu internacjonalizacji. Ekspertyza przygotowana przez zewnętrzną jednostkę opierała się na analizie możliwości eksportowych firmy oraz poszukiwaniu potencjalnych kontrah...

Maszyna w hali produkcyjnej

Wdrożenie do produkcji nowej generacji pochłaniaczy pary do pieców konwekcyjno-parowych

Beneficjent programu wprowadził na rynek pochłaniacze pary do pieców konwekcyjno-parowych – produkt nowej generacji, nad którym prowadzono wcześniej kilkuletnie badania. Na czas prac nad rozwiązaniem firma RETECH uzyskała status Centrum Badawczo-Rozwojowego, a wyniki ówcześnie przeprowadzonych badań w ramach CBR, zaowocowały kolejnym etapem działań w postaci niniejszego projektu. Zgodnie z założ...

Wielowymiarowy proces kontroli budowli hydrotechnicznej integrujący dane uzyskane z pomiarów: hydrograficznych, geodezyjnych i fotogrametrycznych.

ECHOGRAM świadczy usługi wspomagające transport morski, a w szczególności nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi morskiej i śródlądowej oraz usługi związane z ochroną środowiska morskiego i utrzymaniem akwenów portowych oraz torów podejściowych. Projekt stanowi odpowiedź na zmieniające się potrzeby właścicieli i użytkowników budowli hydrotechnicznych oraz podmiotów zajmujących się ich inspekcją w zakr...

Ekran komputera otwarty na stronie

Opracowanie wieloparametrowego automatu decyzyjnego działającego w czasie rzeczywistym, dla operatorów punktu gastronomicznego dla optymalizacji oferty przy przyjmowaniu zamówienia

W ramach niniejszego projektu firma Foodsoft zleciła przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych zewnętrznemu podmiotowi. Dzięki wsparciu ze środków unijnych podjęto współpracę z Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego i Wydziałem Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ. Celem głównym projektu było opracowanie specjalistycznego oprogramowania dla branży gastronomicznej w postaci działającego w c...

Widok małego samolotu zdalniesterowanego

”Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych sposobem na wprowadzenie innowacji produktowej w ANTEX II Sp. z o.o.”

W ramach realizacji projektu wprowadzono innowacją produktową, polegającą na świadczeniu kompleksowej usługi z zakresu budowy dróg, wykonywanej w modelu "zaprojektuj i wybuduj", w oparciu o model 3D, z wykorzystaniem otwartego formatu wymiany danych IFC. Podstawowa korzyść osiągana przez firmy, dzięki technologii BIM, to doskonałej jakości dokumentacja projektowa. Koordynując wszystkie branże pro...

Na blacie leżą tablet, telefon i urządzenie

Opracowanie projektów wzorniczych dla dwóch urządzeń wchodzących w skład innowacyjnego systemu przyzywowego

Celem projektu było wdrożenie do oferty nowego produktu – innowacyjnego systemu przyzywowego dla branży medycznej. W jego ramach powstały dwa projekty wzornicze obudów urządzeń przyzywowych – pilota przyłóżkowego dla pacjenta oraz dystrybutora komunikatorów mobilnych. Beneficjent dofinansowania unijnego zlecił podmiotom zewnętrznym realizację usług doradczych polegających na przeprowadzeniu profe...

Metalowe elementy

Innowacyjny proces i linia produkcyjna do wytwarzania profili giętych z taśmy ocynkowanej – opracowanie technologii i projektu urządzenia walcującego

Beneficjentem niniejszego Programu jest Hanbud Sp. z o.o. – producent pokryć dachowych i ogrodzeń metalowych z Podlasia. Przedsiębiorstwo posiada w swojej ofercie między innymi: modułowe oraz cięte na wymiar blachodachówki, blachy trapezowe, profile konstrukcyjne Z i C oraz profile do suchej zabudowy, a także ogrodzenia przemysłowe i posesyjne. Stale rosnące doświadczenie zespołu Hanbud pozwala S...

Zarys sylwetki osoby, która siedzi przed ekranem komputera

Opracowanie i przetestowanie innowacyjnej kompleksowej usługi diagnostyczno-profilaktyczno-leczniczo-opiekuńczej dotyczącej Wielkich Problemów Geriatrycznych (WPG)

Firma Bio-Relax Centrum Medyczne działa na rynku od 1991 r. i posiada obecnie trzy nowoczesne placówki, specjalizujące się w zakresie świadczeń z rehabilitacji. Celem projektu było opracowanie modelu kompleksowego postępowania z osobami dotkniętymi Wielkimi Problemami Geriatrycznymi (WPG). Do WPG zalicza się: zaburzenia równowagi i upadki, zespół słabości, unieruchomienia, depresje wieku podeszłe...

Zużyte kartridże do drukarek

Wdrożenie na rynek europejski innowacyjnej usługi w postaci przyjęcia i przetworzenia kartridży

Celem realizacji projektu była możliwość zaoferowania na rynku europejskim zupełnie nowej usługi w zakresie przyjmowania i przetwarzania zużytych kartridży do drukarek. W wyniku jego wdrożenia możliwy był nie tylko recykling i inne formy odzysku odpadów, ale także przeprowadzenie procesu unieszkodliwiania odpadów, takich jak zużyte wkłady do drukarek. Zautomatyzowana linia rozdrabnia kasety druku...

Widok pokoju z meblami jak granatowe krzesło, łóżko z białym zagłówkiem, drzwi ze zdobioną ościeżnicą

 Rozwój i wzrost konkurencyjności firmy BUMERA Sp.z o.o.poprzez wdrożenie strategii wzorniczej

Projekt polegał na usprawnieniu wzorniczym dwóch już istniejących systemów meblowych. Do wdrożenia wybrano zakres działań wzorniczych, który był zgodny ze strategią biznesową firmy. W ramach realizacji projektu opracowano projekt wzorniczy nowego systemu mebli wraz z wybranymi elementami dodatkowego wyposażenia pokoju hotelowego. Powstał projekt pięciu drzwi hotelowych (pokojowych) z ościeżnicą i...

Linia produkcyjna umieszczona na hali

Wprowadzenie na rynek innowacyjnej gamy desek sedesowych w wyniku wdrożenia rekomendacji Strategii wzorniczej w działalności „Sanit-Plast” Filipczak Sp.J.

Sanit-Plast to producent artykułów plastikowych, rodzinna fabryka z 20-letnią tradycją. Jest największym zakładem produkującym deski sedesowe z polipropylenu oraz duroplastu. Celem projektu było opracowanie i wdrożenie do produkcji nowych linii wzorniczych desek sedesowych z polipropylenu oraz z duroplastu wyposażonych w system szybkiego wypinania. Projekt realizowany był w dwóch etapach wynikają...

Wózek akumulatorowy z napędem

Wdrożenie do produkcji nowego wózka akumulatorowego podnośnikowego, prowadzonego

W ramach projektu wdrożono do produkcji nowy wózek akumulatorowy z napędem. Akumulatorowy wózek podnośnikowy przeznaczony jest do prac transportowych w warsztatach, magazynach czy halach produkcyjnych. Jego wysokość jest regulowana i może być dostosowana do standardowej wysokości stołów roboczych, pras i innych stanowisk. Wózek jest dostosowany do podnoszenia i przewożenia ładunków o masie do 600...

Podniesienie konkurencyjności KYOJI sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań produktowych i procesowych

Potrzeba realizacji projektu wynika ze zdiagnozowania problemów w rozpoznawaniu intensywności emocji i odczuć u osób z osób z zaburzeniami psychicznymi oraz cierpiących na stany ostrego i/lub przewlekłego bólu. Kyoji opracowało rejestrator odczuć subiektywnych i zachowań zapisujący informacje dotyczące czasu wystąpienia wydarzeń związanych z danym zaburzeniem, ich intensywności oraz długości trwan...

Podniesienie konkurencyjności Spółki SILVAM-EX poprzez udział w zagranicznych imprezach gospodarczych w ramach programu branżowego Moda Polska

Firma SILVAM-EX Tomasz Michalski Piotr Tyca Spółka Jawna specjalizuje się w produkcji i sprzedaży wyrobów jubilerskich, w szczególności biżuterii srebrno – bursztynowej. Głównym celem projektu z pozyskanych środków unijnych było podniesienie konkurencyjności spółki SILVAM-EX poprzez udział w zagranicznych imprezach gospodarczych w ramach programu promocji branży Moda Polska. Firmie SILVAM-EX zale...

Widok stojących jeden za drugim trolejbusów

Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum komunikacji dla LOF

Inwestycja w Lublinie jest projektem kompleksowym, objęła inwestycje strukturalne, zakup taboru niskoemisyjnego oraz rozbudowę systemu informacji pasażerskiej. Przedmiotem realizacji była:• budowa ul. Muzycznej na odcinku od wysokości zjazdu na teren stadionu miejskiego do skrzyżowania z ul. Głęboką, ul. Nadbystrzycką i ul. Narutowicza wraz z obiektem mostowym nad rzeką Bystrzycą, buspasami i tra...

Wdrożenie do przedsiębiorstwa innowacyjnego procesu redukcji odpadu w postaci przetwarzania złomu mieszaniny odpadów, w tym elektroodpadów.

Rynek recyklingu pojazdów, obrotu złomem żelaznym oraz przerabiania go na złom wsadowy, na którym działa firma Holdmar, ma ogromny potencjał wynikający z obecnych trendów gospodarczych i społecznych. Wpisuje się on bezpośrednio w polityki horyzontalne UE dotyczące ochrony środowiska- zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji, ponown...

Zwiększenie konkurencyjności PLAST-FARB poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnej linii technologicznej SAFE HYBRID

Jesteśmy producentem opakowań z tworzyw sztucznych sprzedawanych do 32 krajów świata, takich jak koperty i torby kurierskie, taśm bezpieczne i plombujące, torby reklamowe i worki. Projekt jest efektem skierowania firmy ku zrównoważonemu rozwojowi i poszukiwania rozwiązań poprawiających jakość środowiska naturalnego i w maksymalny stopniu biodegradowalnych. Celem projektu jest wdrożenie zasadniczej...

Koparka na tle hałd mieszanki

Wdrożenie innowacji produktowej w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym

Projekt polegał na wdrożeniu eksperymentalnej, wysokomodyfikowanej emulsji asfaltowej oraz nowej receptury mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej z udziałem recyklatu destruktu smołowego, w formie zgranulowanego odpadu. Takie zastosowanie nie było wcześniej wykorzystywane jako składnik mieszanki. Głównym celem projektu było wprowadzenie do produkcji i oferty nowej mieszanki o unikatowych parame...

widok stoiska targowego

Internacjonalizacja firmy Lech Kostyszak Design na rynkach USA, Włoch i Niemiec poprzez udział w zagranicznych targach meblarskich.

Lech Kostyszak Design jest producentem drewnianych wanien, umywalek i akcesoriów łazienkowych. To rodzinna firma, która oferuje produkty najwyższej jakości, wyszukane pod względem stylu. W ramach niniejszego projektu firma wykorzystała dofinansowanie PARP w celu promocji własnej marki za granicą. W pierwszej kolejności zainwestowano w usługę szkoleniowo-doradczą, która umożliwiła beneficjentowi z...

Laptop pokazujący stronę internetową

Wprowadzenie innowacji procesowej do usługi tworzenia i udostępniania szkoleń online poprzez opracowanie nowej architektury uzupełnionej innowacyjnymi algorytmami wspierającymi procesy nauczania dla firmy Codementors Sp. z o.o.

Przedmiotem realizacji były prace badawczo-rozwojowe nad wprowadzeniem innowacji procesowej do usługi szkolenia programistów, polegającej na maksymalnie wiernym, całkowitym przeniesieniu procesu kształcenia stacjonarnego do środowiska online. W rezultacie powstała nowa, osadzona w rzeczywistości wirtualnej, architektura systemu, która wykorzystuje innowacyjne algorytmy wspierające procesy nauczan...

Widok z lotu ptaka na rondo

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 na odcinku od skrzyżowania ul. Płoskiego z ul. Witosa/Bukowskiego do węzła Jaroty (S51)

Inwestycja zlokalizowana jest w Województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim. Zrealizowana inwestycja jest wynikiem współpracy gminy Olsztyn i Województwa - właścicieli gruntów. W ramach realizacji projektu dofinansowanego ze środków unijnych przebudowano odcinek drogi o długości 2,69 km (z czego ok. 0,5 km w granicach miasta Olsztyna, a ok. 2,2 km na terenie gminy Stawiguda). Realiza...

Zdjęcie nowej sklepowej lady chłodniczej na produkty spożywcze

Wzmocnienie konkurencyjności RAPA S.MIĘDLAR W. I I.SZYMAŃSCY SPÓŁKA JAWNA poprzez wdrożenie rekomendacji strategii wzorniczej

Firma „Rapa” to jeden z wiodących producentów mebli chłodniczych w Polsce. Działalność produkcyjną rozpoczęła w 1996 roku w Lublinie.  W ramach realizacji niniejszego projektu został przeprowadzony audyt wzorniczy będący analizą działalności spółki RAPA pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych, której wynikiem jest strategia wzornicza. Działania, które zostały podjęte w ramach audytu wzornic...

Koparka i odpady

Opracowanie innowacyjnego paliwa z odpadów z wykorzystaniem odpadów o wysokiej zawartości chloru oraz technologii wytwarzania tego paliwa

Przedmiotem projektu było opracowanie znacznie ulepszonego paliwa alternatywnego na bazie odpadów, pochodzących ze stacji demontażu pojazdów, przemysłu przetwórstwa tworzyw sztucznych, przemysłu produkcji z materiałów drewnopochodnych oraz stanowiących balast posortowniczy, charakteryzujących się wysoką zawartością chloru. Zakres projektu obejmował przeprowadzenie przez Wydział Inżynierii Środowi...

Wodok osoby siedzącej w szybowcu

Innowacyjny szybowiec wyczynowy z elektrycznym zespołem napędowym

Przedmiotem projektu był zakup usługi polegającej na przeprowadzeniu prac B+R nad opracowaniem znaczącego ulepszenia istniejącego wyrobu – szybowca SZD-56-2 Diana 2, przez jego integrację z elektrycznym zespołem napędowym FES (Front Electric Selflaunch/Sustainer propulsion system). Efektem realizacji projektu jest innowacja produktowa w postaci nowej jakości szybowca wyczynowego wyposażonego w na...

Wdrożenie ekologicznego zautomatyzowanego procesu obróbki form fleksograficznych

PolimerPro projektuje i wytwarza fleksograficzne formy polimerowe na potrzeby drukarni Fleksograficznych. Projekt jest rozwinięciem specjalizacji firmy polegającej na wykonywaniu na zlecenie zestawów fotopolimerowych form (matryc) drukowych. Ma on na celu wdrożenie zautomatyzowanego procesu wymywania i obróbki form fotopolimerowych, który umożliwi uzyskanie wysokiej jakości i powtarzalności obrazu...

Widok silosów z innymi maszynami

Wprowadzenie innowacyjnego produktu przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o.

Celem prac badawczo-rozwojowych było opracowanie nowej mieszanki mineralno-emulsyjnej do budowy i utrzymania dróg o niskim natężeniu ruchu, w trudnych warunkach klimatycznych, o wysokich parametrach wytrzymałościowych. Przedsiębiorstwo posiada wyłączne prawa do wyników prac badawczo-rozwojowych, prace te zostały zlecone w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynkowe na tego typu produkt – drogi o niskim...

Części elektryczne

Rozwój działalności eksportowej firmy GRENTON SP. Z O.O. poprzez udział w Branżowym Programie Promocji dla Branży Budowy i Wykańczania Budowli

Firma Grenton zajmuje się produkcją kompletnego systemu inteligentnego domu. System Smart Home Grenton składa się zarówno z warstwy hardware’owej, modułów zaprojektowanych i produkowanych w Polsce, ale również z oprogramowania konfiguracyjnego Object Manager oraz intuicyjnej aplikacji myGrenton, pozwalającej użytkownikom systemu na zarządzanie swoim domem z urządzeń mobilnych. Głównymi zadaniami s...

