Pomiń nawigację

Fundusze Norweskie

Rozwój przedsiębiorczości i innowacje w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 (NMF)

Zobacz co polskie firmy zyskały dzięki wsparciu z Funduszy Norweskich

Wspieramy małe i średnie przedsiębiorstwa w opracowaniu i wdrażaniu innowacyjnych technologii, rozwiązań, procesów, produktów i usług.

Program ,,Rozwój przedsiębiorczości i innowacje'' zakłada wsparcie innowacyjnych rozwiązań w polskich firmach, w trzech obszarach: zielone technologie, technologie poprawiające jakość życia, w tym osób starszych oraz niebieskie technologie czyli rozwój firm z obszaru morza i wód śródlądowych. Ma też wzmocnić współpracę pomiędzy firmami z Polski i partnerami z Norwegii.

Program ,,Rozwój przedsiębiorczości i innowacje'' jest realizowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, a Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest krajowym operatorem odpowiedzialnym za zarządzanie programem, ogłoszenie konkursów oraz przyznanie dofinansowania wybranym projektom. Polska jest jednym z kilkunastu krajów, które realizują programy wparcia finansowane przez Rząd Norwegii i rządy krajów EOG.

Sukcesy firm

Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021 oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 ma na celu redukcję różnic w rozwoju ekonomicznym i społecznym oraz wzmocnienia relacji dwustronnych pomiędzy Polską i Norwegią. Polska jest jednym z kilkunastu krajów, które realizują programy wparcia finansowane przez rządy Norwegii i krajów EOG. Poznaj projekty dofinansowane z Funduszy Norweskich wdrażane przez polskich przedsiębiorców. Zainspiruj się pomysłami na rozwój!

 

Wideo

Jak środki z Funduszy Norweskich wspierają małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju i wprowadzaniu innowacyjnych technologii, rozwiązań, procesów, produktów i usług?

Dofinansowanie mogło być przeznaczone na opracowanie, wdrożenie i komercjalizację innowacyjnych technologii, rozwiązań, procesów, produktów (towarów lub usług). Program zakładał nabór wniosków w trzech obszarach tematycznych, tj. składane projekty miały wpisywać się w co najmniej jeden obszar tematyczny:

  • Technologie przyjazne środowisku (green industry innovation) – projekty inwestycyjne, które w rezultacie mają przyczyniać się do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko, zarówno działalności własnej przedsiębiorcy, jak i produktów, które wprowadzi na rynek.
  • Innowacje w obszarze wód morskich i śródlądowych (blue growth) – projekty powinny dotyczyć tzw. błękitnego wzrostu, a sami wnioskodawcy działać w sektorze gospodarki morskiej lub wód śródlądowych. Projekty powinny dotyczyć rozwoju takich przedsiębiorstw poprzez wprowadzanie innowacyjnych procesów lub produktów dotyczących wód morskich lub śródlądowych oraz wybrzeża, w tym poprawy stanu środowiska.
  • Technologie poprawiające jakość życia (welfare technologies) – projekty powinny dotyczyć rozwoju i wprowadzenia na rynek produktów ułatwiających funkcjonowanie w codziennym życiu osobom z wrażliwych grup społecznych, w tym osobom starszym.

Dodatkowo realizowany był Schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet we wszystkich trzech obszarach tematycznych dla firm w których kobiety były właścicielami lub miały decydujący głos w zarządzaniu firmą.

Kto mógł otrzymać dofinansowanie w Funduszach Norweskich?

Kto mógł otrzymać dofinansowanie w Funduszach Norweskich?

Odbiorcami programu mogły zostać mikro, małe i średnie firmy działające na terytorium Polski i realizujące projekt na terenie RP, w szczególności we współpracy z podmiotami norweskimi.

W ramach programu realizowane były działania mające na celu stymulowanie współpracy pomiędzy Polską a Norwegią, zarówno na poziomie przedsiębiorstw, jak i instytucji publicznych. Działania te mogły obejmować w szczególności spotkania matchmakingowe, których celem było poszukiwanie partnerów do wspólnych projektów wpisujących się w założenia programu.

Rola Funduszy Norweskich i Funduszy EOG

Fundusze norweskie i fundusze EOG reprezentują wkład Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. W ramach funduszy norweskich i funduszy EOG Norwegia przyczynia się do ograniczenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego. Norwegia ściśle współpracuje z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Wraz z pozostałymi darczyńcami Norwegia przekazała 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. Fundusze norweskie są finansowane wyłącznie przez Norwegię i dostępne w państwach, które przystąpiły do UE po 2003 r. Fundusze norweskie na lata 2014-2021 wynoszą 1,25 miliarda euro.

 

Rola Funduszy Norweskich i Funduszy EOG

Jakie będą efekty NMF

  • Redukcja różnic w rozwoju ekonomicznym i społecznym pomiędzy Polską a Norwegią
  • Zacieśnienie współpracy gospodarczej pomiędzy Polską a Norwegią
  • Wzrost innowacyjności i produktywności polskich przedsiębiorstw
  • Większa liczba miejsc pracy
  • Redukcja zanieczyszczenia środowiska przez przedsiębiorstwa

Dowiedz się więcej o NMF

Polecane publikacje

Rozwój przedsiębiorczości i innowacje

Poradnik

Rozwój przedsiębiorczości i innowacje

Zobacz
Norwegia - Analiza Międzynarodowa

Raport

Norwegia - Analiza Międzynarodowa

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie