Pomiń nawigację

Nowe produkty i inwestycje

Zastosowanie innowacyjnej technologii szybkiego wielobarwnego druku wysokonakładowego przyjaznej środowisku w celu poprawy konkurencyjności firmy.

Wartość projektu

12 689 910,00 PLN

Wartość dofinansowania

1 000 000,00 EUR

Program operacyjny

Fundusze norweskie

Działanie

Technologie przyjazne środowisku

Opis projektu

Oficyna Wydawnicza READ ME realizuje usługi produkcji poligraficznej polegające na druku i oprawie książek, broszur, albumów, kalendarzy, czasopism oraz dystrybucji publikacji. Rynek poligraficzny jest coraz bardziej wymagający w zakresie innowacyjności przygotowania do druku i produkcji, kosztów i szybkości realizacji zamówień. Skłoniło nas to do szukania oszczędności kosztowych (głównie energii) i inwestycji w coraz nowoczesne urządzenia i procesy. Dzięki projektowi wprowadzimy nowy system druku dwustronnego w jednym procesie. W tym celu zakupiona zostanie linia technologiczna do druku dwustronnego, automat złamujący i przeprowadzone zostaną prace B+R w zakresie połączenia nowego systemu druku z pozostałymi gniazdami produkcyjnymi. Zastosujemy również odnawialne źródło energii w postaci instalacji fotowoltaicznej. Poprawa precyzji procesów druku pozwoli m. in. na półtorakrotnie mniejsze zużycie papieru na rozbiegu oraz zmniejszenie ilości odpadów w procesie przelotu – łącznie o ponad 150 ton rocznie. Nastąpi również zmniejszenie rocznej emisji CO² o 77 ton rocznie i oszczędności w zużyciu energii na poziomie 0,09 GWh.
logo Fundusze Norweskie