Jacht na wodzie

Rozwój eksportu CP YACHTS – wypromowanie produktów branży jachtów i łodzi rekreacyjnych za granicą

Projekt dotyczył uczestnictwa firmy w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowym programie promocji branży jachtów i łodzi rekreacyjnych w celu promowania oferty CP YACHTS, która ma szansę stać się rozpoznawalna na rynkach zagranicznych. Firma oferuje zarówno prywatnym właścicielom, jak i załogom czarterowym, jachty zapewniające komfort żeglugi oraz luksusowe wyposażenie. Firma wzięła ud...

REbug.io

Nowoczesna linia opakowań o wysokiej wytrzymałości

Zakład Poligraficzny "KOLOR-DRUK" Bogusław Wcisło specjalizuje się w wysokonakładowym druku offsetowym. Firma dysponuje kompletnym ciągiem technologicznym tj.: od składu komputerowego poprzez przygotowalnię  i druk wraz z  obróbką introligatorską produktów. Głównym celem projektu z pozyskanych środków unijnych było opracowania nowego, autorskiego projektu wzorniczego dla linii opakowań o wysokiej...

Ekologiczna modernizacja procesu produkcji

Elkat produkuje szyny łączeniowe przeznaczone do jednofazowych aparatów modułowych niskiego napięcia wykorzystywanych jako element urządzeń i instalacji elektrycznych, przeznaczone głównie dla firm produkujących osprzęt elektroinstalacyjny i zabezpieczeniami urządzeń i instalacji elektrycznych. Celem projektu jest wprowadzenie modernizacji w procesie produkcyjnym przy zastosowaniu rozwiązań sprzyj...

Dwie kobiety siedzą na tle rollupów

Powołanie i funkcjonowanie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego

System edukacyjny w Polsce zdarza się być niedopasowany do potrzeb systemu gospodarczego. Przedsiębiorcy potrzebują odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, aby zapewnić rozwój ich firm. Jednak kompetencje zatrudnionych i zatrudnianych osób często są niepełne lub okazują się nieadekwatne. Potrzeby rynku w dziedzinie finansów nieustannie się zmieniają i aby oba systemy – edukacyjny i gospodarczy...

Opracowanie innowacyjnej usługi doradczej z zakresu projektowania, prototypownia oraz produkcji małoseryjnej ekologicznych opakowań.

Design and Business specjalizuje się w usługach doradczych w zakresie wzornictwa przemysłowego. Celem projektu jest opracowanie i wprowadzenie do naszej oferty innowacyjnej usługi doradztwa, projektowania i produkcji elementów prototypowych oraz pilotażowych serii inteligentnych ekologicznych opakowań dla produkcji małoseryjnej, w oparciu o technologie przyjazne środowisku. Wprowadzimy także na r...

Autobusy na tle dworca autobusowego

Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF

Gmina Lublin zrealizowała szereg inwestycji w zakresie transportu publicznego, których celem jest poprawa mobilności oraz zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego transportu miejskiego. Jednym z nich był projekt rozbudowy sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. W ramach robót budowlanych przedłużona została ul. Muzycz...

Autobus jadący po ulicy

Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie

Celem głównym projektu była poprawa funkcjonalności transportu publicznego aglomeracji Rzeszowskiej poprzez zapewnienie efektywnego transportu publicznego, co przyczyni się do zwiększenia potencjału rozwojowego i atrakcyjności aglomeracji rzeszowskiej oraz wzrostu mobilności mieszkańców. Zakres rzeczowy projektu obejmował 8 komponentów: komponent A: zakup nowoczesnego niskoemisyjnego taboru au...

Zwiększenie konkurencyjności firmy Agnieszki Nowińskiej poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnej usługi dla branży stomatologicznej

Lęk przed leczeniem stanowi jedną z podstawowych przeszkód w zgłoszeniu się do lekarza stomatologa osób starszych, które wymagają takiego leczenia. Najczęściej wynika on ze złych doświadczeń pacjenta oraz braku elementarnej wiedzy na temat zabiegów stomatologicznych. Głównym celem projektu jest opracowanie innowacyjnej usługi typu One Day Visit (ODV) w zakresie uzupełnienia uzębienia skorelowanej ...

Widok urzędzenia o duzych gabarytach

Wdrożenie na rynek innowacyjnego odpylacza strumieniowego

Przedmiotem projektu było wdrożenie na rynek innowacyjnego w skali świata odpylacza strumieniowego. Urządzenie VACO MAX znalazło zastosowanie głównie w przedsiębiorstwach, zajmujących się obróbką drewna. Odpylacz, który jest połączony z maszyną, skutecznie oczyści powietrze z wygenerowanych przez urządzenie pyłów. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu w nim separatora strumieniowego oraz komory roz...

Części komputerowe

Projekt innowacyjnego analizatora gromadzącego próbki z sensorów do zastosowania w rozproszonych, statystycznych systemach predykcyjnego monitorowania stanu konstrukcji

Firma BTC Korporacja zajmuje się opracowywaniem i produkcją przemysłowych urządzeń elektronicznych, popularyzacją nowoczesnych rozwiązań na rynku elektroniki przemysłowej oraz prowadzeniem prac B+R w zakresie elektroniki, mechatroniki i automatyki. Firma jest wydawnictwem, producentem i dystrybutorem podzespołów, urządzeń i zestawów elektronicznych, w jej ramach działa także biuro konstrukcyjne i ...

Widok z lotu ptaka na rondo, sieć ulic i pobliskie łąki

Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin – wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)

Projekt jest kontynuacją działań inwestycyjnych miasta mających na celu wyprowadzenie ruchu samochodowego z centrum Lublina. Wybudowany odcinek drogi utworzył nowy szlak komunikacyjny w mieście i regionie, rozprowadzając ruch we wszystkich kierunkach na: Chełm, Zamość, Hrebenne (DK 82,12,17), Warszawę, Radom (DK 19, S12,17), Rzeszów, przejście graniczne w Barwinku (DK 19), Białystok (DK 19). W ra...

Widok z lotu ptaka na ulice, parkingi, samochody

Budowa DK51 na odcinku od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do węzła Wschód (S51)

Gmina Olsztyn oddała do użytku Drogę Krajową 51 na odcinku od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do węzła Wschód (S51). Inwestycja we wschodniej części Olsztyna stanowi kluczowe powiązanie układu drogowego w ciągu DK51 z południową obwodnicą Olsztyna w ciągu DK16 (sieć TEN-T). Powstał odcinek nowych dróg klasy G 2/2 o dł. 0,39 km (2 jezdnie po 2 pasy ruchu), 2,17 km dróg przebudowanych do...

Zacumowany jacht, w oddali drzewa

Zeroemisyjny motorowy transport śródlądowy

Wdzydzki Park Krajobrazowy położony jest w powiecie kościerskim, w północno-zachodniej części Borów Tucholskich. Znajduje się tu największy na Kaszubach kompleks jeziorny - Wdydze, a w samym jego sercu działa przystań i wypożyczalnia jachtów “U Grzegorza”.  Stolem 2, bo o nim mowa, to pierwsza w Polsce w pełni ekologiczna jednostka pływająca o masie 25 ton. Rozwiązanie techniczne zostało opracowa...

Drewniane krzesła, stoliki na wystawie

Podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa BESTER SKLEJKI w skutek wdrożenia strategii wzorniczej

Przedsiębiorstwo BESTER SKLEJKI jest firmą rodzinną. Jej założyciel w 1968 r. otworzył mały warsztat z usługową produkcją mebli. W latach 90-tych firma rozpoczęła produkcję pierwszych komponentów ze sklejki do krzesełek szkolnych. Od 2004 r. rozpoczął się dynamiczny rozwój firmy, obejmujący stałe inwestycje w infrastrukturę oraz rozwój zatrudnienia. Obecnie firma zatrudnia ponad 90 pracowników, co...

system chłodzenia  przedstawiony za pomocą urządzeń

Systemy chłodzenia adiabatycznego

Systemy SCA sp. z o.o. to sturtup, który oferuje kompleksowy system chłodzenia adiabatycznego zmniejszający zapotrzebowanie na energię elektryczną potrzebną do napędu sprężarek stosowanych w przemysłowych urządzeniach klimatyzacyjnych.  Oferuje rozwiązanie, które daje nowe możliwości wykorzystania chłodzenia poprzez technologię obniżającą temperaturę powietrza na wejściu do urządzenia klimatyzacy...

