Pomiń nawigację

Działalność zagraniczna

Promocja oraz internacjonalizacja na rynku Republiki Południowej Afryki napoju energetycznego KABISA produkowanego przez Mutalo Group

Beneficjent

MUTALO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość projektu

394 400,00 PLN

Wartość dofinansowania

335 240,00 PLN

Program operacyjny

Inteligentny rozwój

Działanie

Go to Brand

Opis projektu

Mutalo Group jest polskim producentem napojów energetycznych. Flagowym produktem firmy jest napój KABISA, którym Spółka podbiła rynek Afryki Subsaharyjskiej. Aktualnie napój rozpoznawalny jest nie tylko na kontynencie afrykańskim, ale również w Europie. Celem projektu było wprowadzenie i spopularyzowanie marki KABISA na rynku Republiki Południowej Afryki oraz zwiększenie bazy nabywców oferowanego produktu. Przedsięwzięcie zrealizowano w ramach branżowego programu promocji polskich specjalności żywnościowych.

Dotacja unijna pozwoliła Beneficjentowi skorzystać z usług szkoleniowych i doradczych, które przybliżyły mu specyfikę rynku RPA i przygotowały firmę do podjęcia działań promocyjnych za granicą. Zespół Mutalo Group wziął udział w indywidualnych misjach gospodarczych na rynku perspektywicznym RPA oraz w pięciu branżowych imprezach targowych. Markę KABISA z powodzeniem promowano w RPA, w Chinach, w ZEA, we Francji oraz w Niemczech (kolejno Africa Big 7 2019, Sial China 2019, Sial Middle East 2019, Sial Paris 2018 oraz targi Anuga 2019).

Ponadto przeprowadzono szereg działań wspierających promocję marki. Przygotowano unikatowe treści na stronę www, wyprodukowano spoty reklamowe oraz pozostałe materiały promocyjne. Efekty prac publikowano m.in. w internecie i w mediach elektronicznych. Działalność eksportowa w ramach niniejszego projektu zapewniła firmie Mutalo Group nowe kontakty handlowe, co przełożyło się na wzrost firmowych przychodów.

Działania zrealizowano w ramach długofalowej strategii firmy, która zakłada stały rozwój i wprowadzanie produktów na nowych rynkach zagranicznych, przy jednoczesnym wzmacnianiu pozycji na rynkach już zdobytych.

  • Nazwa Programu Operacyjnego: Inteligentny Rozwój
  • Nazwa poddziałania: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand
  • Nazwa projektu: Promocja oraz internacjonalizacja na rynku Republiki Południowej Afryki napoju energetycznego KABISA produkowanego przez Mutalo Group
  • Nazwa beneficjenta: MUTALO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  • Wartość projektu: 394 400,00 zł
  • Wartość dofinansowania: 335 240,00 zł