Pomiń nawigację

Nowe produkty i inwestycje

Wdrożenie innowacji procesowej w postaci platformy do manipulacji jakościowej drewna.

Beneficjent

Krzysztof Wdowiak Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Trans Wood

Wartość projektu

3 597 666,36 PLN

Wartość dofinansowania

379 251,91 EUR

Program operacyjny

Fundusze norweskie

Działanie

Technologie przyjazne środowisku

Opis projektu

W zakładzie obróbki drewna manipulację drewna okrągłego wykonuje się w celu uzyskania odpowiedniej długości surowca, wyeliminowania nadmiernej krzywizny i usunięcia wad blokujących dalszą obróbkę. Przed realizacją projektu proces stosowany na liniach technologicznych w zakładzie Trans-Wood był mało efektywny jakościowo i energetycznie. Celem projektu było więc uruchomienie specjalnej linii do manipulacji jakościowej drewna, która pozwoliła na uzyskanie lepszej jakości surowca przeznaczonego dla tartaków, fabryk mebli i zakładów celulozowo-papierniczych, oraz wprowadzenia w przedsiębiorstwie dwóch nowych produktów jako przetworzonych odpadów z procesu segregacji. Drewno z ujawnionymi wadami jest obecnie poddawane obróbce: fragmenty z wadami zostają wycięte i przetworzone na drewno kominkowe, a proces korowania, czyli usunięcia wierzchniej warstwy ochronnej drewna, pozwolił na poszerzenie oferty o korę ogrodową.

Projekt obejmował zakup kompleksowej linii do manipulacji jakościowej drewna oraz ładowarki do załadunku przesortowanego drewna i drewna kominkowego do transportu. Dodatkowo zakupiliśmy panele fotowoltaiczne o mocy 50 kW, co przyczyniło się do zmniejszenia zużycia energii o 0,03 GWh i ograniczenia emisji CO2 do atmosfery o 26,92 tony rocznie.

Połączenie nowej linii z OZE wzmocniło pozycję Trans-Wood na rynku jako przedsiębiorstwa o silnej świadomości ekologicznej, gdyż zredukowaliśmy zapotrzebowanie zakładu na energię elektryczną, jednocześnie uruchamiając produkcję biopaliwa, tj. drewna kominkowego powstałego jako odpad z manipulacji jakościowej drewna.