Widok białej ażurowej doniczni w trakcie produkcji

Wzrost konkurencyjności Zakładu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Dariusz Smołecki poprzez wdrożenie strategii wzorniczej

W ramach realizacji projektu zaprojektowano i wdrożono innowacyjne pojemniki ażurowe z recyklingu. Ponadto zaprojektowano system znakowania i pakowania produktów z określeniem informacji, w którym miejscu powinny znajdować się na produkcie. Zaprojektowane, „oddychające" doniczki ażurowe OXY wykonane są z tworzyw biodegradowalnych. Składają się z dwóch części – filcowego wkładu i ażurowej osłonki....

Dwa opakowania z makaronami

Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa W.M.D POL-MAK poprzez wdrożenie nowych produktów na rynek

Projekt obejmował wprowadzenie innowacji produktowej w postaci makaronów pełnoziarnistych z mąk mieszanych Pol-Mak, o nowych kształtach, z zamknięciem opakowania typu struna, umożliwiającym ponowne zamknięcie torebki. W ramach projektu opracowano kompleksową strategię komunikacji oraz koncepcji kreatywnej dla kampanii promocyjnej firmy Pol-Mak, ze szczególnym uwzględnieniem linii „Tradycyjny z Lu...

Widok dłoni trzymających podstawkę z umieszczonym materiałem przykładowych form kompozytu

Zakup usługi polegającej na opracowaniu procesu technologicznego produkcji chronionego prawnie wynalazku o nazwie „Kompozyt bioaktywny oraz sposób wytwarzania kompozytu bioaktywnego” (decyzja Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 2010 r., kategoria i numer ochrony: WYN: (11) 206394), “Bioactive composite and process for the production of the bioactive composite” (European patent No 2421570 B1) w celu skonstruowania linii do jego produkcji

Realizacja projektu dotyczyła stworzenia linii do produkcji kompozytu bioaktywnego FlexiOss w warunkach laboratoryjnych.Pomysłodawcą tzw. „sztucznej kości” jest prof. dr hab. Grażyna Ginalska z Zakładu Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Kompozyt bioaktywny to biomateriał uzupełniający ubytki kostne. Dzięki swoim właściwościom znajduje szerokie zastosowanie w zakresie s...

Zdjęcia zabudowy stoiska targowego z miejsce na ulotki i materiały promocyjne

InterBKP – ekspansja Bydgoskiego Klastra Przemysłowego na rynki międzynarodowe

Bydgoski Klaster Przemysłowy istnieje od 2006 roku i skupia firmy z branży narzędziowej i przetwórstwa tworzyw polimerowych oraz szereg instytucji około biznesowych, w tym uczelnie, jednostki badawczo-rozwojowe, urzędy, stowarzyszenia przedsiębiorców i instytucje finansowe. Głównym celem projektu była internacjonalizacja Bydgoskiego Klastra Przemysłowego i jego członków w wyniku realizacji komple...

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej usługi: Morskie badania ptaków migrujących z użyciem stabilizowanego radaru ornitologicznego.

Zakłada się, że wraz z rozwojem morskiej energetyki wiatrowej, będą zwiększały się negatywne oddziaływania skumulowane wymagające stosowania środków, które zminimalizują negatywny wpływ morskich farm wiatrowych na ptaki migrujące. Projekt 3Bird polega na komercjalizacji usługi badań przelotów ptaków przy wyższych stanach morza, oraz dostarczy informacji na temat liczebności przelotów ptaków na puł...

Zdjęcie stoisk wystawowych w hali targowej

Rozwój działalności eksportowej Przedsiebiorstwa Orient Style - wypromowanie produktów branży jubilerskiej za granicą.

Orient style działa na rynku jubilerskim od 2006 roku. Od samego początku współpracuje zarówno z największymi polskimi firmami jubilerskimi, jak i mniejszymi zakładami złotniczymi. W swojej ofercie posiada wysokiej klasy kamienie szlachetne i półszlachetne do oprawy, a także gotowe wyroby z kamieni, korala, pereł, srebra, złota i tytanu. Projekt dotyczył uczestnictwa firmy w działaniach promocyjn...

Gokart w hali produkcyjnej

Wdrożenie projektu prac B+R poprzez uruchomienie produkcji gokarta z napędem elektrycznym i wymiennym systemem zasilania

W ramach projektu wdrożono innowacyjną konstrukcję gokarta elektrycznego z wymiennym systemem zasilania. W innowacji produktowej zastosowano niedostępne na rynku europejskim rozwiązania takie jak: możliwość szybkiej wymiany baterii bez konieczności odstawienia gokarta do ładowania; hamowanie regeneracyjne, pozwalające na odzyskiwanie energii traconej podczas hamowania; bezprzewodowa zdalna i...

Dom na wodzie

Dom na wodzie – projekt i wdrożenie na rynek

Roto-Tech Sp. z o.o. jest polskim przedsiębiorstwem zajmującym się przetwórstwem tworzyw sztucznych. Firma posiada nowoczesny zakład produkcyjny wyposażony w zaawansowany technologicznie park maszynowy a kluczową technologią przedsiębiorstwa jest tzw. formowanie rotacyjne umożliwiające seryjną produkcję obiektów o znacznych rozmiarach. Zespół Roto-Tech posiada doświadczenie w projektowaniu i wytwa...

Ręka przyciska guzik na ścianie z urządzeniem

Usługa zdalnej dystrybucji materiałów cyfrowych dla kin partnerskich - CineLine s.c.

Ze względu na niewystarczający potencjał zasobowy i organizacyjny, firma Cineline s.c. jako beneficjent wsparcia unijnego skorzystała z profesjonalnych usług doradczych Instytucji Otoczenia Biznesu w postaci wsparcia merytorycznego i transferu wiedzy, zarówno w trakcie przygotowania do wdrożenia innowacji, jak i samej implementacji w przedsiębiorstwie i na rynek. Celem głównym projektu był rozwój...

Wzrost konkurencyjności firmy SOURCETECH Bohdan Drzymała poprzez opracowanie i wprowadzenie na rynek innowacyjnej usługi opartej o technologie, poprawiające jakość życia najbardziej wrażliwych grup społecznych, w szczególności osób starszych.

Polskie społeczeństwo starzeje się najszybciej w UE. Szacuje się, że za kilka lat ponad połowa polskich gospodarstw domowych będzie prowadzona jednoosobowo przez seniora w wieku 65+, a część osób w tym wieku potrzebuje pomocy w codziennym funkcjonowaniu i monitorowania stanu zdrowia. SOURCETECH, który działa m.in. w obszarach analizy danych oraz systemów wsparcia, zidentyfikował potrzebę rynkową i...

Pokój dzięcięcy z białaymi meblami

Wdrożenie do produkcji w firmie „CALTI” wzoru przemysłowego „system mebli dziecięcych CALTI - MINI”

Beneficjentem niniejszego wsparcia unijnego był podkarpacki producent mebli CALTI. Oferta firmy obejmuje m.in. meble biurowe, sklepowe i kuchenne.  Celem przedsięwzięcia było wdrożenie do produkcji projektu wzorniczego „System mebli dziecięcych CALTI-MINI”, uwzględniającego potrzeby dzieci niepełnosprawnych ruchowo i intelektualnie. Projekt opracował zespół projektantów z Wydziału Form Akademi...

Widok na wnętrze pomieszczenia

Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych celem zaoferowania materiałów tekstylnych o nowych lepszych właściwościach wizualnych i użytkowych

Zakład włókienniczy Biliński Sp.j. jest jednym z największych przedsiębiorstw w Europie, świadczących usługi uszlachetniania tekstyliów. Firma reprezentuje najwyższy poziom kompleksowego wykańczania dzianin i tkanin - w ramach oferty Zakładu znajdziemy m.in. takie usługi jak barwienie, bielenie, pranie, drapanie, strzyżenie, tamblowanie czy druk cyfrowy. Celem głównym niniejszego projektu było wd...

RECELLO 2.0. Odzyskiwanie włókien surowców tekstylnych za pomocą technik rozwłókniania z wykorzystaniem OZE

W wyniku wdrożenia projektu RECELLO zaoferuje nową na polskim rynku usługę recyklingu odpadów z produkcji włóknin poprzez rozwłóknianie do postaci zbliżonej do surowca pierwotnego. Jej zastosowanie umożliwi nawrót technologiczny surowca w firmach produkujących artykuły higieniczne, zapobiegając tym samym powstawaniu odpadów, czego wynikiem będzie bardziej wydajna gospodarka materiałowa oraz pośred...

