Schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet

 
 
 
 
 

Ogłoszenie konkursu

listopad 2019

 • logo Technologie dla kobiet
 • Maksymalne dofinansowanie

  200 000 euro

 • Wkład własny

  minimum 15%

 • Miejsce realizacji projektu

  Polska

 • Zasięg terytorialny projektu

  Polska

 • Dla kogo

  Dla kobiet

Szczegóły dofinansowania

Celem programu małych grantów „Technologie dla kobiet” jest finansowanie usług proinnowacyjnych, w tym badawczych, a także mentoringu oraz inwestycji wspierających wdrożenie i rozwój technologicznych innowacji procesowych lub produktowych w mikro, małych lub średnich firmach prowadzonych przez kobiety. Program powinien także przyczyniać się do nawiązywania i zacieśniania współpracy pomiędzy polskimi przedsiębiorczyniami a podmiotami norweskimi.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • Dofinansowanie będą mogły otrzymać mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które:

  • są prowadzone i zarządzane przez kobiety,
  • prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.
Kto może otrzymać dofinansowanie?
Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

 • Usługi doradcze pomocne w opracowaniu i wdrożeniu innowacji; usługi polegające na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii, albo nowego projektu wzorniczego.
 • Mentoring wspierający innowacyjny rozwój firmy.
 • Inwestycje m.in. w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne pomagające wdrożyć w przedsiębiorstwie innowacje o charakterze technologicznym, w tym dodatkowe koszty związane z ochroną środowiska.

Obszary priorytetowe

Każdy projekt powinien dotyczyć jednego z następujących obszarów: 

 • Innowacje w zakresie zielonych technologii,
 • Innowacje w obszarze wód morskich i śródlądowych,
 • Technologie poprawiające jakość życia.

Obszary priorytetowe
Partnerstwo

Partnerstwo

Partnerstwo z podmiotami z Norwegii – państwa-darczyńcy – jest bardzo ważnym elementem Programu. Wszystkie projekty partnerskie będą premiowane dodatkowymi punktami podczas oceny wniosków o udzielenie grantu.

Jedną ze szczególnych form partnerstwa w programie Technologie dla kobiet może być zaangażowanie do projektu mentora lub mentorki z Norwegii. Wiedza i doświadczenie takich mentorów będą cennym wsparciem dla polskich przedsiębiorstw w rozwijaniu innowacyjności.

Ile możesz otrzymać?

Możesz otrzymać maksymalnie

200 000 euro

Wsparcie wyniesie do 85% wartości projektu, co oznacza, że Twój wkład to co najmniej 15% całkowitego kosztu projektu

Wysokość dofinansowania zależy od rodzaju firmy i lokalizacji projektu

Mikro i Małe przedsiębiorstwa:

premia +20%

Średnie przedsiębiorstwa:

premia +10%

Dofinansowanie w zależności od lokalizacji projektu:

wg Mapy pomocy regionalnej

Przykład

Mapa pomocy regionalnej dotyczy wyłącznie projektów inwestycyjnych.

Małe przedsiębiorstwo prowadzące projekt w województwie lubelskim może otrzymać do 70% dofinansowania.

Sposób obliczenia:
premia za rodzaj przedsiębiorstwa: 20% + lokalizacja projektu: 50%

Procentowy udział dofinansowania wg Mapy pomocy regionalnej

mapa pomocy regionalnej

Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów

15 000 000 euro

Dofinansowanie przedsiębiorczyni ubiegającej się o wsparcie wyniesie:

 • dla usług: do 85% wartości projektu,
 • dla inwestycji: od 20% do 70% wartości wydatków kwalifikowalnych, zgodnie z mapą pomocy regionalnej (mikro i małe przedsiębiorstwa - premia +20%, średnie przedsiębiorstwa - premia +10%),
 • dla mentoringu: do 100% kosztów kwalifikowalnych – brak wymogu wniesienia wkładu własnego,
 • dla wydatków na ochronę środowiska: do 80% wydatków kwalifikowanych,zgodnie z typami pomocy i wielkością oraz lokalizacją przedsiębiorstwa.

Minimalny poziom dofinansowania to równowartość 12 tysięcy euro.

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinie 22 574 07 07 oraz 0 801 332 202

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Organizacja i funkcjonowanie sektorowych rad do spraw kompetencji w UE

Raport

Organizacja i funkcjonowanie sektorowych rad do spraw kompetencji w UE

Zobacz
Systemy monitorowania i prognozowania zapotrzebowania na kwalifikacje w UE

Raport

Systemy monitorowania i prognozowania zapotrzebowania na kwalifikacje w UE

Zobacz
Twój biznes: Fundusze Europejskie w PARP

Poradnik

Twój biznes: Fundusze Europejskie w PARP

Zobacz

Inne dofinansowania, które mogą Cię zainteresować

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok

+

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok