Pomiń nawigację

Rozwój spółki Smartwear w wyniku opracowania nowego projektu wzorniczego i wdrożenia na rynek innowacyjnego produktu

Beneficjent

SMARTWEAR SP. Z O. O.

Wartość projektu

817 950,00 PLN

Wartość dofinansowania

469 850,00 PLN

Program operacyjny

Inteligentny rozwój

Działanie

Design dla przedsiębiorców

Opis projektu

Przedmiotem projektu było wdrożenie przez wnioskodawcę, w wyniku przeprowadzenia profesjonalnego procesu projektowego, nowego projektu wzorniczego i w konsekwencji nowego produktu - inteligentnej maski antysmogowej. Innowacyjność rozwiązania polega m.in. na wyposażeniu maski w czujnik pomiarowy pozwalający na bieżącą wymianę danych    z dedykowanym oprogramowaniem oraz prezentację informacji istotnych z punktu widzenia użytkownika. Model PRO + to jedyna na świecie maska antysmogowa wyposażona w elektroniczny zawór URBAN’ER SMARTVALVE z sensorem oddechowym, komunikującym się bezprzewodowo z aplikacją mobilną URBAN’ER. Wdychanie zanieczyszczonego powietrza stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia. Dzięki URBAN’ER PRO+ użytkownik zyskuje dane dotyczące aktualnych zanieczyszczeń powietrza w swoim otoczeniu, dowiaduje się, kiedy i dlaczego powinien założyć maskę. Na bieżąco sprawdza jaką ilość szkodliwych substancji udało się uniknąć podczas codziennych aktywności. Aplikacja URBAN’ER powiadamia również, kiedy należy wymienić zużyty filtr.