Innowacyjne usługi programowania dla przemysłu 4.0 w oparciu o ekologiczne rozwiązania technologiczne.

Świadczymy usługi w branży automatyki przemysłowej w zakresie programowania sterowników PLC, instalacji maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia. Dzięki realizacji projektu firma będzie mogła świadczyć innowacyjne usługi programowania zrobotyzowanych linii produkcyjnych dla przemysłu 4.0 z wykorzystaniem robotów przemysłowych i sterowników nowej generacji, które mają na celu optymalizację proce...

Widko na drogę

Budowa i rozbudowa DW Nr 869 na odcinku od węzła S-19 Jasionka do węzła DK9 w Rudnej Małej

W ramach projektu wybudowano odcinek DK o dł. 1,72 km łączący drogę ekspresową S19 (od węzła Jasionka) z byłą DK19 (aktualnie DW 878). W tym etapie wybudowano także most nad potokiem Świerkowiec oraz rondo SR-2 i rozbudowano odcinki dowiązania na byłej DK19. W kolejnym, drugim etapie rozbudowano drogę o odcinek o dł. 0,92 km – od włączenia do ronda SR-2 w kierunku północnym do połączenia z drogą ...

  Ekologiczny bezobsługowy system do napowietrzania akwenów wodnych oparty na technologii małogabarytowych turbin wiatrowych

W ramach dofinansowanego ze środków unijnych projektu firmy PTS INVESTMENTS SP. Z O.O. został wprowadzony na rynek ekologiczny i bezobsługowy system do napowietrzania akwenów wodnych oparty na technologii małogabarytowych turbin wiatrowych. Produkt kierowany jest głównie do właścicieli stawów rybnych. Rozwiązanie to umożliwia redukcję umieralności ryb spowodowaną efektem tak zwanej przyduchy (nis...

Wdrożenie innowacyjnych usług poprzez budowę nowej proekologicznej siedziby firmy BRAMY - SERWIS Dariusz Kaszkowiak wraz z niezbędnym zapleczem technicznym

Jako jedyni w Polsce oferujemy serwis bram automatycznych i regenerację sterowników do bram w zakładach przemysłowych, który polega na naprawie zepsutych części do bram i przedłużaniu życia istniejących bram. Celem projektu jest wdrożenie usług ekspresowej naprawy bram przemysłowych oraz napraw sterowników bram szybkobieżnych, którą połączymy z budową proekologicznej siedziby firmy. Nowy proces po...

Zdjęcie przedstawia karton o strukturze plastra miodu w przybliżeniu

Wzrost konkurencyjności firmy poprzez skomercjalizowanie wyników prac B+R

Rodzinna firma Asiapack.pl Dorota Trzcińska, która na początku działalności zajmowała się importem zapałek, dziś jest liczącym się producentem wypełnień papierowych typu plaster miodu.  Zmiana procesu produkcyjnego łączyła się z uruchomieniem nowej linii. W wyniku realizacji projektu wspartego z POIR firma wprowadziła na rynek nowy produkt – płytę papierową plaster miodu o niespotykanej na rynku ...

Widok z lotu ptaka na rondo z samochodami

 Przebudowa DW 678 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Sulika(DK65) 

Przedmiotem projektu była przebudowa ul. K. Ciołkowskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. A. Mickiewicza do skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Sulika (DK65). Przebudowana ul. K. Ciołkowskiego stała się drogą dwujezdniową, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, z pasem dzielącym, chodnikami, ścieżką rowerową, zatokami autobusowymi, ekranami akustycznymi, zielenią drogową i pełną infrastrukturą te...

Widok urządzenia z białymi przyciskami i anteną

 Opracowanie prototypu innowacyjnego systemu telemetrycznego służącego do zarządzania dystrybucją wody pitnej.

Firma Abtech zajmuje się szeroko pojętym internetem rzeczy oraz poszukiwaniem jego praktycznych zastosowań. W ramach projektu opracowano prototyp innowacyjnego systemu telemetrycznego, służącego do zarządzania dystrybucją wody pitnej. Prace badawczo-rozwojowe prowadzone były wspólnie z naukowcami z Politechniki Śląskiej. W ramach realizacji pierwszego etapu powstał prototyp bezprzewodowego modułu...

Robot rehabilitacyjny

Rozwój działalności eksportowej Prodromus poprzez realizację działań promocyjnych przewidzianych w Programie promocji branży sprzętu medycznego

Projekt realizowany był w ramach programu promocji branży sprzętu medycznego. Działania promocyjne dotyczyły robota rehabilitacyjnego kończyn dolnych dla dzieci o nazwie PRODROBOT. Urządzenie ze względu na swoje możliwości terapeutyczne jest unikalne w skali światowej. Ze względu na możliwość treningu każdej kończyny, każdego stawu osobno lub obu kończyn jednocześnie, zgodnie z zapisanym w urządza...

Katalogi firmy leżą na blacie

Udział Izodom 2000 Polska w działaniach promocyjnych branżowego programu promocji Budowa i wykańczanie budowli

Izodom 2000 Polska zajmuje się produkcją kształtek styropianowych dla budownictwa, specjalistycznych płyt dociepleniowych oraz innych elementów z tworzyw piankowych. Celem projektu było rozpowszechnienie innowacyjnej oferty Spółki oraz jej internacjonalizacja na wybranych rynkach zagranicznych. Podjęte działania zrealizowano zgodnie z zaplanowaną przez Beneficjenta długofalową strategią międzyna...

Urządzenie wielofunkcyjne do ćwiczeń

Zaprojektowanie i wdrożenie do produkcji innowacyjnego urządzenia wielostanowiskowych klasy Home-Professional oraz wdrożenie nowej linii sprzętu do siłowni klasy Commercial-Professional

Firma Marbo powstała ponad 30 lat temu w Starachowicach i zaczynała od produkcji prostych sprzętów do domowych siłowni, by wraz ze zdobytym doświadczeniem stałe zwiększać asortyment i jakość wyrobów. Dziś jest czołowym producentem sprzętu kulturystycznego w Polsce, oferującym sprzęt światowej jakości. Celem aplikacji jest precyzyjne wskazanie poprawnego sposobu wykonywania ćwiczeń na urządzeniach...

Widok z lotu ptaka na drogi, pola, budynki

Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW65 od skrzyżowania z DK 73

Projekt obejmował budowę północnej obwodnicy Chmielnika o długości około 2,7 km, łącznie ze skrzyżowaniami, systemem odwodnienia, kanalizacją deszczową, oświetleniem przy skrzyżowaniach, urządzeniami bezpieczeństwa ruchu i ochrony środowiska oraz obiektami inżynierskimi. Dużym udogodnieniem jest wybudowany wiadukt nad drogą powiatową nr 0355t w miejscowości Suchowola, w gminie Chmielnik. Przebudo...

Rondo z drogami

Budowa drogi wojewódzkiej nr AAA w Olsztynie na odcinku od ul. Pstrowskiego do węzła drogowego Pieczewo (S51)

W ramach programu Polska Wschodnia (2014-2020), w Olsztynie zrealizowano projekt budowy drogi wojewódzkiej nr AAA. Nowa infrastruktura drogowa objęła odcinek o długości ponad 2,6 km: od ul. Pstrowskiego aż do węzła drogowego Pieczewo (S51). Poza budową drogi realizacja projektu objęła stworzenie kompleksu elementów towarzyszących. Należą do nich między innymi skrzyżowania z istniejącymi już droga...

Wzmocnienie potencjału konkurencyjnego firmy INOX - STEEL Spółka Cywilna Mariusz Gagatek, Sylwester Stalmach poprzez wdrożenie nowych rozwiązań produkcyjnych

Problemem dla naszej firmy, która wytwarza elementy stalowe wykorzystywane w przemyśle, budownictwie, architekturze, wyposażeniu wnętrz i innych branżach, są oczekiwania odbiorców wobec kompleksowego wykonywania elementów giętych stożkowo. Firma nie może ich wykonać ze względu na brak specjalistycznego sprzętu, a obróbka plastyczna blach to jeden z popularniejszych procesów realizowanych na potrze...

Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie do produkcji przyjaznych dla środowiska paneli ogrodzeniowych wytwarzanych z surowców wtórnych.

Najprężniej rozwijającą się gałęzią rynku budowlanego jest budownictwo ekologiczne. Ekologiczne materiały budowlane pojawiły się jako odpowiedź na potrzebę stosowania rozwiązań przyjaznych dla środowiska naturalnego. Projekt obejmuje wprowadzenie na rynek wyników własnych prac badawczo-rozwojowych firmy Expo-Drew, tj. innowacyjnych w skali kraju ekologicznych paneli ogrodzeniowych wytwarzanych z s...

Urządzenia umieszczone w hali produkcyjnej

Wdrożenie wyników prac B+R w spółce poprzez uruchomienie produkcji nowego systemu wystawienniczego

Firma Poligrafia Kłyszewski Połosak działa na rynku od 30 lat oferując druk offsetowy: opakowań, materiałów POS, materiałów reklamowych i biurowych. Projekt miał na celu opracowanie nowego systemu wystawienniczego z inteligentną półką i dedykowanymi opakowaniami do wprowadzenia dodatkowej interakcji z klientem i gromadzenia danych sprzedażowych. W wyniku realizacji projektu firma wprowadziła na ...

Nazwa firmy Decco umieszczona na ścianie wraz z ramą okna PVC

Wdrożenie strategii wzorniczej przez Decco S.A.celem wprowadzenia na rynek innowacyjnych profili PVC

Firma DECCO S.A. to producent najwyższej jakości systemów profili okiennych i drzwiowych PVC. Zakład produkcyjny w Suwałkach to w chwili obecnej 12 nowoczesnych linii produkcyjnych, laboratorium badawcze, własna mieszalnia, centrum logistyczne oraz magazyn wysokiego składowania. Klientami DECCO S.A. są producenci stolarki okiennej i drzwiowej PVC w całej Polsce.Systemy DECCO są również obecne w bl...

Widok z lotu ptaka na rondo i drogę

Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK 19) do węzła Rzeszów-Południe

Projekt zrealizowany był wspólnie przez Województwo Podkarpackie i miasto Rzeszów. Nowa trasa łączy drogę krajową nr 19 od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie, z węzłem Rzeszów-Południe S19. Z uwagi na fakt, że trasa przebiega zarówno przez tereny miasta Rzeszowa, jak i poza jego granicami, przedsięwzięcie zostało podzielone na odcinek miejski oraz zamiejski. Podkar...

Kominek z drewnem

Opracowanie nowego projektu pieców kominkowych wraz z wdrożeniem ich do produkcji w firmie UNIROL

Przedsiębiorstwo Unirol specjalizuje się m.in. w produkcji wkładów kominkowych, pieców wolnostojących oraz w dostarczaniu produktów i usług związanych z ekologicznymi systemami ogrzewania. Firma działa w branży kominkowej pod marką Unico. Przedmiotem projektu było przeprowadzenie kompleksowego procesu projektowego, który umożliwić miał opracowanie innowacyjnego produktu w postaci serii wolnostoją...

Dwa zdjęcia krajobrazów na blacie

Opracowaniu Inteligentnego Systemu Zarządzania Zasobami dla profesjonalnego druku zdjęć w rozproszonym modelu B2C

AB Foto Sp. z o.o. to ogólnopolska sieć kilkudziesięciu profesjonalnych salonów fotograficznych i GSM zlokalizowanych w galeriach handlowych. Oferta firmy obejmuje szeroki zakres usług oraz sklep internetowy i dystrybucję sprzętu mobilnego i fotograficznego marek powszechnie znanych wśród konsumentów. Celem niniejszego projektu było opracowanie Inteligentnego Systemu Zarządzania profesjonalnym dr...

Ponadpokoleniowe Centrum Rehabilitacyjno-Dydaktyczne

Misją Fundacji Rozwoju Warmii i Mazur jest wspieranie grup najmniej uprzywilejowanych społecznie, a w szczególności dzieci z trudnościami rozwojowymi. Ponadpokoleniowe Centrum Rehabilitacyjno-Dydaktyczne oferować będzie szeroko rozumianą rehabilitację psychologiczną poprzez działalność dydaktyczną ukierunkowaną głównie na dzieci i młodzież ze schorzeniami psychicznymi i neurologicznymi oraz dysfun...

Widok katalogu informacyjnego

Zagraniczne zamówienia publiczne w Twojej firmie.

Celem projektu jest podniesienie wiedzy z zakresu zagranicznych zamówień publicznych lub zamówień publicznych organizacji międzynarodowych wśród 250 mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru Polski, zainteresowanych udziałem w zagranicznych zamówieniach publicznych lub zamówieniach organizacji międzynarodowych. Realizowany przez Wielkopolską Grupę Prawniczą Kozłowski, Maźwa, Sendrowski ...

Kuchnia z meblami i urządzeniami AGD

Wdrożenie do praktyki rynkowej nowego typu mebli z innowacyjnym systemem montażu

W ramach projektu wdrożono nowy system montażu mebli do sufitu. Technika pozwala na montowanie nawet ciężkich mebli do sufitu, a mechanizm jest zupełnie niewidoczny z zewnątrz. Istnieje także możliwość zamontowania elementów świetlnych. Rozwiązanie przeszło pozytywnie testy pod kątem wytrzymałości oraz BHP i zostało objęte ochroną patentową.  Wprowadzenie do oferty innowacyjnego rozwiązania wpły...

Widok wiszących żarówek nad stołem, na którym stoi komputer

Uruchomienie innowacyjnej platformy B2B do zarządzania kampaniami direct mail

W ramach realizacji projektu przygotowano platformę B2B Direct Mail online, która pozwoliła jej klientom na samodzielną wysyłkę oferty/reklamy spersonalizowanej. Dzięki takiej możliwości, reklamy kierowane są do odpowiednio wybranej grupy potencjalnych klientów. W wyniku przeprowadzonych przez firmę prac B+R, opracowano i wdrożono algorytm, który: weryfikuje zebrane dane,  dobiera właściwą of...

Czarne drobiny, przy nich postawiona kartka

Opracowanie innowacyjnego reaktora/filtra biologicznego przydomowej oczyszczalni ścieków pracującego w oparciu o materiał z tworzywa sztucznego z recyklingu

Projekt badawczy firmy ELEKTRO Bogusław Bargieł został zrealizowany dzięki funduszom unijnym. Celem projektu było dostosowanie oferty przedsiębiorstwa do potrzeb rynku, a dokładniej- opracowanie, zbudowanie i zbadanie reaktora/filtra przydomowej oczyszczalni ścieków. Główne działania skupiały się na opracowaniu rozwiązania w zakresie reaktora typu SBR z ruchomym materiałem wypełniającym z ASB (w...

Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwo HUMANUS CENTRUM REHABILITACJI HALINA PROTASIEWICZ-FAŁDOWSKA poprzez zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz opracowanie i wdrożenie innowacyjnej usługi

Szansą na odzyskanie dawnej mobilności przez osoby po wszczepieniu endoprotezy stawu biodrowego lub kolanowego jest wprowadzanie kompleksowej rehabilitacji. W moim Centrum Rehabilitacji działającym od 2001 roku planuję wprowadzenie innowacyjnej usługi rehabilitacji osób w wieku 50+ po wymianie stawu biodrowego lub kolanowego. W ramach projektu wdrożę unikalny w skali kraju program rehabilitacji po...

Czytnik do kart

Zakup proinnowacyjnych usług doradczych celem wsparcia procesu wdrożenia innowacji w FAGUM-STOMIL Sp. z o.o.

FAGUM-STOMIL zajmuje się produkcją wysokiej klasy obuwia specjalistycznego. W ofercie firmy znajdziemy wiele modeli obuwia zawodowego, ochronnego, a także wędkarskiego i myśliwskiego. Wszystkie te produkty powstają w należącym do spółki zmodernizowanym parku maszynowym, wyposażonym w nowoczesne zaplecze techniczne. Założeniem niniejszego projektu było wprowadzenie do działalności FAGUM-STOMIL zaa...

