Pomiń nawigację

Wzornictwo

Wdrożenie strategii wzorniczej w firmie Kompol Sp. z o.o.

Beneficjent

KOMPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość projektu

6 150 000,00 PLN

Wartość dofinansowania

2 980 000,00 PLN

Program operacyjny

Polska wschodnia

Działanie

Wzór na konkurencję - II etap: Wdrożenie strategii wzorniczej

Opis projektu

Firma Kompol została założona w 1989 roku. Jej główna działalność opiera się na produkcji i dystrybucji opakowań z tworzyw sztucznych i papierowych. Zaopatruje ogólnopolskie sieci handlowe i drogerie. Celem projektu było wzmocnienie konkurencyjności firmy poprzez zwiększenie jej potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem. Realizacja projektu była odpowiedzią na przeprowadzoną analizę rynku i zapotrzebowania odbiorców, a także realizacją strategii firmy Kompol, polegającej na budowaniu swojej pozycji konkurencyjnej na rynku jako producenta produktów charakteryzujących się zaawansowaną technologią, kompleksowymi rozwiązaniami, wysoką jakością oraz atrakcyjną ceną. Przedmiotem projektu było wdrożenie na rynek nowych produktów – funkcjonalnych i ergonomicznych opakowań papierowych oraz nowej linii produktowej „eko” – monomateriałowych papierowych opakowań częściowo przeziernych oraz wdrożenie nowych technologii produkcyjnych poprzez doposażenie posiadanych zasobów technologicznych, a także działania w zakresie identyfikacji wizualnej firmy. W tym celu zostały zakupione nowoczesne maszyny: automat do produkcji papierowych opakowań klockowych oraz automat do produkcji papierowych opakowań fałdowych, pozwalające na efektywną i ekologiczną produkcję nowych wzorów torebek papierowych.