Pomiń nawigację

Nowe produkty i inwestycje

Wdrożenie wyników prac B+R, celem rozpoczęcia produkcji grupy innowacyjnych biopreparatów przeznaczonych dla nowoczesnego rolnictwa

Beneficjent

INTERMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość projektu

22 230 331,44 PLN

Wartość dofinansowania

5 659 650,00 PLN

Program operacyjny

Inteligentny rozwój

Działanie

Badania na rynek

Opis projektu

INTERMAG Sp. z o.o. to jeden z największych producentów nawozów i biostymulatorów na świecie. Produkty firmy dostępne są na rynkach Europy, Azji, Afryki oraz Ameryki Północnej i Południowej. Przedsiębiorstwo specjalizuje się w rozwoju i produkcji nowoczesnych preparatów dla rolnictwa. Aktywnie działa również w branży produktów prozdrowotnych dla zwierząt.

Celem niniejszego projektu było wdrożenie na rynek grupy innowacyjnych biopreparatów. Produkty te opracowano w ramach prac badawczo-rozwojowych, przeprowadzonych przez Spółkę we współpracy z IUNG Puławy, IO Skierniewice i Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu. Wyniki prac objęte zostały ochroną praw własności intelektualnej (są własnością firmy INTERMAG).

Projekt dotyczył inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe związane z powstaniem nowego zakładu produkcyjnego (inwestycja początkowa). W ramach tego projektu zaadaptowano i przystosowano halę produkcyjną oraz magazyn. Zakład należący do Spółki wyposażono m.in. w kompleksową linię technologiczną, niezbędną do uruchomienia produkcji innowacyjnych w skali świata biopreparatów bazujących wyłącznie na naturalnie występujących w środowisku glebowym aktywnych mikroorganizmach.

Nowe produkty charakteryzują się szeregiem unikalnych cech i właściwości, znacząco odróżniających je od produktów obecnych na rynku światowym - wyróżnia je multifunkcjonalność. Przyczyniają się one m.in. do intensyfikacji zrównoważonej produkcji rolnej. Zwiększają biodostępność składników pokarmowych w glebie poprawiając jej właściwości, a tym samym stymulując wzrost i rozwój roślin, co z kolei ma pozytywny wpływ na jakość i wielkość plonów. Biopreparaty produkowane przez Beneficjenta ograniczają również ryzyko występowania najgroźniejszych chorób upraw sadowniczych (parcha jabłoni).

  • Nazwa Programu Operacyjnego: Inteligentny Rozwój
  • Nazwa poddziałania: 3.2.1. Badania na rynek
  • Nazwa projektu: Wdrożenie wyników prac B+R, celem rozpoczęcia produkcji grupy innowacyjnych biopreparatów przeznaczonych dla nowoczesnego rolnictwa
  • Nazwa beneficjenta: INTERMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  • Wartość projektu: 22 230 331,44 zł
  • Wartość dofinansowania: 5 659 650,00 zł