Czarne kwałaki urządzenia

System rozwieszania liny przedwstępnej pomiędzy konstrukcjami słupów wysokiego napięcia z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych UAV

W ramach dofinansowanego ze środków unijnych projektu firmy SAL MULTIROTOR SP. Z O.O. wdrażane są innowacyjne rozwiązania dla branży energetycznej. Odbiorcą tychże rozwiązań są w głównej mierze przedsiębiorstwa budownictwa elektroenergetycznego, będące wykonawcą inwestycji budowy napowietrznej linii wysokiego napięcia. Projekt objął między innymi badania wytworzonego produktu, testowanie systemu ...

Laptop otwarty na stronie internetowej, stoi na biurku

Sektorowa Rada ds. kompetencji w handlu

System edukacyjny w Polsce zdarza się być niedopasowany do potrzeb systemu gospodarczego. Przedsiębiorcy potrzebują odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, aby rozwój ich firm był możliwy. Jednak kompetencje osób podejmujących pracę często są niepełne lub okazują się nieadekwatne. W przypadku branży handlowej nierzadko możemy spotkać sprzedawców, którzy nie budują relacji z klientami, nie diag...

Komputer z wyświetloną na ekranie platformą w tle ręka człowieka

Platforma audytorska wspierająca proces badania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania

Warszawska spółka WBS Audyt to firma, która specjalizuje się w badaniach poprzedzających fuzje i przejęcia, w ocenie ryzyka przestępstw gospodarczych oraz w usługach dotyczących debiutów i obecności spółek na giełdzie papierów wartościowych. Dodatkowo pracownicy spółki świadczą usługi doradcze z zakresu kontroli i procedur wewnętrznych oraz bezpiecznego i efektywnego rozliczania podatków. W ramac...

Opracowanie innowacyjnej usługi SilverCustom, pomagającej firmom w dostosowaniu ich produktów do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami.

Jednym z największych grzechów rynku wobec dojrzałych konsumentów jest fakt, że strategie marketingowe i informacje handlowe nie są dopasowane do potrzeb wynikających z zaawansowanego wieku. Poprzez swój język, projekt opakowania, sposób tworzenia instrukcji obsługi, czy kanałów dostępu wykluczają osoby w wieku 60+, które potencjalnie są nimi zainteresowane. Ci konsumenci często mają trudności w z...

Wprowadzenie na rynek nowych/ekologicznych opakowań poprzez firmę Menos.

Menos specjalizuje się w produkcji opakowań z tektury falistej z nadrukiem. Opakowania tego typu wpisują się w obecne trendy gospodarki obiegu zamkniętego, gdyż tektura jest materiałem, który można wielokrotnie przetwarzać. Realizacja projektu pozwoli nam kontynuować działania proekologiczne poprzez wprowadzenie na rynek dwóch nowych produktów, które pozwolą zmniejszyć degradację środowiska w wyni...

Zwiększenie konkurencyjność firmy ProM Dagmara Lech poprzez opracowanie i wdrożenie nowego i innowacyjnego produktu

Dzieci z alergiami pokarmowymi, kontaktowymi i wziewnymi ze względu na swoje dolegliwości doświadczają na co dzień wykluczenia związanego z wieloma ograniczeniami, takimi jak brak możliwości spożywania tortów i większości przekąsek podczas zabaw urodzinowych rówieśników, brak możliwości posiadania zwierząt domowych, ograniczona możliwość odwiedzania rówieśników i rodziny, w domach w których mieszk...

Kompozyt na talerzu

Opracowanie powłokowego kompozytu poliolefinowego o zmniejszonej palności i rezystywności powierzchniowej

Beneficjentem wsparcia unijnego w ramach niniejszego projektu jest PLASTKARTON S.C. – częstochowska firma zajmująca się produkcją płyt kanalikowych oraz wyrobów z tworzyw sztucznych. Przedmiotem inwestycji było opracowanie innowacyjnego wyrobu w postaci bezhalogenowego poliolefinowego kompozytu o zmniejszonej palności i rezystywności, przeznaczonego do wytworzenia powłok o niewielkiej grubości. W...

Wdrożenie technologii i urządzenia do leczenia warrozy u pszczół WarmHive

There has been alarming news in the recent years about the rapidly decreasing population of bees which, as pollinators, are indispensable in nature. Jednym z istotnych patogentów niszczących skupiska pszczół są roztocza „Warrozy”. Projekt realizowany przez ABERIT w odpowiedzi na to wyzwanie stworzy technologię leczenia pszczół oraz urządzenie do ich leczenia. Całość będzie funkcjonować pod marką ...

Autobusy, które stoją na zajezdni autobusowej

Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej

Projekt jest kontynuacją działań inwestycyjnych miasta mających na celu dostosowanie systemu publicznych połączeń transportowych do rosnącego zapotrzebowania oraz integrację transportu publicznego między Lublinem a Lubelskim Obszarem Funkcjonalnym. Głównym celem projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej w obrębie miasta, jak również na terenie gmin ościennych. W ramach robót budowlanych zr...

Welfare and health technologies - Wdrożenie innowacyjności produktowej przez przedsiębiorstwo Mind Consulting Jakub Zieliński

Pomimo corocznego zwiększania nakładów na świadczenia rehabilitacyjne w Polsce, dostęp pacjentów do tego rodzaju świadczeń pogarsza się. W odpowiedzi na to wyzwanie planujemy opracowanie i wdrożenie systemu Fixmee Plus, który służy przede wszystkim do odbywania aktywności fizycznej: treningowej, medycznej, rehabilitacyjnej, fizjoterapeutycznej i profilaktyczno-wzmacniającej. Grupę docelową projekt...

Utworzenie Zdrowego Domu Seniora / Health House Senior w celu świadczenia usług opartych o nowoczesne technologie dla osób starszych cierpiących na schorzenia neurologiczne w oparciu o opracowane aktywizujące formy realizowania usługi w ramach Sieci Współpracy

Wyzwaniem, na które chcemy odpowiedzieć poprzez realizację projektu jest utrzymanie wysokiego poziomu aktywności naszych starszych klientów ze schorzeniami neurologicznymi. Pomoże w tym stymulacja wynikająca ze zmian środowiska poprzez wykorzystanie zasobów różnych ośrodków opieki i rehabilitacji dla osób starszych. Stworzony zostanie kompleks rehabilitacyjny Zdrowy Dom Seniora oferujący usługi op...

Edukacja przez doświadczenie - rozwój oferty szkolenia opiekunów osób starszych przez zakup licencji i technologii VR.

W Polsce o demencji u osób starszych mówi się w kontekście zmian towarzyszących normalnemu procesowi starzenia się. To podstawowy błąd mający swoje przełożenie na organizację opieki w starości. Demencja nie jest naturalną częścią starzenia się, to skomplikowany i poważny proces chorobowy, który powinien być traktowany jako postępująca niepełnosprawność osoby chorującej. Tymczasem z powodu braku do...

Zdjęcie leżących drzwi na linii produkcyjnej

Wdrożenie wyników prac B+R w celu rozpoczęcia produkcji nowej generacji drzwi pasywnych

Projekt zakładał rozwój firmy poprzez inwestycję w uruchomienie produkcji innowacyjnych, energooszczędnych drzwi zewnętrznych nowej generacji, spełniających standardy budownictwa pasywnego. Przewidziane do zastosowania w nowych produktach rozwiązania konstrukcyjne są wynikiem przeprowadzonych własnych prac badawczo-rozwojowych, a ich innowacyjność ma podłoże w wynikach prac B+R i zgłoszonym do opa...

Zdjęcie maszyny produkcyjnej z nawiniętym materiałem

Zakup usług doradczych oraz środków trwałych na potrzeby wdrożenia strategii wzorniczej w spółce Danpol

Danpol to wieloletni producent materacy dla dzieci i dorosłych. Marka oferuje produkty tworzone w oparciu o wiedzę i doświadczenie. Wykonuje je głównie z naturalnych materiałów dzięki temu wyróżniają się właściwościami antyalergicznymi i antypotowymi. Najwyższa jakość i bezpieczeństwo oferowanych  produktów zostały poparte certyfikatami i pozytywnymi opiniami m.in. Instytutu Matki i Dziecka, Państ...

