Pomiń nawigację

Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji ICN - Irregularly Cut Noodles (Nieregularnie ciętego makaronu).

Beneficjent

WYTWÓRNIA MAKARONU DOMOWEGO POL-MAK SPÓŁKA AKCYJNA

Wartość projektu

6 473 892,66 PLN

Wartość dofinansowania

3 156 660,00 PLN

Program operacyjny

Inteligentny rozwój

Działanie

Badania na rynek: konkurs ogólny

Opis projektu

Główna działalność WMD POL-MAK opiera się na produkcji wszelkiego rodzaju makaronów, głównie tradycyjnych. Przedmiotem projektu było wdrożenie zupełnie nowego procesu technologicznego wykorzystującego technologię produkcji ICN - Irregularly Cut Noodles (Nieregularnie ciętego makaronu), która wpłynie na znaczące poprawienie oferty
w segmencie makaronów tradycyjnych – segmencie, który ma kluczowe znaczenie dla firmy.

Opracowana w ramach prac B+R przez POL-MAK technologia, charakteryzuje się lepszymi parametrami technologicznymi od obecnie dostępnych rozwiązań umożliwiających wyprodukowanie nieregularnie ciętego makaronu. Technologia produkcji makaronu ICN umożliwia przemysłową produkcję makaronu, który ze względu na nierówny kształt poszczególnych nitek, a także znaczne różnice w szerokości pomiędzy każdą z nich, smakuje i wygląda jak makaron przygotowany w domu za pomocą stolnicy, wałka i noża. Projekt jest odpowiedzią na wzmożone od kilku dekad w wielu, zwłaszcza wysoko rozwiniętych państwach zainteresowanie żywnością produkowaną wg tradycyjnych receptur. Zakupiono nową linię technologiczną do produkcji makaronu wraz z opracowanymi autorsko urządzeniami do formowania makaronu oraz do układania makaronu w równe rządki. Nowoczesna linia przyczyniła się do znacznego zwiększenia wydajności produkcji przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów osobowych, ilości odpadów produkcyjnych oraz zużycia energii.