Pomiń nawigację

Działalność zagraniczna

Wsparcie promocji i internacjonalizacji szansą na wzrost konkurencyjności Firmy Infimed Sp.z o.o.

Beneficjent

Infimed Sp.z o.o.

Wartość projektu

1 131 556,30 PLN

Wartość dofinansowania

748 800,00 PLN

Program operacyjny

Inteligentny rozwój

Działanie

Go to Brand

Opis projektu

W ramach realizacji projektu przedsiębiorca wziął udział w imprezach targowo-wystawienniczych oraz indywidualnych misjach gospodarczych, których zadaniem było promowanie wyrobów medycznych firmy Infimed. Firma w swojej ofercie posiada stoły operacyjne, lampy operacyjne i zabiegowe, modułowy system zabudowy sal operacyjnych oraz meble medyczne.

W ramach projektu spółka uczestniczyła w targach w Niemczech, Wietnamie, Kazachstanie, Singapurze, Chinach oraz w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Wystawiając swoje wyroby medyczne na europejskich i światowych imprezach targowych, firma dzieliła się swoją wiedzą, ale przede wszystkim zbierała informacje zwrotne z rynku, które pozwoliły na modernizację produktów oraz wprowadzenie innowacji w procesach produkcji. Najważniejszym jednak zadaniem, popartym doświadczeniem zdobytym do tej pory, było zdobycie nowych rynków zbytu dla swoich wyrobów. Dofinansowanie w ramach projektu miało na celu przełamanie barier wejścia na rynki zagraniczne oraz ułatwienie dostępu do doradztwa na wysokim poziomie, w szczególności w zakresie nawiązywania kontaktów z potencjalnymi partnerami zagranicznymi.

  • Nazwa Programu Operacyjnego: Inteligentny Rozwój
  • Nazwa poddziałania: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go To Brand
  • Nazwa projektu: Wsparcie promocji i internacjonalizacji szansą na wzrost konkurencyjności Firmy Infimed Sp.z o.o.
  • Nazwa beneficjenta: Infimed Sp.z o.o.
  • Wartość projektu: 1 131 556,30 zł
  • Wartość dofinansowania: 748 800,00 zł