Widok z lotu ptaka na rondo, pola i lasy

Rozbudowa DW762 na odcinku: Węzeł Kielce Południe S7

Inwestycja polegała na przebudowie drogi DW 762, od trójwlotowego skrzyżowania z ul. Kielecką do granicy z gminą Małogoszcz. Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 762 zakładał dostosowanie przedmiotowego odcinka drogi dwupasmowej, dwukierunkowej do parametrów klasy technicznej G oraz dostosowanie konstrukcji nawierzchni do obciążenia ruchem dla kategorii ruchu kr4. Projekt rozbudowy drogi wojew...

Zbliżenie na fragment tabletarki

Wdrożenie na rynek innowacyjnej tabletkarki rotacyjnej TR6BDHQ

Celem realizacji projektu było wdrożenie innowacyjnej w skali światowej, tabletkarki rotacyjnej TR6BDHQ. Sfera robocza nowej tabletkarki jest wykonana ze stali kwasoodpornej (elementy stykające się bezpośrednio z produktem) i całkowicie osłonięta ruchomymi i przezroczystymi osłonami, które szczelnie zamykają strefę prasowania. Dzięki osłonom ilość wydzielających się zanieczyszczeń do atmosfery je...

Kanistry

Wdrożenie wyników prac B+R, celem rozpoczęcia produkcji grupy innowacyjnych biopreparatów przeznaczonych dla nowoczesnego rolnictwa

INTERMAG Sp. z o.o. to jeden z największych producentów nawozów i biostymulatorów na świecie. Produkty firmy dostępne są na rynkach Europy, Azji, Afryki oraz Ameryki Północnej i Południowej. Przedsiębiorstwo specjalizuje się w rozwoju i produkcji nowoczesnych preparatów dla rolnictwa. Aktywnie działa również w branży produktów prozdrowotnych dla zwierząt. Celem niniejszego projektu było wdrożenie...

Czajniki elektryczne ustawione w rzędzie, stoją na blacie

Wdrożenie działań rekomendowanych w wyniku przeprowadzonego w Etapie I audytu wzorniczego i uwzględnionych w strategii wzorniczej

Główną działalnością podkarpackiej spółki Invest jest hurtowa i detaliczna sprzedaż małego AGD. Dodatkowo firma zajmuje się produkcją własną artykułów gospodarstwa domowego. Zrealizowany przez spółkę projekt polegał na wdrożeniu rekomendacji strategii wzorniczej opracowanej przez podmiot zewnętrzny. Firma zewnętrzna przeprowadziła rebranding marki oraz szeroko zakrojone działania marketingowe. Ur...

Widok katalogu z ubraniami dziecięcymi

 Rozwój działalności eksportowej przedsiębiorstwa MOON, wypromowanie produktów branży odzieży za granicą.

Celem projektu był rozwój działalności eksportowej przedsiębiorstwa MOON, wypromowanie produktów branży odzieży za granicą. Firma MOON tworzy ubrania dla dzieci oraz ich rodziców, łączy dobre tradycje polskiej szkoły projektowania ubioru i nowoczesne wzornictwo. Obecnie marka dostępna jest w 20 krajach na świecie. Uczestnictwo w Go To Brand miało na celu wzmocnić działalność eksportową spółki. W ...

Wdrożenie innowacyjnej i przyjaznej środowisku technologii renowacji i ponownego wykorzystania uszkodzonych palet drewnianych.

Jednym z obszarów działalności Brandbox jest sprzedaż i naprawa drewnianych palet przeznaczonych do przenoszenia i składowania towarów. Renowację palet prowadziliśmy dotąd w bardzo ograniczonym zakresie, w sposób niezautomatyzowany, z wykorzystaniem jedynie elektronarzędzi. Dążymy jednak do tego, aby palet, które uległy uszkodzeniu, nie poddawać utylizacji, gdyż często wymiana zaledwie jednego ele...

Zrównoważony rozwój Fabryki Mebli MEBLOSIEK poprzez wprowadzenie autorskich rozwiązań konstrukcyjnych i dywersyfikację oferty produktowej.

Meblosiek produkuje meble tapicerowane oraz skrzyniowe. Głównym celem projektu jest zmiana konstrukcji meblowych oraz wdrożenie innowacji w postaci dwóch autorskich technologii dotyczących wiercenia i łączenia elementów. Zaoferujemy na rynku dwie nowe gamy produktów: udoskonaloną serię mebli opartą o nowy, niesymetryczny rodzaj połączenia oraz nową serię mebli ze skosem wykorzystującą niesymetrycz...

Widok stoiska targowego z meblami do pokoju dziecięcego: szafa, łóżeczko, przewijak

Dynamizacja promocji marek produktowych firmy ComforTeam poprzez ekspansję konkurencyjności na perspektywicznych rynkach zagranicznych.

Realizowany projekt obejmował działania, które miały na celu promowanie własnej marki produktowej, jaką są usługi projektowe skierowane do firm produkcyjnych i handlowych, chcących wprowadzić własny produkt na rynek. ComforTeam to firma oparta na wieloletnim doświadczeniu w projektowaniu i sprzedaży polskich mebli, działająca na rynku B2B. Zróżnicowana oferta produktowa, wyjątkowe projekty oraz ko...

widok ściany pokrytej sześciennymi figurami 3D

 Internacjonalizacja jako element podwyższenia konkurencyjności spółki Bester Sklejki. 

Celem projektu było zbudowanie rozpoznawalności marki na rynkach zagranicznych. Firma Bester Sklejki istnieje na rynku ponad 30 lat. W ofercie firmy znajduje się kilkadziesiąt wzorów sklejek oraz meble i elementy wystroju wnętrz. Produkcja odbywa się zarówno w oparciu o wzory autorskie, jak i produkty według indywidualnych zamówień klientów. Projekt internacjonalizacji obejmował sprzedaż produktó...

Brązowe buteleczki stoją na tle kartek

Opracowanie linii zestawów (produktów) dietetycznych oraz dodatków do produktów spożywczych o wysokich właściwościach prozdrowotnych

W ramach projektu firma zakupiła od Instytutu Fizjologii Roślin im. F. Górskiego Polskiej Akademii Nauk specjalistyczną usługę B+R, w wyniku której została opracowana innowacyjna linia produktów dietetycznych i dodatków do produktów spożywczych wspomagających prawidłowe funkcjonowanie organizmu, w tym wpływających pozytywnie na funkcjonowanie układu odpornościowego, nerwowego, pokarmowego, kostneg...

Pojemniki stojące na pólkach, przy nich monitor

Badania i powstanie prototypu inteligentnego systemu konstrukcyjno-sensorycznego do pomiaru na powierzchniach odkładczych oraz kompletacyjnych „Inteligentnego Systemu Jantar SM”

Spółka świadczy usługi IT oraz dostarcza systemy informatyczne dla firm (w tym systemy sprzedaży i automatycznej identyfikacji). Oferuje biznesowe rozwiązania IT m.in. dla handlu, logistyki, przemysłu i sektora publicznego. Wdraża rozwiązania dedykowane lub tworzy je od podstaw. Działa w oparciu o 3 główne marki: Jservices – zaawansowane usługi IT, Jsoftware – tworzenie oprogramowania i Jlabels – ...

Autonomiczny system solarny z modułem komunikacyjnym

Toruńska spółka Ekotechnologia zajmuje się dostarczaniem dedykowanych rozwiązań z zakresu fotowoltaiki. W ramach realizacji projektu dofinansowanego ze środków unijnych opracowano autonomiczny system solarny z modułem komunikacyjnym. Urządzenie składa się ze sterownika solarnego pozwalającego na podłączenie instalacji fotowoltaicznej oraz układu do zdalnego pomiaru warunków pracy. Dane mogą być p...

Konstrukcja z drewnianych elementów

Podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa REGA YACHT BABICZ & KRÓLIKOWSKI SPÓŁKA JAWNA w wyniku wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji jachtów regatowych

Działalność firmy REGA YACHT SP. J. skupia się na produkcji jachtów motorowych i żaglowych. Marka "Rega YACHT" jest rozpoznawana na świecie i kojarzona w branży z solidnością, wysoką jakością oferowanych produktów i usług oraz nowoczesnym wzornictwem i stylistyką. Przedmiotem projektu było wdrożenie w przedsiębiorstwie REGA YACHT SP. J. innowacyjnej technologii budowy nowoczesnych jachtów regatow...