Pomiń nawigację

Nowe produkty i inwestycje

Wdrożenie innowacyjnej i przyjaznej środowisku technologii renowacji i ponownego wykorzystania uszkodzonych palet drewnianych.

Partner biznesowy

AR VEDLIKEHOLD AS

Wartość projektu

8 062 512,00 PLN

Wartość dofinansowania

702 648,62 EUR

Program operacyjny

Fundusze norweskie

Działanie

Technologie przyjazne środowisku

Opis projektu

Jednym z obszarów działalności Brandbox jest sprzedaż i naprawa drewnianych palet przeznaczonych do przenoszenia i składowania towarów. Renowację palet prowadziliśmy dotąd w bardzo ograniczonym zakresie, w sposób niezautomatyzowany, z wykorzystaniem jedynie elektronarzędzi. Dążymy jednak do tego, aby palet, które uległy uszkodzeniu, nie poddawać utylizacji, gdyż często wymiana zaledwie jednego elementu palety pozwala na jej dalsze użytkowanie. Dlatego w ramach projektu planujemy wdrożyć kompleksową i zrobotyzowaną linię do renowacji palet. Technologia ta stanowić będzie połączenie wielu maszyn i urządzeń w zrobotyzowaną linię, która będzie wymagała jedynie nadzoru ze strony człowieka Realizacja przedsięwzięcia ograniczy niekorzystne dla środowiska działania odbiorców palet, którzy zniszczone palety oddają do utylizacji. Zaoszczędzone zostanie, około 95% drewna, które zgodnie z dotychczasowymi praktykami zostałoby zniszczone, co stanowi 2334 ton niewytworzonych odpadów rocznie, a w sposób pośredni wpłynie to na ochronę drzewostanu, gdyż na zakup nowych palet (z nowego drewna) zdecyduje się mniej odbiorców. Nasze działanie pozwoli również na poszerzanie świadomości branży w zakresie postępowania odpowiedzialnego, które osiągnięte może zostać niewielkim nakładem i przynosi korzyści nie tylko dla środowiska, ale też dla odbiorców, którzy obniżają koszty swojej działalności, gdy nie muszą kupować nowych palet, W ramach projektu Brandbox planuje także montaż kompletnej instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku hali produkcyjno-magazynowej, oraz wdrożenie nowego modelu zarządzania personelem pracowników fizycznych. Przy założonej oszczędności energii na poziomie 125 190,30 kWh rocznie, bezpośrednim efektem ekologicznym będzie zmniejszenie ilości emitowanego CO2 o 97,77 ton.
logo Fundusze Norweskie